Praha znovu žádá Parlament o posílení postavení při nabývání majetku státu

17. 12. 202109:00
Praha znovu žádá Parlament o posílení postavení při nabývání majetku státu
foto: Hans Štembera / PrahaIN.cz/Hana Kordová Marvanová

Radní hlavního města Hana Kordová Marvanová ve středu již podruhé zaslala do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o majetku České republiky, která by měla zavést předkupní právo pro obce a kraje při prodeji majetku státu a který v minulém období Poslanecká sněmovna nestihla projednat.

Současný právní předpis stanovuje, že nepotřebný státní majetek může být převeden ve prospěch právnických nebo fyzických osob až poté, neprojeví-li o něj zájem jiná organizační složka státu. Neupravuje však dostatečně situace, kdy nemovité věci potřebuje pro plnění veřejného zájmu územní samosprávný celek.

Pokud územní samosprávný celek chce nabýt přebytečný majetek státu a nenaplní podmínky pro bezúplatný převod, dostává se do stejného postavení jako ostatní právnické a fyzické osoby, tedy může se účastnit dražby, ale na rozdíl od soukromých subjektů je svázán zákonnou regulací svého hospodaření a rozhodování. Například jako účastník veřejné dražby může využít jen ty finanční prostředky, které má pro tento účel vyhrazeny.

Apel na nové vedení PSP

„Územní samosprávné celky mohou zmíněné nemovitosti potřebovat například pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, občanské vybavenosti nebo pro zajištění řady dalších svých funkcí. Přitom se při veřejných dražbách státního majetku dostávají do zřetelně nevýhodnějšího postavení nežli ostatní účastníci. Důsledkem této situace může být v nejhorším případě i to, že veřejně potřebné pozemky skončí v rukou spekulantů, od kterých je pak obce musí draze vykupovat,“ vysvětlila radní Kordová Marvanová.

Ačkoli tato zákonodárná iniciativa ležela v Poslanecké sněmovně více než dva roky, bývalá Sněmovna ji do konce funkčního období nestihla projednat. A protože podle zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je třeba neprojednané a nerozhodnuté návrhy podat znovu, Praha musela tento svůj návrh předložit podruhé.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných