Solidarita: Senioři ano, ócéčka ne

25. 08. 202215:30
Solidarita: Senioři ano, ócéčka ne
foto: Solidarita/Kandidáti koalice Solidarita (Anna Šabatová, Miroslav Dvořák, Matěj Michalk Žaloudek, Lukáš Ulrych, Anna Junková, Filip Hausknecht, Milan Balahura, Kryštof Stupka, Magdalena Opletalová)

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Prohlášení koalice Solidarita (ČSSD a Zelení s podporou Idealistů) k happeningu Za návrat tepla do domovů pro seniory před budovou Ministerstva průmyslu a obchodu

Tématem happeningu „Za návrat tepla do domovů pro seniory“ pořádaného koalicí Solidarita dnes dopoledne před budovou Ministerstva průmyslu a obchodu, byl návrh nové vyhlášky, která necitlivě upravuje zvláštní pravidla pro vytápění a dodávky teplé vody v domovech pro seniory a obdobných sociálních zařízeních.

Happeningu se zúčastnila například lídryně kandidátky Solidarita Anna Šabatová, dvojka na kandidátce Solidarity Miroslav Dvořák (ČSSD) a další kandidáti Solidarity do ZHMP a také předseda ČSSD Michal Šmarda. I když byl happening veden s nadhledem a zástupci koalice Solidarita předali tiskovému mluvčímu Ministerstva průmyslu a obchodu termofor pro ministra Síkelu, akce měla upozornit na závažný problém, kdy vláda postupuje bezohledně a nebere v potaz zvláštní potřeby starých a nemocných lidí.

Koalice Solidarita ostře odmítá zařazení pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory), ale i mateřských škol do regulace teplot. Máme zato, že takto křehké osoby nesmíme vystavovat ohrožení zdraví, ani ve stavu nouze.

Upozorňujeme, že dodržování této vyhlášky nelze v pražských zařízeních sociálních služeb zajistit, a to nejen z důvodu technického, ale i proto, že plnění současných teplot je podmínkou udržitelnosti, pokud byla tato zařízení vystavěna z evropských dotací.

Považujeme za nevysvětlitelnou chybu, že do tepelné regulace nejsou zahrnuty energeticky náročná obchodní a nákupní centra, sportovní zařízení, kina, divadla a muzea, ale např. domovy pro seniory a mateřské školky ano.

Miroslav Dvořák, číslo 2 na kandidátce Solidarity říká: „Solidarita pro Prahu stojí jednoznačně na straně požadavku úspor energie, ale tyto musí být racionální, odůvodněné a s vyhodnocením dopadu na zvlášť zranitelné skupiny osob. Ani jednu z těchto podmínek návrh vyhlášky a jeho důvodová zpráva neobsahuje. Není tak vůbec zřejmé, na základě jakých úvah, stanovisek a doporučení MPO navrhlo kategorizace teplot dle typu místností a účelu staveb a proč některé energeticky velmi náročné účelové stavby do regulace vůbec nezařadilo.“

Filip Hausknecht, číslo 6 na kandidátce Solidarity říká: „Vzhledem k tomu, jak tato vláda zpackala přípravy na energetickou krizi, tak je jasné, že budeme muset teplem šetřit. Není ale možné, abychom začínali u těch nejslabších a nejzranitelnějších, kteří mají navíc omezené možnosti se sami ozvat. Proto jsme dnes šli ukázat, že nejsou sami. Jsme přesvědčeni, že šetřit musí ti, kteří mají nadbytek, ne naopak!“

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných