Stanislav Nekolný (ANO): Byl jsem jen externista a nestihl to vše přečíst

16. 07. 202210:03
Stanislav Nekolný (ANO): Byl jsem jen externista a nestihl to vše přečíst
foto: Facebook Stanislava Nekolného/Stanislav Nekolný

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní Městské části Praha 18, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ANO na svém Facebooku 15. července k údajnému ovlivňování rozdělování sportovních dotací

V souvislosti s články z tohoto týdne a obviněními ohledně údajného ovlivňování rozdělování sportovních dotací na magistrátu hl. m. Prahy považuji za férové, abych vás otevřeně seznámil se všemi fakty. Je pro mne až nepochopitelné, co se kolem mé osoby strhlo. Převažují dezinformace a populistická prohlášení, která jen ukazují, že lidé, kteří je činí, nemají téměř žádné informace, a to málo co vědí, si navíc neověřují.

Fakta:

Sportovní grantová komise je pouze doporučující orgán a skládala se výhradně ze zastupitelů hlavního města Prahy a její mandát byl od roku 2014 do roku 2018.

Mne do komise nominovali na konci jejího mandátu, konkrétně na přelomu let 2017 a 2018, a to jako jediného externistu bez politické funkce a čistě jako náhradu za odstupující kolegyni.

Momentálně je mi kladeno za vinu, že jsem údajně nedostatečně prostudoval připravené materiály od sportovního odboru a následně je i odhlasoval jako doporučení pro Radu hl. m. Prahy. Tyto podklady měly být údajně podle policie ovlivněny, a to celé se mělo stát právě v letech 2017 a 2018.

Z pozice nového člena komise, který „přišel k hotovému“, jsem absolutně nemohl rozeznat v podkladech od sportovního oboru jakýkoliv úmysl ve stovkách hodnocených subjektů něco ovlivnit.

Šlo o jednu z mých prvních účastí na komisi a jako jedinému mu nebyly ani zasílány dopředu podklady k prostudování, ale jako externista jsem je obdržel až na jednání komise.

Ostatní členové komise, kteří měli možnost se s podkladem seznámit a měli i dřívější zkušenosti s jejím fungováním se rozhodli materiál podpořit. Nikoho kromě kolegů zastupitelů jsem z komise ani sportovního oboru dříve blíže neznal a neměl jsem ani důvod zpochybňovat jejich kvalifikovaný názor na materiál.

Jako exeternista bez politické funkce v orgánu jsem měl pouze statut doporučující osoby!

Kauza se vyšetřuje již 4-5 let a přístup policie i státního zastupitelství odpovídal mé roli v celé věci. Za celou dobu jsem byl pouze jednou pozván k výslechu, kde jsem dostal několik otázek. Celý byl vedený v duchu toho, že vědí, že jsem byl nominován do komise až na konci jejího mandátu, tedy jsem nemohl nic ovlivnit, a tedy že s tím nemám a nemohu mít nic společného. Pouze jsem byl, jak sami řekli, „ve špatný čas na špatném místě“.

Po dobu 4-5 let vyšetřování vrátil dozorující státní zástupce případ policii k dopracování hned dvakrát a vrchní státní zastupitelství dokonce v mém případě počátkem roku 2020 uvedlo, že speciálně v mém případě je potřeba dokázat, zda jsem mohl o ovlivňování vědět, natož něco vůbec ovlivnit. Nebudu tady hodnotit kolegy z komise ani pracovníky sportovního odboru, zda někdo mohl, nebo nemohl rozdělování ovlivňovat. Já mám čisté svědomí a jelikož jsem přišel na konci období, tak jsem ani poměry a vnitřní vztahy neznal a nemohl znát.

Dozorující státní zástupce konstatoval dne 8. 10. 2021, že u mojí osoby neshledal žádný důvod k podání obžaloby.

Od té doby uběhlo cca 9 měsíců a proti mé osobě nebylo za tu dobu zjištěno nic nového v můj neprospěch. Přesto krátce před volbami tento stejný státní zástupce Mgr. Tomáš Lejnar (mimochodem stejný státní zástupce, který řešil kauzu OpenCard) na mne podal obžalobu. Důvod je pro mne a můj právní tým zcela neznámý a nepochopitelný.

V tuto chvíli připravujeme žádost o výkon dohledu na vrchní státní zastupitelství o prozkoumání správného postupu u mé osoby a dále žádost o předběžné projednání obžaloby k zastavení mého trestního stíhání. Jako jediný mám v této kauze zcela jinou právní kvalifikaci.

Chápu, že když si veřejnost přečte velký titulek „ovlivňování sportovních dotací“, jsou pohoršeni, ale v mém případě mám nejmírnější právní kvalifikaci.

Apeluji proto na kolegy ze všech politických subjektů, kteří mají zkušenosti v politice a jsou také součástí komisí a výborů, kde hlasují a schvalují stovky a stovky tisků a absolutně není mnohdy v lidských silách vše do detailu prostudovat a ještě si ověřit, aby odpustili od populistických výroků na sociálních sítích.

Po této zkušenosti doporučuji všem, a zejména těm, kteří populisticky vyzývají k odstupování a nekandidování, aby raději ze všech výborů a komisí ihned odstoupili. Plně si zjevně neuvědomují, že se jim může kdykoliv stát to samé a být jim kladeno za vinu to samé, co v mém případě (dokonce v té době jako pouhému externistovi).

Ničeho špatného, natož protiprávního jsem se nedopustil a za tím si budu stát a bojovat. Jako jediný z celé komise jsem byl pro svoji kvalitně odváděnou práci nominován do grantové komise a sportovního výboru jako zastupitel v dalším volebním období (2018-2022). Naopak jsem v tomto období s ostatními odvedl velký kus práce a zcela jsme změnili podmínky rozdělování grantů především z pohledu transparentnosti. Snažíme se, aby svazy, kluby a děti v Praze měly co nejlepší podmínky pro sport.

Děkuji všem, kteří jste mi věnovali čas a dočetli až sem. Prosím všechny o pochopení a ctění presumpce neviny, zvlášť pak ve světle faktů, které jsem zde zveřejnil.

Děkuji, váš Stanislav Nekolný

 

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných