Přísně tajné: Kontrarozvědka hledala milenky Petra Pavla

27. 10. 202205:28
Přísně tajné: Kontrarozvědka hledala milenky Petra Pavla
foto: Hans Štembera / PrahaIN.cz/Petr Pavel, kandidát na prezidenta

Velký favorit prezidentské volby Petr Pavel má problém. Minulost, o které se dosud nevědělo. K odhalení dosud neznámých míst přitom pomáhají otevřené prameny, zejména dokumenty v Archivu bezpečnostních složek (ABS).

PrahaIN.cz se některými podklady rovněž zabývala. Konkrétně šlo o takzvanou SVODKU Správy vojenské kontrarozvědky Západního vojenského okruhu. Jedná se o dokument s označením „přísně tajné“, v němž badatel nalezne odpovídající rešerši poznatků k příslušnému roku.

Jejich autenticitu podpisem stvrdil mimo jiné podplukovník Karel Horálek. Původním povoláním lesní dělník se postupně propracoval do vysoké hodnosti a během své služby pro socialistické ministerstvo vnitra získával ostruhy jako starší referent. Jak také vyplývá z jeho osobní evidenční karty, s režimem neměl problémy.

PrahaIN.cz se zabývala minulostí Petra Pavla především s ohledem na blížící se volbu prezidenta.

Pavel byl očima vojáků kvalitní i kvalifikovaný muž. „Jmenovaný společně s manželkou žije od roku 1986 v rodinném bytě v Prostějově. V manželství do současné doby nemají děti. Jejich rodinný život je spořádaný, v manželství žijí v souladu,“ píše se ve svodce s rudým razítkem Správa Vojenské kontrarozvědky Západního vojenského okruhu.

Krom jiného autoři zprávy hledali milence. Muselo být průkazné, že prověřovaná osoba nemůže být vydíratelná. Žádné ale nenašli. „Nebyly zjištěny žádné poznatky o tom, že by Petr Pavel (nebo jeho manželka) navazovali mimomanželské styky,“ konstatují dokumenty.

Otec. Klíč ke všemu

„Soudruh Pavel si plní dobře úkoly vyplývající z jeho funkčního zařazení, velitelskými a politickými orgány je kladně hodnocen. Vede spořádaný rodinný život," píše se v dokumentech Archivu bezpečnostních složek.

Pozitivní hodnocení očima dnešního pozorovatele nabourává zejména Pavlova inklinace k socialismu. „Sklony k maloměšťáctví, obdivu západního způsobu života nebo alibismu se u něho neprojevují. Nebyly zjištěny ani sklony k vychloubačnosti nebo žvanivosti. Je klidný a vyrovnaný. Finanční situace jmenovaného a rodiny se jeví jako vyrovnaná, projevy ziskuchtivosti zjištěny nebyly. Také nemá sklony k nadměrnému požívání alkoholu," lze najít černé na bílém.

Svodka. zdroj: Archiv bezpečnostních sborů

V rámci takzvané svodky stojí i nenápadný odkaz. Týká se Pavlova otce Josefa Pavla. U rodáka z Náchoda je uvedeno, že je registrován u III. S. Laikovi zkratka nic neřekne. Jenomže v tom tkví zásadní problém. Písmeno „s“ znamená slovo správa a římská číslice identifikuje její činnost. Šlo o hlavní správu vojenské kontrarozvědky.

Podle historika Petra Blažka „je jisté, že se Petr Pavel připravoval na dráhu rozvědčíka“. Uvedl to v úterním Právu. Stejně tak zdůraznil, že prezidentský kandidát účelově vynechává některé části svého životopisu. Například tu o svém otci, že patřil k agentům vojenské kontrarozvědky.

„Ve vojenské tajné službě jsem nikdy nebyl, ty lži mě mají poškodit,“ sdělil Petr Pavel. Historika Blažka už v minulosti označil za nedůvěryhodného.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných