Renáta Kašická (ANO): Skončila jedna éra... a začíná nová

21. 06. 202321:30
Renáta Kašická (ANO): Skončila jedna éra... a začíná nová
foto: Facebook Renáty Kašické/Renáta Kašická

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Zastupitelka Městské části Praha 2 za ANO na svém Facebooku 20. června k volbě nového starosty.

Na posledním zasedání Zastupitelstva P2 rezignovala na post starostky Alexandra Udženija, která byla z mého úhlu pohledu starostkou dobrou, a pomyslného vesla se ujal muž, Jan Korseska.

Budu mu držet palce, aby jeho starostování bylo úspěšné alespoň tak, jak bylo úspěšné starostování jeho dvou předchůdkyň. Protože právě i díky nim v našem volebním obvodu pravidelně vítězí ODS (no je to tak bohužel pro nás Aňáky), potažmo koalice Spolu, a to navzdory mnohdy tristním výsledkům na celostátní úrovni.

Novou neuvolněnou místostarostkou pro oblast sociální se stala Lucie Pechová, současná předsedkyně správní rady Nadačního fondu Dvojka srdcem, a osobně tuto volbu považuji za velmi šťastnou.

Bod volby nového starosty a neuvolněné místostarostky pro oblast sociální však byl poznamenán i vystoupeními některých zastupitelů z řad místních Pirátů, kteří se v rámci projednávaného bodu domáhali rezignací dalších dvou členů Rady městské části Praha 2. Nepříjemnému tlaku čelila především Jana Černochová kvůli školství a musím konstatovat, že mi to přišlo místy (zejména od kolegů Němce a Veverky) lidsky dost nízké, věcně ne zcela pravdivé a zbytečně bažící po mediální senzaci.

Zákon zkrátka umožňuje voleným zástupcům vykonávat svou funkci UVOLNĚNĚ, tj. že se výkonu své funkce věnují jako svému hlavnímu povolání, avšak I NEUVOLNĚNĚ souběžně se svými dosavadními aktivitami a závazky.

Zákon a priori nepředjímá, že zvolením do veřejné funkce musí daná osoba opustit svůj dosavadní život a ničemu dalšímu se nevěnovat. Je to zejména na jejím posouzení, potažmo posouzení jejích kolegů.

Počet uvolněných a neuvolněných funkcí má vždy dopad i na městskou kasu, proto se při jejich stanovování v rámci koaliční dohody zohledňuje rozsah agendy, zkušenost jednotlivých aktérů a jejich další přesahy. A pokud se uplatňuje přístup „řadného hospodáře“, není vždy výhrou mít všechny „zaměstnané na plný úvazek“, jak požadují / prosazují Piráti.

Nejzásadnější roli při výkonu funkce ve finále hraje efektivita daného jednotlivce a věřte mi, že neznám moc pracovitějších, zkušenějších a „efektivnějších“ politiků, než je právě Jana Černochová. Zároveň se i plně ztotožňuji s vyjádřením dalšího „napadeného“ Michala Zuny, že ze souběžné pozice radního a poslance se mnohem lépe daří některé věci posouvat dál a já bych s největší pravděpodobností postupovala stejně.

Na tomto místě si ještě dovolím poznamenat, že například Piráti na Praze 5 mají podle vyjádření Petra Lachnita placený celý svůj zastupitelský klub, což zmíněnou městskou část vyjde na slušný balík peněz. Otázkou zůstává, zda činnost těchto Pirátů vnímají i obyvatelé Prahy 5 jako skutečně kvalitní a efektivní, když už si je tak hezky (a jistě i ochotně) platí. Ale na to jistě kolegové přijdou v dalších komunálních volbách.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných