Praha 1 sobě: Vedení radnice se snaží tvářit, že problém Janova nad Nisou je vyřešen

04. 01. 202222:30
Praha 1 sobě: Vedení radnice se snaží tvářit, že problém Janova nad Nisou je vyřešen
foto: Praha 1 sobě/Vladan Brož

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Politická organizace Praha 1 sobě na svém Facebooku 17. prosince k potvrzení pokuty Městské části Prahy 1 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci nevýhodné správy objektů v Janově nad Nisou

V březnu roku 2021 se náš zastupitel Vladan Brož obrátil s podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli nevýhodné správě objektů v Janově nad Nisou, které jsou v majetku MČ Praha 1. Na základě smlouvy o správě nemovitostí tam dlouho vládla rodina Mühlových, pro MČ však dosti nevýhodně.

Před několika dny vydal ÚOHS rozhodnutí, kterým potvrdil pokutu pro MČ P1 ve výši 150 tisíc korun za řetězení nevýhodných smluv správy těchto objektů v Janově nad Nisou v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (viz zde).

Rozhodnutí ÚOHS sice nebylo vydáno bezprostředně na základě usnesení současného vedení radnice, to však dlouho po svém nástupu vadný stav udržovalo a v lednu 2020 dokonce výslovně odmítlo problematické smlouvy vypovědět, respektive již podané výpovědi dané ještě námi vedenou koalicí vzalo zpět.

Zároveň se mnozí ze současných radních v minulosti podíleli na schvalování smluv, které v celkovém součtu představují porušení zákona. Současné vedení radnice se snaží tvářit, že problém jménem Janov nad Nisou je už nyní vyřešen, ale připomeňme si jak.

V září tohoto roku byl do funkce ředitele nově zřízené příspěvkové organizace Škola v přírodě Janov nad Nisou dosazen Roman Mühle, tedy člověk, který se doposud podílel na správě těchto objektů a za nějž rovněž de facto nyní městská část obdržela pokutu. Z kozla zahradníkem, chtělo by se říct!

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných