Sněmovna 2019. Přesně tehdy se řešila krize v ČT. Zapadlý komentář v novém světle

03. 06. 202210:01
Sněmovna 2019. Přesně tehdy se řešila krize v ČT. Zapadlý komentář v novém světle
foto: archiv PrahaIN.cz/Ze 2. schůze Poslanecké sněmovny

Poslední květnový den tohoto roku se konala tisková konference, na které ředitel České televize představil úsporná opatření, která mají vést k tomu, že se provoz ČT stane rentabilním, čili přestane být ztrátovým. Pro mnohé jsou problémy ČT bleskem z čistého nebe, jsou ale lidé, kteří překvapeni nejsou.

Jedním z těch, kdo finanční problémy České televize viděl daleko dříve, je bývalý poslanec Pavel Juříček (ANO). Ten svoje obavy predikoval už před dvěma lety, kdy na půdě Poslanecké sněmovny při schvalování Výroční zprávy ČT pronesl:

„Já jenom chci dodat, číselné údaje zpráv Rady České televize o hospodaření České televize jsou ověřeny statutárním orgánem, z jiných dokumentů jsem nevycházel a jsou trvale od roku 2012, tak jak jsem vám dokazoval, jsou deficitní i do roku 2018, ty trendy jsou naprosto zřejmé. Dále z těchto číselných údajů slovo číselných, zdůrazňuji, rovněž vyplývá, že současný provoz České televize je udržitelný do roku 2021, jak sám pan generální ředitel uvedl. To jsou fakta, na kterých bychom se měli všichni shodnout, protože jsou nesporná.”

Upozornil tak na to, že ztrátový provoz ČT trval již od roku 2018 a že při zachování současného trendu vydrží ČT do roku 2021, což se v podstatě potvrzuje. Žádná razantní opatření totiž management ČT za tu dobu neudělal.

„Nejsme v situaci, kdy bychom nevěděli, že finanční zdroje České televize nějakým způsobem mizí a že je potřeba najít řešení, které bude po roce 2021,” řekl v říjnu 2019 na setkání s poslanci ředitel ČT Petr Dvořák a potvrdil, že je o neutěšené finanční situaci ČT informován.

Možná proto už si koncem roku 2019 Juříček nebral žádné servítky: „Současné problémy ČT začaly tím, že generální ředitel ČT zpracoval a Rada ČT schválila dlouhodobé plány technického a ekonomického rozvoje ČT, které nereflektovaly ekonomickou realitu. Nyní však nezkoumejme, zda šlo o záměr, či ‚pouze' o neschopnost, a věnujme se důsledkům, uvedl ve svém komentáři. A pokračoval: 

„Na základě těchto chybných plánů každý rok ředitel ČT předložil, a Rada ČT schválila, deficitní rozpočet, kdy ztráta byla kryta z finanční rezervy, kterou v ČT zanechal předchozí management. Přestože deficitní hospodaření ČT bylo po celou dobu zcela patrné z jejích účetních závěrek a dalších dokumentů, tak členové Rady ČT, ani vedení ČT nepodnikli žádný krok k nápravě. Proto se dá očekávat, že současný management ČT se, namísto zlepšení současné ekonomické situace a zajištění stability prostřednictvím zkvalitnění vlastní manažerské činnosti, zaměří pouze na snahu o navýšení koncesionářských poplatků. Přijít s nastavenou dlaní je samozřejmě nejjednodušší, ale opravdový manažer se takto nechová.”

Útlum

Jinými slovy si prý celé vedení ČT bylo vědomo kritické situace, ale nikdo pro její řešení nic neudělal.

Čekalo se, že bude schváleno zvýšení koncesionářských poplatků, které mělo celou nepříznivou situaci vyřešit.

To ale nepřišlo a celá situace vyústila právě v tiskovou konferenci ředitele Dvořáka, kde mimo jiné prohlásil, že „aktuální strategie udržitelnosti veřejné služby počítá se změnami ve většině oblastí činnosti ČT. Součástí těchto opatření jsou i náročné změny a škrty, které se nám rozhodně nebudou realizovat snadno,“ a avizoval škrty v rozpočtu, omezení nákupu sportovních pořadů, zrušení kanálu pro seniory ČT3 a dokonce i propouštění.

Petr Dvořák, generální ředitel ČT. Foto: Archiv redakce

Připomeňme si ještě slova Pavla Juříčka z konce roku 2019:

„Jestliže dlouhodobě ‚někam mizí' majetek jakékoli účetní jednotky, tak jde buď o manažerskou chybu, nebo o záměr. V každém případě ale nevyhnutelným důsledkem bude buďto útlum, nebo konec činnosti této jednotky. Jiná varianta není možná. Vzhledem k faktu, že dlouhodobé strategické plány ČT o útlumu, nebo o likvidaci ČT nehovoří, tak lze konstatovat, že současný generální ředitel ČT vytvořil, a Rada ČT schválila, dlouhodobé plány, které nereflektují hospodářskou situaci. To je fatální manažerské selhání a ten, který se jej dopustil, nemůže zůstat na svém místě.”

Dodejme, že i mnozí odborníci se shodují v tom, že vlivem nečinnosti managementu se ČT dostala do situace, kdy už nepomůže politiky dosazený ředitel, ale standardní krizový manažer orientovaný na výsledek.

Situaci budeme i nadále sledovat.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných