Prezidenta republiky můžete volit třeba na horách u sjezdovky. Potřebujete ale voličský průkaz

29. 12. 202213:25
Prezidenta republiky můžete volit třeba na horách u sjezdovky. Potřebujete ale voličský průkaz
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Pražský hrad

Do volby nové hlavy českého státu zbývá patnáct dní. A to je právě termín, odkdy začínají úřady vydávat voličské průkazy. K čemu slouží, jak si o něj zažádat a jak ho využít? To jsou základní otázky, ve kterých vám uděláme jasno.

Volba prezidenta České republiky má dvě kola. První kolo se uskuteční v termínu 13. a 14. ledna 2023. Do startovních bloků zaklekne devět kandidátů na prezidentský post. Druhé kolo se koná o dva týdny později, v termínu 27. a 28. ledna 2023. Do něj postoupí z prvního kola dva nejúspěšnější kandidáti.

Druhé kolo se nemusí vůbec konat, pokud v prvním kole některý z kandidátů překročí padesátiprocentní hranici zisku volebních hlasů. To je ale v případě letošní volby téměř vyloučeno.

Přímá volba hlavy státu je ten způsob volby, při kterém nemusíte samotný volební akt provádět ve vašem volebním okrsku, ale můžete tak učinit kdekoliv na území našeho státu, a dokonce i v zahraničí. Tam však jsou volební urny pouze na našich zastupitelských úřadech, konzulátech nebo velvyslanectvích. K volbě mimo vlastní volební místnost je však potřeba voličský průkaz.

Všechny potřebné informace k voličskému průkazu zveřejnilo ministerstvo vnitra na svých webových stránkách. 

Kde si o něj zažádat?

Na jakémkoliv obecním úřadě, městském úřadě, magistrátu, úřadu městyse. V metropoli lze žádat o voličský průkaz nejen na Magistrátu hlavního města Prahy, ale i na úřadě každé z 57 pražských městských částí.

Češi s trvalým pobytem v zahraničí mohou o voličský průkaz žádat pouze na zahraničních zastupitelských úřadech našeho státu.

K vydání voličského průkazu je třeba vyplnit potřebný formulář, který najdete na webu ministerstva vnitra.

Formuláře jsou dva. Jeden pro případ, že budete volit kdekoliv na území našeho státu. Druhý, pokud budete volbu provádět v zahraničí.

Jakou formou o něj zažádat?

Průkaz lze získat čtyřmi způsoby. Lze žádat elektronicky. Žádost musí být bezpodmínečně poslána přes datovou schránku. Žádat můžete i písemně. V tomto případě nesmí chybět úředně ověřený podpis voliče, tedy žadatele. Třetí způsob je žádost prostřednictvím elektronického Portálu občana. Poslední možností je žádat o voličský průkaz přímo na úřadě, kde příslušní úředníci ověří vaši totožnost.

Na formuláři označíte, zda chcete vystavit voličský průkaz na první nebo na druhé kolo volby prezidenta. Pokud tak neučiníte, úřad vám automaticky vystaví voličský průkaz na obě kola.

Důležité je na žádosti uvést způsob převzetí. Voličský průkaz lze převzít osobně, nechat si ho zaslat na vámi uvedenou adresu nebo je možné ho vydat jiné třetí osobě. V tomto případě je však nutná znovu úředně ověřená plná moc při převzetí průkazu. V případě, že víte v jaké volební místnosti budete volit, je možné si nechat zaslat voličský průkaz přímo tam a tady si ho vyzvednout až v okamžiku volby.

Do kdy je třeba žádat?

A nejdůležitější je fakt, že jak písemná, tak elektronická žádost musí být úřadu doručena do 6. ledna 2023 do 16 hodin. Pokud žádáte o voličský průkaz osobně, můžete tak učinit až do 11. ledna 2023 do 16 hodin.

Když se chystáte na voličský průkaz volit pouze v druhém kole prezidentské volby, výše uvedené termíny žádostí se automaticky posouvají o čtrnáct dní. Elektronická či písemná žádost o voličský průkaz pouze pro druhé kolo prezidentské volby musí být úřadu doručena do 20. ledna 2023 do 16 hodin. Pokud žádáte o voličský průkaz osobně, můžete tak u druhého kola volby učinit až do 25. ledna 2023 do 16 hodin.

Úředníci ze zákona mají povinnost vydávat voličské průkazy ne dřív než patnáct dní před samotnou volbou. Tento den připadá právě na 29. prosinec 2022.

Co dělat s voličským průkazem?

S voličským průkazem přijde volič v den hlasování do volební místnosti. Tady ho musí odevzdat volební komisi. Ta mu po zkontrolování totožnosti vydá sadu volebních lístků a hlasovací obálku.

V případě, že se nakonec volič rozhodne volit ve svém volebním okrsku a nechal si předtím vystavit voličský průkaz, musí ho i přesto u volební komise odevzdat. Jinak mu nebude umožněna volba.

Pokud voličský průkaz ztratíte nebo vám bude odcizen, máte jednoduše smůlu. Volby pro vás skončily. Duplikáty či náhradní voličské průkazy se nevydávají.

Otazníky nad prezidentskou volbou

Volbu prezidenta může tentokrát zkomplikovat či v krajním případě i zastavit odvolání neúspěšného kandidáta Karla Janečka. Ten byl ze seznamu kandidátů vyškrtnut ministerstvem vnitra, protože údajně nesplnil podmínku písemné podpory padesáti tisíc obyvatel země. Janeček se proti rozhodnutí odvolal k Ústavnímu soudu České republiky. Na jeho vyjádření se netrpělivě čeká.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných