Renáta Zajíčková: Rodiče mohou být flexibilní a vybrat si libovolnou školku v celé Praze 5

16. 11. 202110:15
Renáta Zajíčková: Rodiče mohou být flexibilní a vybrat si libovolnou školku v celé Praze 5
foto: Se svolením Renáty Zajíčkové/Renáta Zajíčková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Poslankyně, starostka Městské části Praha 5 za ODS na svém Facebooku 3. listopadu k předškolnímu vzdělávání

Paní Matonohová mi napsala reakci na článek z minulé Pětky, který se týkal předškolního vzdělávání. Ráda svou odpověď zveřejním i zde, protože určitě bude zajímat více rodičů, třeba i těch budoucích.

Na jaro příštího roku připravujeme také velké veřejné setkání pro všechny rodiče, kteří budou mít zájem otevřeně diskutovat o budoucím rozvoji školství v naší městské části.

Vážená paní Matonohová,

nároky na kapacity předškolních zařízení v jednotlivých lokalitách Prahy 5 jsou stejně proměnlivé jako požadavky rodičů. Ne všichni totiž vyžadují předškolní zařízení v místě svého bydliště - často využívají zařízení v blízkosti bydliště prarodičů či svého zaměstnání. Kromě polohy vybírají svým dětem předškolní zařízení také podle jeho referencí nebo vzdělávacího programu. Pro zjednodušení a zpřehlednění tak mají pětkové mateřské školy jen jednu spádovou oblast, a to celou městskou část. Rodiče díky tomu mohou být flexibilní a vybrat si libovolnou školku v celé Praze 5.

V některých mateřských školkách může být kapacita naplněna - ovšem vždy jen dočasně. Jak sama píšete, důvodem je relativně krátký tříletý cyklus, během kterého potřeby v daných lokalitách kolísají. Dalším důvodem relativního nedostatku kapacit je snížení počtu dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami a s podpůrnými opatřeními v rámci inkluze. Situaci však není potřeba označovat za neutěšenou.

V každé lokalitě pozorně vyhodnocujeme demografický vývoj i plánovanou výstavbu a to samozřejmě reflektují připravované investiční projekty výstavby nových školských zařízení, na kterých se významnou měrou podílejí samotní developeři. O jejich aktivním zapojení do rozvoje infrastruktury a vybavenosti jednáme neustále. Přehled uzavřených memorand je veřejně dostupný na adrese //www.praha5.cz/memoranda-a-smlouvy-o-spolupraci/

Významnou roli v otázce slaďování rodinného a pracovního života hrají také dětské skupiny, které vyhovují rodičům s flexibilními úvazky. Jedna z největších u nás vzniká transformací jeslí na Hřebenkách. Od září je zde zapsáno 50 dětí z celé Prahy 5. Ve zřizování vlastních dětských skupin chceme pokračovat, mapujeme vhodné prostory v lokalitách, kde je jejich vznik žádoucí.

V našich nebytových prostorech je v provozu také řada soukromých školek, které se na uspokojení poptávky samozřejmě podílejí také. Konkrétně u nás na Pětce soukromé školky pojmou více jak 630 dětí, z toho čtvrtina v našich prostorách.

Jako zřizovatel kvalitu našich školských zařízení sledujeme a podporujeme všemi dostupnými prostředky. Pravidelně získáváme zpětnou vazbu od rodičů, společně s řediteli a ředitelkami připravujeme dvouleté plány pro další činnost, podporujeme teambuildingy, setkávání a sdílení zkušeností, poskytujeme finance na nepedagogické pracovníky, abychom odbřemenili ředitele a ředitelky od byrokratické zátěže a ti se tak mohli více věnovat svému týmu a pedagogické činnosti...

Pro všechny rodiče připravujeme setkání, které proběhne na jaře příštího roku. Kromě otevřené diskuze zde budeme prezentovat aktuální data i plány pro budoucí rozvoj školství v naší městské části, například rozšíření kapacit školek v Košířích a na Smíchově o dalších téměř 200 míst.

Jako nově zvolená poslankyně se již aktivně zapojuji do vyjednávání o budoucí podobě školského výboru a podvýborů souvisejících se vzděláváním a velice mě těší shoda na společném programu velké koalice, tedy i se zástupci PirStan. Sdílíme jednotnou vizi, jednání jsou svižná, konstruktivní a velmi kultivovaná, což mě naplňuje optimismem a chutí do další spolupráce.

Děkuji za Váš zájem o dění na Pětce.

S úctou Renáta Zajíčková, starostka

Vážená paní starostko,

velmi ráda bych Vás touto veřejnou cestou vyzvala k vyjádření k informacím o situaci v předškolním vzdělávání uvedeným v aktuálním vydání radničního zpravodaje Pražské pětky. Jako ženu a matku dvou malých dcer mě "poněkud" překvapilo konstatování, že v oblasti Radlic a Jinonic je kapacita mateřských škol ve srovnání např. s Cibulkami, dostačující. Není tomu tak.

Dostačující by byla v situaci, kdy by mohlo být přijato každé tříleté dítě, které se dostaví k zápisu. Tato situace nenastala v žádné ze školek na území Radlic a Jinonic.

Navíc z demografického vývoje a plánované developerské výstavby (tzv. Nová Waltrovka) je patrné, že potřebu výstavby a navýšení kapacity školek na zmíněném území neřeší otevření MŠ Na Pláni v roce 2017 ani otevření MŠ Waltrovka, která navíc pro letošní rok mohla přijmout pouze 12 dětí. Ale že již teď je nutno předjímat, kolik přibude obyvatel a dětí.

Je mi jasné, že se jedná o složitou problematiku, a Vaším cílem je, aby se rodiče mohli spoléhat nejen na vyhovující kapacitu, ale hlavně kvalitu vzdělávání v naší městské části. Jako matka věřím, že v tom bude naše radnice úspěšná.

Současně věřím tomu, že si rodiče, kteří dosud nebyli konfrontování s velmi neutěšenou situací a kapacitou předškolního vzdělávání, zaslouží pravdivou informaci o tom, co je čeká a co budou muset při plánovaném návratu do pracovního procesu řešit (soukromé školky, kratší úvazky).

Věřím, že jako nově zvolená poslankyně budete mít možnost přispět k řešení současného stavu i na legislativní úrovni, a osobně jsem ráda, že se, ač jako volička PirStan, mohu podepsat pod programové prohlášení Spolu v bodech podpory dětských skupin a zrušení povinného posledního roku předškolního vzdělávání.

Děkuji předem za Vaši reflexi a odpověď.

Tereza Matonohová

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných