PRAHA SOBĚ? 102 funkcí pro třináct jejich politiků

16. 05. 202205:32
PRAHA SOBĚ? 102 funkcí pro třináct jejich politiků
foto: Koláž PrahaIN.cz/Kumulace funkcí, seriál

Proti kumulaci funkcí se vyjadřují politici často a s oblibou. Vadí jim. Vadila v dávné i nedávné minulosti. Jednou vadí spojení funkce radního a starosty, jindy poslance a například zastupitele v krajích. Jak je na tom pohledem takto sloučených funkcí pražský magistrát?

PrahaIN.cz rozklíčovala všech pětašedesát jeho zastupitelů.

V pěti přehledových materiálech se budeme postupně věnovat hnutí ANO, ODS, Spojeným silám pro Prahu, Praze sobě a Pirátům. Zaměříme se především na funkce na úrovni města a městských částí.

V prvním materiálu jsme se věnovali opozičnímu hnutí ANO. Uvedli jsme, že dvanáct zastupitelů má celkem 69 funkcí. Jako druhou jsme rozebrali ODS. Ta má na čtrnáct členů celkem 76 funkcí.

Dalším na řadě je Praha sobě, její klub byl na pražském magistrátu ustanoven dne 16. 10. 2018 a má třináct členů. Předsedou je Jan Čižinský, místopředsedou Petr Zeman a místopředsedkyní Lenka Burgerová.

Začněme předsedou klubu Janem Čižinským, pražským zastupitelem a starostou Prahy 7. Současně je také členem Výboru pro výchovu a vzdělávání a členem Komise Rady pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Pražská developerská společnost a také Komise pro mimoškolní vzdělávání a výchovu. Zároveň je také členem správní rady Nadačního fondu Cesta ke vzdělání a předsedou spolku 3000 statečných. Celkem má tedy sedm funkcí.

Stejný počet jich má i Lenka Burgerová. Je pražskou zastupitelkou a místostarostkou na Praze 7. Na magistrátě je také členkou Výboru pro sport a volný čas a také předsedkyní Komise Rady pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a členkou Komise pro vznik koncertního sálu hlavního města Prahy. Současně je také členkou dozorčí rady ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace a Kongresové centrum Praha.

Foto: Lenka Burgerová na webu pražského magistrátu.

Sedm funkcí si drží také Petr Zeman. Pražský zastupitel je zároveň předsedou Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP a předsedou Komise Rady pro koordinaci neinvestičních aktivit ve veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace. Zároveň je také členem Komise Rady pro koordinaci rozvoje v lokalitě stanice metra Budějovická a Komise Rady pro památkovou péči. K tomu je také členem dozorčí rady společnosti Prague City Tourism a Výstaviště Praha.

Dalším, na koho se podíváme, je Martin Benda. Ten má o jednu méně než naposledy zmíněné trio členů Praha sobě.

Martin Benda je pražský zastupitel a zároveň předseda tří komisí. Konkrétně Komise pro udělování grantů v oblasti cestovního ruchu, Komise pro design a veřejný prostor a Komise Rady pro udělování dotací v oblasti kultury a umění. Také je místopředsedou Výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraničí a členem Výboru kontrolní.

Foto: Martin Benda na webu pražského magistrátu.

Další členka Praha sobě, Mariana Čapková, má na svém kontě funkcí 11. Kromě toho, že je zastupitelkou, je předsedkyní Výboru pro výchovu a vzdělávání a členkou celkem pěti komisí. Komise pro školství, Komise pro mimoškolní vzdělávání a výchovu, Komise pro čestné občanství hlavního města Prahy a ceny hlavního města Prahy, Komise pro školskou infrastrukturu a Komise pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022.

Zároveň je také členkou dozorčí rady zapsaného ústavu Kreativní Praha, členkou dozorčí rady Muzea paměti XX. Století, členkou správní rady Nadační fond Cesta ke vzdělání a také členskou správní rady Kampusu Hybernská.

Jakob Hurrle má funkcí devět. Je pražským zastupitelem a radním na Praze 7 pro sociální a zdravotní politiku a národnostní menšiny. Dále také místopředsedou Výboru pro sociální politiku a členem Výboru pro evropské záležitosti a Výboru pro zdravotnictví. Předsedou Komise pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců a členem Komise pro Fond rozvoje dostupného bydlení na území Prahy a Komise pro plánování a financování sociálních služeb. Devátou funkcí je člen dozorčí rady Pražského inovačního institutu.

Foto: Milena Johnová. Autor: Rudolf Komár, PrahaIN.cz

Milena Johnová má funkcí 8. Je radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví a zároveň předsedkyní Grantové komise pro oblasti sociální, zdravotní a prevenci a předsedkyně Komise pro rozvoj komunitní péče a také předsedkyně Komise pro protidrogovou politiku.

Kromě toho ještě zastává pozici předsedkyně Komise Rady pro výběr ředitele příspěvkové organizace hlavního města Prahy Metropolitní zdravotnický servis, předsedkyně Komise Rady pro výběr ředitele příspěvkové organizace Městská poliklinika Praha a také předsedkyně Komise Rady pro výběr ředitele příspěvkové organizace Centrum léčebné rehabilitace. Milena Johnová je také členkou dozorčí rady Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy.

Dalším členem uskupení Praha sobě je Jiří Knitl. Kromě zastupitele na pražském magistrátě je také radním na Praze 7 pro strategické plánování, veřejný prostor a životní prostředí. Zároveň také předseda Výboru pro národnostní menšiny, místopředseda Výboru pro bezpečnost. Jiří Knitl je také členem dvou komisí, Komise pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců a Komise pro udržitelnou energii a klima a členem dozorčí rady společnosti Technologie hlavního města Prahy. Funkcí má tedy sedm.

Adam Scheinherr je náměstek primátora pro oblast dopravy a památkové péče a předseda Komise Rady hlavního města Prahy - Řídící rada společného IDS Prahy a Středočeského kraje, předseda Komise Rady pro opravu lícového zdiva Karlova mostu a místopředseda Komise Rady pro udržitelnou energii a klima. Adam Scheinherr je také členem dvou dozorčích rad. Konkrétně Technické správy komunikací hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy. Celkově tedy hovoříme o šesti funkcích.

Foto: Adam Scheinherr. Autor: Rudolf Komár,  PrahaIN.cz.

Stejný počet zastává i zastupitel Pavel Světlík. Je členem dvou výborů a tří komisí. Výboru pro bydlení, Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči a Majetkové komise, Komise pro dostupné družstevní bydlení v Praze a Komise pro úplatné nabytí objektů k bydlení

Jednou z posledních, které se budeme věnovat je radní pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu Hana Třeštíková, majitelka 11 funkcí. Ta je zároveň místostarostkou na Praze 7. Na pražském magistrátě současně působí jako předsedkyně Komise pro oblast cestovního ruchu. A členka tří komisí, Komise pro koordinaci neinvestičních aktivit ve veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace, Komise Rady pro využití nákladového nádraží Žižkov a Komise pro vznik koncertního sálu.

Foto: Hana Třeštíková na webu pražského magistrátu.

Také je předsedkyní tří dalších komisí pro výběr ředitele, a to příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Na zábradlí a Muzeum hlavního města Prahy. Je také členkou dozorčí rady Kreativní Praha a předsedkyní dozorčí rady ve společnosti Obecní dům.​

Pavel Vyhnánek je kromě náměstka primátora také zastupitelem na Praze 7, předseda Komise Rady pro restrukturalizaci pražské ekonomiky a také člen dalších dvou komisí. Komise Rady hlavního města Prahy - Řídící rada společného IDS Prahy a Středočeského kraje a Komise Rady pro výběr ředitele příspěvkové organizace hl. m. Prahy Pražská developerská společnost. A také místopředsedou dozorčí rady akciové společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy a členem dozorčí rady další společnosti, a to Výstaviště Praha. Dohromady jde tedy o sedm funkcí.

Foto:  Pavel Zelenka na webu pražského magistrátu.

A jako poslední, třináctý člen Prahy Sobě, je Pavel Zelenka. Pražský zastupitel, který má také pozici na Praze 7, kde je místostarostou. Na pražském magistrátě je zároveň předsedou Výboru pro bydlení a místopředsedou Výboru pro IT a Smart City ZHMP. Je také předsedou v Komisi Rady pro městský mobiliář a členem dalších pěti komis. Komise pro design a veřejný prostor, Komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, Komise pro právní postavení, Komise pro dostupné družstevní bydlení v Praze a také Komise pro Fond rozvoje dostupného bydlení na území Prahy. Dohromady tedy dalších deset funkcí pro Prahu Sobě.

Po součtu dojdeme k číslu 102.

Sto dva funkcí pro třináct magistrátních zástupců Prahy sobě. Opět zopakujeme, že víme, že řada funkcí je neplacená, jiné jsou placené. Před volbami přineseme souhrnný materiál, který zaměříme na účast politiků zejména v orgánech městských firem a součty jejich odměn.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných