Pražany nejvíce trápí doprava a chaos ve vedení města

15. 09. 202214:36
Pražany nejvíce trápí doprava a chaos ve vedení města
foto: Štěpán Hadrava pro PrahaIN.cz/Odborná konference Hospodářské komory hl. m. Prahy

REPORTÁŽ Na předvolební odborné konferenci pořádané Hospodářskou komorou hlavního města Prahy (HKP) dne 14. září 2022 v Obecním domě se debatovalo o nejdůležitější tématech, kam by politická reprezentace metropole měla napřít svůj zájem. Debatovat o budoucnosti Prahy a konkrétních záměrech a politických vizích pod vedením moderátora Michala Půra přišli řečníci Alexandra Udženija (ODS), Ondřej Prokop (ANO) a Matěj Michalk Žaloudek (Zelení).

V úvodu konference představil předseda představenstva HKP Petr Michal průzkum veřejnosti, který vypracovala společnost STEM/MARK pro HKP v srpnu letošního roku na téma Budoucnost Prahy týkající se vývoje v metropoli očima politiků a Pražanů. Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 505 respondentů.

Prvním projednávaným tematickým okruhem byla míra důvěry či nedůvěry lidí v pražský magistrát.

Na otázku zkoumající spokojenost se současnou politickou situací na magistrátu uvedlo 4,4 % respondentů, že je spokojeno a 33,7 % spíše spokojeno. Oproti tomu 29,1 % dotazovaných je se stávajícím stavem nespokojeno a 16,2 % Pražanů je naprosto nespokojeno, celkově tedy převažuje negativní hodnocení.

Neschopnost a chaos

Mezi nejvíce udávanými důvody nespokojenosti lidí se pro 18,8 % Pražanů objevuje neschopnost, chaos a neřešení důležitých věcí a dále to jsou dopravní problémy a kolony pro 14 % z nich.

Průzkum Hospodářské komory hl. m. Prahy / zdroj: HKP

Starostka Městské části Praha 2 Alexandra Udženija potvrdila, že uvedené důvody pro nespokojenost jako parkování a doprava korespondují s tím, co dlouhodobě řeší v debatách na dané téma v Praze 2.

„Ten uváděný chaos a neschopnost na to navazuje, protože pokud ve městě máte v jednu chvíli přes osmdesát uzavírek, tak nastává chaos. A za mě je to určitá nekoordinovanost, někdo nepřemýšlí, někdo to dělá, jak to má naplánováno,“ uvedla Udženija.

Zástupce kolice Solidarita kandidující do nadcházejících komunálních voleb Matěj Michalk Žaloudek uvedl, že míra nespokojenosti Pražanů s magistrátním vedením existuje dlouhodobě a že současný rozdíl mezi negativním hodnocením a naopak souhlasným přístupem není veliká.

„Když se člověk baví s lidmi, tak ví, že obecně se na magistrát vždy nadává, je to něco, co patří k dekoru. Naopak ta míra nějaké opakované pozitivní nálady ohledně současného magistrátu je spíš překvapivě vysoká. Myslím, že oproti předchozím letům se to spíše zlepšovalo,“ řekl předseda Výboru pro územní rozvoj a místopředseda Dopravní komise na Praze 3.

Z debaty. foto: Štěpán Hadrava pro PrahaIN.cz

Ondřej Prokop z Městské části Praha 11 za sebe potvrdil, že problémem je nekompetence vedení na magistrátu a zmínil příklad, kdy koalice současného primátora schválila protialkoholní vyhlášku.

„Ta prostě prošla, když on je primátor a on tady potom běhá po ulicích a sbírá petici proti vyhlášce, kterou schválila jeho koalice. To mě absolutně dostalo a neumím si představit, že by se něco takového stalo za Adriany Krnáčové. To by ta koalice padla,“ uvedl předseda pražského hnutí ANO a zastupitel magistrátu a městské části Praha 11.

Průzkum Hospodářské komory hl. m. Prahy / zdroj: HKP

Parkování

Ohledně problematiky parkování se politici shodli na tom, že je to zásadní věc pro všechny obyvatele Prahy a že s jeho řešením nejsou spokojeni.

Podle starostky Prahy 2 se první parkovací zóny objevily přibližně v polovině devadesátých let, jejich systém se postupně beze změny rozšířil po celé Praze.

„Je jasné, že tak jak jsou parkovací zóny nastaveny, je to špatně. Musíme se zamyslet nad jednotnou zónou, kterou ODS prosazovala už v minulém volebním období. Myslím si, že Pražan má nárok odjet svým vozem z Prahy 2 na Prahu 9 a tam zaparkovat,“ řekla Udženija. Podle svých slov preferuje parkovací místa v garážích a v parkovacích domech před parkováním na ulicích.

Podle zástupce strany Zelených na Praze 3 je problematika parkování velmi široká a že různé důvody vedoucí k nespokojenosti v otázce parkování jsou natolik obecné, že nemůže posoudit, zda kritici současné magistrátní koalice mají pravdu.

Z debaty. foto: Štěpán Hadrava pro PrahaIN.cz

Dodal, že hlavní město zřídilo parkovací komisi, kde jsou zastoupeni lidé orientující se v dané problematice a že podle dostupných průzkumů, zatím žádný průzkum nepotvrdil přínos jednotné parkovací zóny, nicméně si dokáže představit shodu mezi jednotlivými politickými stranami i v tomto bodě. Celé téma však zásadně blokuje cena ročního parkování pro rezidenty, která je podle něho nesmyslně nízká.

„To je absurdně ekonomicky, i z pravicového pohledu, nesmyslné, že lidi platí za zábor deseti metrů čtverečních každý den tři koruny. Do městského rozpočtu to přináší tak málo peněz, že se téměř nezaplatí systém údržby a je absurdní potom vyžadovat, aby se navyšovala parkovací místa například výstavbou podzemních garáží, kde vychází jedno parkovací místo třeba na milion,“uvedl Žaloudek.

Se svými zkušenostmi s parkováním na Jižním Městě se podělil také Ondřej Prokop, podle něho je zde situace odlišná od centra města, protože na sídlišti chybí dlouhodobě tři až čtyři tisíce parkovacích míst. Je potřeba investovat do infrastruktury a vytvořit nová místa a ve spolupráci se Středočeským krajem řešit problém dojíždějících řidičů do Prahy.

„Oba subjekty se musí konečně domluvit na tom, že bude potřeba tvořit nějakou síť odstavných parkovišť, rozšířit železniční spoje tak, aby se auta odstavovala ještě před Prahou, uvedl Prokop.

Dodal, že ocenil primátora Zdeňka Hřiba a středočeskou hejtmanku Petru Peckovou za společné memorandum o budování P+R parkovišť, ale bylo by třeba se posunout ke konkrétním výsledkům.

Petr Michal z HKP upozornil, že je právě na politicích, aby stanovili pravidla jakým způsobem distribuovat právo Pražanů na parkování a že je nutné doplnit proklamace z dlouhodobých diskusí o praktické kroky.

Pozitivní kroky magistrátu

Mezi nejčastěji zmiňované důvody pro spokojenost Pražanů s vedením města patřila skutečnost, že se Praha celkově zlepšila, to uvedlo 29,2 % dotazovaných, dále potom 27,6 % procent dotazovaných neshledává žádné zásadní problémy a 15,1 % udává jako důvod ke spokojenosti zlepšení v oblasti dopravy.

Průzkum Hospodářské komory hl. m. Prahy / zdroj: HKP

Účast v komunálních volbách

Voleb se plánuje zúčastnit 80,2 % dotázaných Pražanů, přičemž rozhodně jít k volbám plánuje 60,4 % z nich. Naopak k volbám se nechystá 11,5 % respondentů. Jako nejdůležitější důvod pro rozhodnutí koho volit si 35,2 % účastníků průzkumu vybralo program volebního uskupení.

Hospodářská komora hlavního města Prahy

HKP byla ustavena v červnu 1994. Jejím posláním je nejen na území hlavního města, ale i v celé České republice, podporovat malé a střední podnikatele, hájit jejich zájmy a zajistit jim veškeré formy pomoci. Své služby Komora poskytuje primárně svým členům a také ostatním podnikatelům v celé ČR. Je součástí sítě Hospodářské komory České republiky.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných