Renáta Zajíčková (ODS): Použité jehly. Výkaly mezi auty. Poškrábaný lak. Vyražené domovní dveře

16. 02. 202206:30
Renáta Zajíčková (ODS): Použité jehly. Výkaly mezi auty. Poškrábaný lak. Vyražené domovní dveře
foto: Se svolením Renáty Zajíčkové/Renáta Zajíčková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Poslankyně, starostka Městské části Praha 5 za ODS na svém Facebooku 15. února k facebookovém příspěvku Evy Horákové publikovaném na PrahaIN.cz ke kontaktním centrům pro drogově závislé

Hrozná slátanina. Odpověď pro PrahaIN.cz a speciálně pro pirátku Evu Horákovou, předsedkyni výboru pro sociální politiku Prahy, která během listopadového zastupitelstva arogantně řvala na petenty z Prahy 5, co si to dovolují sepisovat petici:

Rodiče v okolí kontaktních center na Praze 5 se bojí poslat děti do školy bez doprovodu. Na hřištích si nikdo nehraje, protože se tu denně povalují použité jehly. Výkaly mezi auty. Poškrábaný lak. Vyražené dveře do domů. Rozhrabané popelnice.

Paní Horáková, to, že tu stovky lidí chtějí žít klidně a bez strachu neznamená, že nemají pochopení pro ty, kteří spadli do závislosti.

Určitě Vám nepomůže ani to, když se budete snažit přehazovat to na mě jako starostku městské části, která magistrát přes rok žádá o pomoc. Systém sociálních služeb pro drogově závislé se vám hroutí. Říkají to samotní poskytovatelé těchto služeb, kteří jsou z vaší nečinnosti frustrovaní.

Prosím, přestaňte se urážet a útočit na místní, kteří jednoduše trpí tím, že problém neumíte řešit. Přepsat nějakou šuplíkovou strategii a změnit v ní čísla umí každý. Málokdo je ale ochotný si dát tu práci a hledat způsob, jak lidem pomoct skutečně.

Pro doplnění úryvek z mého textu z května 2021:

Pravidelně komunikuji nejen s policií a magistrátem, který má v gesci tuto sociální oblast, ale i s řediteli místních kontaktních center. Dělají potřebnou a záslužnou práci, mají potřebný vhled do situace. Mezi lidmi o centrech kolují fámy, že rozdávají drogy nebo jejich náhražky... to je samozřejmě nesmysl!

Nízkoprahová denní centra poskytují primární péči - tedy tu naprosto základní - hygienu, šaty, jídlo. Rozdávají také čisté jehly. Mnoho z nás to může pobuřovat, je to ale cesta, jak snižovat riziko přenosu různých infekčních chorob. Zde ale už není čas na práci s klienty, tedy na prevenci.

Na Pětce máme Sananim a Progressive. To jsou kontaktní centra s vyšším prahem - nemůže sem přijít úplně každý. Zaměřují se totiž na změnu klienta. Poskytují pomoc při hledání práce, bydlení, zajišťují třeba návštěvu lékaře.

Na fotce jsem s Vojtěchem Janouškovcem - ředitel Progressive, předsedou výkonného výboru České asociace adiktologů a hlavně výborným člověkem s velkým srdcem. V posledních letech mělo centrum pod jeho vedením v Mahenově ulici nejnižší práh. Stali se tak vlastně denním centrem, které pomáhalo stovkám lidí denně. A přestali stíhat, protože takových center je v Praze trestuhodně málo. Stahují se sem lidé bez domova i uživatelé drog z celé Prahy. A Pětce to přináší problémy, které všichni známe.

Volání centra o pomoc směrem k magistrátu bylo marné. Rozhodla jsem se jim pomoci, stejně jako vám - slušným lidem, kteří žijí v ulicích okolo. Otevřeně se bavíme o možnosti přesunu kontaktního centra, kterému jsou jeho pracovníci také nakloněni. Chtějí pomáhat, a ne být zátěží pro své okolí a kazit si pověst. Proto takových center potřebuje Praha víc. Dle různých doporučení až deset - tedy jedno na sto tisíc obyvatel. Klienty je jednoduše potřeba rozmělnit po Praze tak, aby své okolí nezatěžovali.

Opětovným zvýšením svého prahu (po dlouhém zvažování) se PROGRESSIVE snaží motivovat klienty, aby nastoupili na cestu za změnou. Zkrátili dobu návštěvy klienta a ten nově musí přijít s nějakým požadavkem - třeba s tím, že chce zlepšit svůj zdravotní stav, hledat práci, vyřešit dluhy. Vypadá to možná jako nereálný cíl, ale mnoho lidí už tuto propast překonalo.

Systémové řešení Praha potřebuje - jinak budeme drogy a nedůstojné, mnohdy i nebezpečné situace v ulicích zažívat i nadále.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných