Radomír Nepil (ANO): Nová hasičská zbrojnice

06. 06. 202421:22
Radomír Nepil (ANO): Nová hasičská zbrojnice
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Radomír Nepil

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Místostarosta MČ Praha 8, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ANO na svém Facebooku 5. června k nové hasičské zbrojnici.

Městská část Praha 8 získá novou hasičskou zbrojnici v plánovaném volnočasovém a rezidenčním areálu v Bohnicích v lokalitě Pomořanská.

Radní odsouhlasili plánovaný prodej pozemku, součástí transakce je i to, že investor v rámci projektu postaví velkorysé zázemí pro dobrovolné hasiče, kteří dnes přežívají v naprosto nedůstojném prostředí v areálu bohnické psychiatrické nemocnice.

Dále městská část získá v rámci transakce opci na koupi bytů pro potřebné profese, jako jsou členové IZS, učitelé nebo zdravotní sestry, které nám chybějí. Celkové plnění investora ve prospěch městské části dosahuje 50 milionů korun. Prodej pozemku u ulice Pomořanská bude ještě projednávat zastupitelstvo.

Investor se dále zaváže, že na své náklady vybuduje multifunkční moderní hřiště se zázemím a horolezeckou stěnou, které nahradí stávající basketbalové hřiště. To bude po dobu výstavby přesunuto na protější pozemek.

Areál bude zahrnovat kromě bytů i veřejnosti přístupné vnitřní sportovní prostory včetně bazénu, zařízení péče o seniory a ambulantní zdravotnické zařízení a dětské skupiny. V rámci výstavby vzniknou pro potřeby provozu areálu a obyvatel nových bytů podzemní parkoviště, i zhruba 45 míst venkovních, které budou moci využít současní obyvatelé sídliště. Projekt navrhl renomovaný ateliér Aulík Fišer Architekti.

Díky prodeji pozemku jsme se dokázali s investorem domluvit i na podobě projektu, který tu vyroste a má potenciál stát se novým lokálním centrem sídliště, zároveň naplní i potřeby městské části. Nebude se tak opakovat situace nedalekého projektu Troja Horizons, kde si majitel pozemku prosadil soudní cestou výstavbu bez jakékoliv dohody s městskou částí. Investor měl u Pomořanské ulice původně v plánu postavit výškové studentské bydlení bez veřejné vybavenosti, s tímto záměrem městská část nesouhlasila.

„Bez dobrovolných hasičů by záchranný systém v Praze nemohl fungovat. Podmínky, ve kterých působí, se samozřejmě odrážejí i na chuti a motivaci tuto práci dělat, proto jsem rád, že se jejich situace u nás na Osmičce konečně vyřeší,“ dodává Jiří Vítek, místostarosta pro bezpečnost.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných