Renáta Zajíčková (ODS): Rodiče pro děti marně hledají střední školy

08. 11. 202218:30
Renáta Zajíčková (ODS): Rodiče pro děti marně hledají střední školy
foto: Jakub Mračno, PrahaIN.cz/Starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS).

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Poslankyně, zastupitelka Prahy 5 za ODS na svém Facebooku 7. listopadu k nedostatečným kapacitám na středních školách v Praze a Středočeském kraji

RODIČE PRO DĚTI MARNĚ HLEDAJÍ STŘEDNÍ ŠKOLY

Nedostatek míst na středních školách v Praze a Středočeském kraji čeká na deváťáky i na jaře 2023, kdy základní vzdělávání opustí ještě o pět tisíc dětí více než v roce letošním.

Enormní přetlak uchazečů školy nezvládají, jednoduše je na to nikdo nepřipravil. Zatímco letos se na střední školu hlásil silný populační ročník 2007, ve kterém se narodilo 114 632 dětí, o rok později jich přišlo na svět 119 570.

PRAHA POTŘEBUJE NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY

Z dlouhodobého hlediska je potřeba přestat spoléhat na staré mnohdy historické budovy, které neumožňují realizovat přístavby a pružně reagovat na měnící se demografii a potřeby našeho školství.

Praha potřebuje stavět nové, sloučené, multifunkční vzdělávací objekty, které umožní využití pro různé stupně vzdělávání dle aktuální potřeby. Třeba právě jako nyní při příchodu silných ročníků do středních škol. Až tento demografický výkyv opadne, mohou se stát detašovaným pracovištěm nedaleké základní školy, nebo nabídnout zázemí pro celoživotní učení, tedy pro další vzdělávání dospělých generací.

JAK DĚTEM ZAJISTIT NOVÁ MÍSTA JEŠTĚ LETOS?

Čas letí, rodiče zanedlouho budou se svými dětmi vyplňovat přihlášky.

Jednoduchých a zároveň rychlých řešení se mnoho nenabízí. Možnou cestu vidím ve sdílení volných kapacit na vysokých a vyšších odborných školách, kde by mohla vznikat detašovaná pracoviště a gymnaziální třídy. Tady by byl samozřejmě potřebný koordinátor a smysluplný motivační program, díky kterému by se školy do programu sdílených kapacit zapojily a pomohly si tak navzájem.

Za úvahu a širší diskuzi stojí také možnost využití moderních původně kancelářských budov. Většina moderních novostaveb, které mnohdy zatím hledají nájemce, by pro středoškolskou výuku mohla být vhodná. To by se sice neobešlo bez dočasných úprav vyhlášek a různých regulí, ale pomohlo by to alespoň dočasně zajistit nové prostory, po kterých samotné školy hlasitě volají.

Další cestou je podrobná revize kapacit škol v ostatních regionech. Pro studenty (i jejich rodiče) ze středočeského kraje může být sice lákavější gymnázium v Praze, srovnatelnou kvalitu vzdělávání ale nabízí i většina středních škol v jiných krajích. Na místě je tak motivace těchto studentů, aby zvážili studium v jiných krajích, například výraznějšími příspěvky na jejich mobilitu.

Samozřejmě je škoda, že jsme se na to nepřipravili dříve, demografický vývoj známe. Nemá ale smysl ukazovat prstem a budit vášně. Měli bychom společně usilovně hledat východiska a dětem místa zajistit. Nejde totiž o nic menšího o úroveň jejich vzdělání. Ta ovlivní jejich profesní úspěchy, kariéry, což v konečném důsledku ovlivní budoucnost nás všech.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných