Společně pro Počernice: Třicítkou po Praze, jste pro, nebo proti?

23. 05. 202322:20
Společně pro Počernice: Třicítkou po Praze, jste pro, nebo proti?
foto: Společně pro Počernice/Hnutí Společně pro Počernice

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Hnutí Společně pro Počernice na svém Facebooku 21. května k diskuzi za zavedení plošné rychlosti 30 km/h.

V evropských městech se šíří trend omezení rychlosti na 80/90 km v hodině na dopravních tepnách a třicítka všude jinde ve městě. Praha se něčemu takovému brání, dost možná ale budeme po dostavbě pražského okruhu jezdit třicítkou právě na něm.

V minulých dnech médii proběhla informace, že soud v Ostravě zamítl žalobu proti územnímu rozhodnutí na úsek okruhu z Modletic do Běchovic (511). Podle odborníků „jde o nejdůležitější chybějící část tuzemské dálniční sítě“. Stavební povolení má být vydáno v příštích měsících a do roku 2027 by měl být tento úsek okruhu hotov. Do konce desetiletí pak celá severní část Pražského okruhu. Šestiproudá silnice mezi Černým Mostem a Počernicemi se stane součástí evropské sítě pro tranzitní dopravu od Drážďan k Vídni, resp. od Severního k Černému moři a zároveň bude přirozeně zajišťovat dopravní obslužnost sousedních městských částí. Jak bude okruh reálně vytížen, lze nyní jen odhadovat (a tedy i míru kolize s platnou legislativou).

Zásadní je, že podle modelů půjde skutečně o nejvytíženější část pražského okruhu, kde by bylo třeba pěti pruhů v každém směru a zároveň oddělit dopravní obsluhu od tranzitní dopravy. Jinak hrozí permanentní kolony a uzavření některých sjezdů z okruhu či navazujících dálnic.

Pro Horní Počernice z toho vyplývají hned dva černé scénáře:

Za prvé městská část bude sice obkroužena dálnicemi, ale zkvalitnění dopravní obslužnosti nenastane – dálnice budou oddělené, např. dojde ke zrušení sjezdu k nákupním centrům (a Hartenberskou ulicí do Počernic).

Nebo budou zachovány současné sjezdy a nové např. u Beranky budou vybudovány, ale zahlcení okruhu povede řidiče k tomu, aby se snažili dostat do Prahy přes Počernice a Černý Most.

Logickým řešením je již nyní urgentně připravovat další východní okruh kolem Prahy, alespoň na úrovni silnice I. třídy, který by částečně odvedl tranzitní dopravu směřující ze severu Čech jihovýchodním směrem.

V minulosti se např. jednalo o východní spojce od Říčan na Úvaly, resp. o propojení mezi D1, D11 a 10 silnicí I. třídy. Tato úvaha, ač měla být silnice v současnosti dokončována, je mrtvá. Neuvažuje se zatím konkrétně ani o nějaké vzdálenější variantě v méně zastavěných oblastech na východ od Prahy.

Zmiňované dopravní modely jsou všem, odborníkům i politikům, dobře známé, včetně reálného rizika zahlcení okruhu auty, nárůstu dopravních nehod a mnohakilometrových kolon. A jaké má řešení ŘSD? Najalo si za 1,5 milionu korun komunikační agenturu s cílem, cituji: „změny postoje / chování obyvatel dotčených oblastí Prahy – podpora dokončení Pražského okruhu / kladné stanovisko EIA“.

Podle nás řešením není ovlivnit veřejné mínění, ale prosadit strategický přístup opřený o profesionály a zkušenosti ze zahraničí. Stačí zpracovat kvalitně podklady k EIA, k bezpečnostnímu auditu atp. a inspirovat se v Německu nebo v Rakousku. „Bohužel z historie vyplývá,“ jak napsala nedávno na toto téma komentátorka Julie Hrstková (ČRo, HN), „že ke změně máme ještě velmi daleko. Minimálně jednu celou starou generaci politických představitelů.“

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných