Pražané v nouzi mohou získat Balíček okamžité pomoci

18. 06. 202213:07
Pražané v nouzi mohou získat Balíček okamžité pomoci
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Budova nové radnice, v níž zasedá pražské zastupitelstvo.

Na svém zasedáním schválili zastupitelé hlavního města finanční nástroj pro pomoc Pražanům, kteří se ocitli v těžké životní situaci následkem inflace a růstu cen. Finance jim mohou pomoci pokrýt například školní obědy, kroužky nebo rostoucí splátky hypoték. Praha na tuto pomoc vyčlenila přes 800 milionů korun.

Jak se uvádí v tiskové zprávě magistrátu, Balíček okamžité pomoci představuje sérii opatření, která nemají nahrazovat pomoc státu, ale vhodně ji doplnit. Řada lidí totiž kvůli kontrolním mechanismům ze systému státní podpory vypadává, byť na ni mají nárok. Představitelé Prahy zvolili opačné řešení a jejich opatření budou příjemce motivovat k čerpání dávek na úřadech práce a ne je demotivovat jejich nahrazováním.

Systém pomoci v rámci balíčku se zaměřuje na tři hlavní skupiny obyvatel, jež byly určeny jako nejvíce ohrožené. Mezi ně patří samostatně žijící a nízkopříjmoví senioři, dále chudší domácnosti s dětmi a poslední skupinou jsou lidé jinak zasažení vysokými náklady na bydlení a omezenými příjmy.

Děti a senioři

Pomoc rodinám s dětmi má za cíl zabránit tomu, že by děti nemohly chodit na školní obědy, případně nemohly jet na školu v přírodě nebo by musely nuceně opustit své volnočasové aktivity, protože by rodiče na ně neměly peníze. „Stejně tak pro seniory chceme klidné a důstojné stáří, namísto každodenního stresu z toho, že jim důchod nepokryje nezbytné výdaje,“ komentuje zastupitelka Marta Gellová (ANO 2011).

Ohrožené rodiny budou moci pro své děti využít například bezplatné stravné na veřejných a církevních mateřských, základních a středních školách, dále školné na základních uměleckých školách nebo pobyt v družině. Budou doplněny také fondy solidarity a Praha přispěje i na sociálního pedagoga pro veřejné Základní školy, který by pomáhal s identifikací ohrožených rodin, a dále by spolupracoval s rodinami i sociálními odbory.

Náklady na bydlení

V oblasti podpory bydlení se chystá hlavní město prostřednictvím Sociálního nadačního fondu doplatit žadateli, kterému je přiznán příspěvek na bydlení nižší než 1 500 korun, rozdíl mezi přiznanou výší příspěvku a uvedenou částkou tak, že bude mít garantovaný minimální měsíční příspěvěk na bydlení ve výši 1 500 korun. Cílem tohoto opatření je zvýšit motivaci žadatelů, kterým je kvůli nastavení normativů přiznávána nízká výše příspěvku.

Platnost opatření

Poskytnutá finanční pomoc v rámci Balíčku bude mít jasně vymezenou dobu. Jeho smyslem je zmírnit dopady krize na Pražany a ne vytvářet paralelní systém sociálních dávek. Opatření týkající se škol a předškolních zařízení jsou platná pro školní rok 2022/2023 po dobu probíhající výuky, doplatek k příspěvku na bydlení platí do roku 2023.

„Pro nás bylo zásadní, aby se pomoc týkala i sportovních a zájmových aktivit, aby děti ze znevýhodněných rodin po měsících covidu opět nepřišly o sport a další kroužky. Jsem rád, že i městské části dostanou prostředky na informování všech žadatelů v nouzi,“ uzavírá zastupitel Tomáš Portlík (ODS).

Součástí pomoci je také informační kampaň, která má Pražany seznámit s tím, jak mají žádat o pomoc v případě nouze. Praha také finančně podpoří městské části, aby zřizovali pracovní úvazky na informační a konzultační služby, aby i na jejich úřadech našli občané v nouzi pomoc s vyřízením všech žádostí.

 

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných