Šéf středočeských silnic ovládl miliardy poté, co jeho konkurent zmizel. Aby vzápětí usedl do vedení ČEZ Distribuce

06. 09. 202217:02
Šéf středočeských silnic ovládl miliardy poté, co jeho konkurent zmizel. Aby vzápětí usedl do vedení ČEZ Distribuce
foto: TV Praha, se souhlasem/Jan Lichtneger

KAUZA: PrahaIN.cz pokračuje v odkrývání minulosti Jana Lichtnegera. Po všech stránkách zajímavá postava se svého času usídlila ve Zborovské ulici č. 11 v Praze 5, kde dodnes sídlí Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Jak byl s velkou slávou přijat, tak byl bez hlučných fanfár odvolán. Důvodem bylo vyšetřování NCOZ ve spojitosti s Petrem Hlubučkem a dalšími. Detektivové ještě předtím uvedli, že pracoval pro úplatkářskou skupinu.

Co ale předcházelo jeho nástupu, zůstávalo víc než rok zahaleno tajemstvím. Až dosud.

Naší redakci se totiž podařily získat veškeré dokumenty popisující jmenování ředitele uvedené příspěvkové organizace. Abychom byli zcela přesní, věc souvisí nejen s Lichtnegerem, ale také s Janem Mračkem z ODS, manželem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Už několikrát jsme poukázali na spojitosti mezi Mračkem, stíhaným podnikatelem Nemrahem, lobbistou Ivo Rittigem a uvedeným manažerem KSÚS. Dva zdroje nám rovněž sdělily, že Jan Mraček usiloval o Lichtnegerovo dosazení na kraj. Ten to odmítl. Neměl s tím vůbec nic společného, napsal serveru PrahaIN.cz.

Kontrolu v komisi hlídala ODS

V obecné rovině má zástupce občanských demokratů pravdu. Na straně druhé je zde řada vazeb, díky nimž se mohl Lichtneger dostat až do čela firmy s miliardovým rozpočtem. Jen pro představu: z přehledu běžných výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu Středočeského kraje v roce 2021 vyplývá, že počítal se sumou převyšující čtyři miliardy korun jen do dopravy.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje totiž zajišťuje údržbu silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, a to výhradně prostřednictvím zasmluvněných dodavatelů. Lichtnegerovo pero tak bylo klíčové pro směr, jakým tekly krajské peníze.

Když jsme začali zjišťovat proces, jakým byl s účinnosti od 1. března 2021 ředitel jmenován, setkali jsme se řadou nejistot. První byla, že kraj odmítl kvůli GDPR poskytnout konkrétní jména členů komise, jež rozhodovala. „Mohu však konstatovat, že výběrová komise byla složena z celkem 11 členů. Jednalo se o zástupce vedení kraje a krajského zastupitelstva, dále také zaměstnance krajského úřadu Středočeského kraje, odborníka na mostní konstrukce, zástupce ČVUT, zástupce výboru pro dopravu, externího specialistu na personalistiku či zástupce ŘSD," sdělil redakci krajský mluvčí David Šíma.

Z dokumentu o jmenování ředitele KSÚS ze dne 4. února 2021

K dokumentům jsme se tak dostali vlastní cestou.

Ukázaly, že nejen o Lichtnegerovi rozhodoval mix politiků a odborníků. Klíčovou úlohu sehrál tehdejší náměstek hejtmanky Peckové (STAN) pro dopravu Martin Kupka (ODS). Ten je nyní ministr dopravy. Druhým mužem odborné komise byl Tomáš Havlíček, předseda zastupitelů ODS. Dále poslanec a místopředseda TOP 09 Jan Jakob, v letech 2020–2021 radní kraje pro kulturu nebo Petr Borecký (STAN), náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy. Seděl tam i Pirát Jan Lička, tehdy místopředseda krajského výboru pro dopravu.

Přišel, odešel, aby skončil v ČEZu

Za odborníky byla přítomná třeba Miloslava Pošvářová, exředitelka Úseku kontroly kvality staveb na Ředitelství silnic a dálnic ČR. Do výběrové komise byl usazen i zástupce ŘSD Tomáš Gross.

Rozhodující slovo měli jednoznačně politici v čele se současným ministrem Kupkou. Šest členů komise mělo politickou příslušnost, sedmý byl úředník z Kupkovy gesce (vedoucí odboru dopravy na kraji), osmý byl personalista a zbylí tři odborníci (ŘSD, exŘSD, ČVUT).

Celkem jedenáct lidí původně hodnotilo osm adeptů. Ptali se na jejich způsobilost, praxi, vize. Závěrem se členové komise shodli, že do finálového, tedy třetího kola postupují poslední dva: Petr Žejdlík a Jan Lichtneger. Proč zbylých šest odpadlo, není zřejmé. PrahaIN.cz dva neúspěšné kandidáty oslovila. Zprávu si přečetli ihned, odpovědět na dotazy odmítli.

Petr Žejdlík má v Praze velmi rozporuplnou pověst. Věnovat se jí budeme samostatně. zdroj: ČEZ

Zvrat v celém procesu jmenování nastal dne 2. února 2021, kdy předseda výběrové komise Martin Kupka oznámil, že ze dvou zbyl už jenom jeden. „Uchazeč Petr Žejdlík uvedl, že z výběrového řízení na ředitele odstupuje," stojí v oficiální zprávě, kterou PrahaIN.cz má.

Komise tudíž debatovala, zdali výběrové řízení ukončit, nebo v něm pokračovat. Jednomyslná shoda rozhodla o pokračování, jelikož „byly splněny všechny zákonem předepsané podmínky".

Následovala prezentace, kde Jan Lichtneger obhájil svůj záměr a byl jmenován. Radoval se nejen on, ale jistě i řada dalších.

Petr Žejdlík, který tak náhle odstoupil, se o pár týdnů později ocitl na zřejmě mnohem lukrativnějším postu. Téměř z čistého nebe se stal 15. června členem představenstva společnosti ČEZ Distribuce.

Jak se tam dostal? Prošel prý výběrem z několika kandidátů, sdělil tiskový mluvčí ČEZ bez bližších podrobností.

Jenomže i ty známe. Přiblížíme je v příštím textu.

Z policejního usnesení:

Záznamem ze dne 26. 10. 2021 došlo k rozšíření okruhu prověřovaných skutečností o trestnou činnost páchanou částečně týmiž osobami v souvislosti s činností KSÚS, konkrétně o zločin účasti na organizované zločinecké skupině, kterého se měli dopustit Michal Redl, Zakaría Nemrah a Jan Lichtneger (coby ředitel KSÚS) tím, že po společné domluvě, se záměrem fakticky ovládnout činnost KSÚS založili organizovanou zločineckou skupinu, a to za účelem zajištění pravidelného neoprávněného výběru peněžních prostředků od obchodních společností, jež se coby obchodní partneři KSÚS podílí na plnění stávajících, zejména rámcových smluv na stavební práce, případně od obchodních společností, které se účastní a uspějí ve veřejných zakázkách na stavební práce, a členům organizované zločinecké skupině odvedou odpovídající část z hodnoty z takové veřejné zakázky, přičemž za tímto účelem Michal Redl jakožto vedoucí představitel organizované zločinecké skupiny, Zakaría  Nemrah a ing. Jan Lichtneger mají postupovat přinejmenším tak, že na vedoucí a řídící pozice KSÚS dosazují předem vybrané loajální osoby, které se budou řídit jejich pokyny a umožní jim páchaní trestné činnosti.

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných