Společně pro Počernice: „Kompenzační opatření“ nekompenzují dopady dopravy

30. 06. 202412:00
Společně pro Počernice: „Kompenzační opatření“ nekompenzují dopady dopravy
foto: Společně pro Počernice/Hnutí Společně pro Počernice

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Hnutí Společně pro Počernice na svém Facebooku 27. června ke kompenzačním opatřením omezující dopady hluku a zplodin z dopravy.

Dálniční síť v ČR se po letech stagnace daří stavět a propojovat se stávajícími úseky u nás i na hranicích se sousedními zeměmi. Během pár let se tak z dálnice na Hradec stane nejen hlavní tah do středního Polska, ale i na Olomouc a Ostravu. Kolem Počernic značně zesílí tranzitní doprava. To není nic nového, na co by odborníci neupozorňovali. O zákonitém posilování tranzitní dopravy a nutnosti ochrany občanů proti negativním vlivům jsme jednali hned na ustavujícím zastupitelstvu před dvěma lety a pan starosta představil řadu plánovaných a diskutovaných kompenzačních opatření. Co se od té doby podařilo?

Dobrou zprávou je, že ŘSD v důsledku zkapacitnění dálnice D11 plánuje její částečné zaklopení. Do územní studie Počernice-východ se podařilo prosadit protihlukový val. Ale další diskutovaná opatření jako omezení rychlosti na 80 km/hod.? Prodloužení protihlukového valu a pásu vzrostlé zeleně u D11 mezi parkem V Ladech a Robotnicí? Navýšení protihlukových opatření u D10?

Zatímco okolní městské části vyžadují skutečná kompenzační opatření omezující dopady hluku a zplodin z dopravy nad minimální zákonné požadavky, a to jak ze strany ŘSD tak Magistrátu, vedení Počernic jako kompenzaci zvolilo přímé propojení Počernic pod pražským okruhem z Robotnice na kruhový objezd u Ikea a příspěvek na sportovní halu.

Za pět let bude dálnice na Olomouc dokončena a zprovozněny minimálně tři + tři (spíš čtyři až pět v každém směru) jízdní pruhy okolo Počernic, obyvatelé to rozhodně nepřeslechnou.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných