Strach z ministryně Černochové: Boj o policejního prezidenta se přenesl na boj mezi STAN a ODS

06. 01. 202207:00
Strach z ministryně Černochové: Boj o policejního prezidenta se přenesl na boj mezi STAN a ODS
foto: Hans Štembera / PrahaIN.cz/Jana Černochová

Současný policejní prezident Jan Švejdar předal v pondělí ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) oficiální žádost o propuštění ze služebního poměru. V čele sboru by měl být do konce března. Kdo ho nahradí, zjišťovala redakce PrahaIN.cz přímo mezi zdroji z policejního prezidia.

Z řady možných jmen ovšem vykrystalizovala pouze dvě: první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek a ředitel krajského ředitelství hlavního města Tomáš Lerch. Oba svou profesní kariéru spojili s metropolí.

Dojmologie stranou.

Policie je pevně řízený a ucelený orgán. Pokud by třeba úspěšný a energický policista z Příbrami nebo Vyškova chtěl aspirovat na post policejního prezidenta, má smůlu.

„Nepůjde to. První fáze pro výběr nového policejního šéfa bude formou nabídkového řízení. Tam spadají lidé z prezidia s 11. platovou třídou," uvedl náš tamní zdroj. Jméno a funkci odhalit nechtěl. Můžeme však přiblížit, že na místo prezidenta policie neaspiruje. „Byl bych ve třetí kategorii, že bych se volně přihlásil, to se nestane,“ řekl.

Nový policejní prezident bude muset projít sítem takzvaného nabídkového řízení.

Alternativu k tomu tvoří řízení výběrové.

Do hledáčku Víta Rakušana, jelikož jeho vnitro je praktickým zadavatelem celého procesu, spadají v první fázi tři jména.

Prezidium proti zbytku republiky

První náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek, náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík a posledním je náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku Michal Keřka. Co se našich zjištění týká, dva ze jmenovaných o post neusilují. Tím, kdo ano, je Martin Vondrášek.

Ministr Rakušan samozřejmě nebude vybírat pouze z těchto jmen. Ani on, ani komise, která bezesporu vznikne.

První náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. V minulosti náměstek ředitele pro vnější službu KŘP hlavního města Prahy (2008 - 2011) a poté ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy (2011 - 2014). Foto Policie ČR

„V případě, že se nepovede najít uchazeče v tomto nabídkovém řízení, přichází fáze další, kde je vypisováno výběrové řízení na tuto funkci,“ konstatoval ministr vnitra.

Škála adeptů tak na 99 procent zahrne i 10. platovou třídu, kam už spadají ředitelé krajů a celorepublikových útvarů. To už hovoříme o výběrovém, nikoli nabídkovém řízení. A právě sem zřejmě ministr vnitra vědomě míří.

Jmen je mnoho

Oproti policejnímu prezidiu jsou navíc konkrétní zástupci krajů spojeni s konkrétními kauzami. Když jsme chtěli vědět, jaké kauzy vyřešil třeba Martin Vondrášek, nastalo ticho.

Doplňme, že vysoké zdroje policie jsme měli hned tři. Vůči náměstkovi Vondráškovi ani jeden necítí nenávist, ani jeden z nich ho nepoškodil. Jen nedokázali odpovědět na to, s čím si výkon jeho funkce policisty spojí. Zdroje vesměs odpověděly, že dělá, co se mu řekne…

Když se vrátíme ke druhé skupině potenciálních jmen, jedno nad ostatní ční. Jde o ředitele krajského ředitelství Prahy Tomáše Lercha. Právě v jeho souvislosti se ukázalo, co se běžně nevidí. Vůči Lerchovi panuje vyloženě nevraživost.

Ředitel krajského ředitelství Tomáš Lerch. Foto Policie ČR

„Bezcharakterní, pouze na sebe, ten nikdy!" řekl jeden ze zdrojů. „Spolupracoval jsem s ním v rámci prezidia nesčetněkrát. Obvykle větší mítinky probíhaly tak, že neustále čuměl do mobilu nebo přemýšlel o motorce a kožených kalhotách, co si pamatuji."

Konkrétních narážek a výtek vůči Lerchovi padlo mnoho.

„S čím si ho spojím? Myslíte kauzy? To si ho nespojím s žádnou, vím, že dával pokuty na dopravce," zazněla další.

Lerch se o svém angažmá na policejním prezidiu bavit nechtěl. „Nemám důvod se těmito spekulacemi zabývat," řekl.

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti.

Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra.

Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje čtrnáct krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody krajů České republiky.

Tři poslední předchůdci Jana Švejdara byli Tomáš Tuhý, Petr Lessy a Martin Červíček. Prvním policejním prezidentem byl od července 1991 do srpna 1992 František Zelenický.

 

Černochová, až pak Rakušan?

Ze všech indicií, které máme k dispozici, vyplývá jediné.

Největší šanci na zvolení má nyní současný 1. náměstek Martin Vondrášek. O něm se jako o hotovém vítězi mluví na prezidiu i ve Sněmovně.

A právě v tomto okamžiku začíná mocenská hra.

relatedarticles|Psali jsme o Praze 2|1922]

Vondrášek má totiž velmi blízko k ministryni obrany Janě Černochové (ODS). Znají se, tykají si, podle našich informací ze Sněmovny se roky přátelí. Nebyl by to žádný problém, pakliže by ministrem vnitra nebyl předseda STAN.

Také od starostů máme své informace.

Všechny se shodly, že v zákulisí se vliv Jany Černochové nepodceňuje. „Aby měla ODS obranu a nově i vnitro, je nešťastné. Navíc pan předseda Rakušan se nemůže na vládě opřít o pana místopředsedu Michalika, což je naše bolavé místo číslo dvě," uvedl jeden ze zástupců STAN.

Vít Rakušan si podle všeho soukolí, jemuž čelí, uvědomuje.

Řešení však nemá.

Vůči Janě Černochové a její politické praxi je takříkajíc elév. Černochová se navíc policii a ozbrojeným silám věnuje několik volebních období. Jestliže někdejší starostka Prahy 2 v minulém volebním období předsedala Výboru pro obranu, Vít Rakušan mezi lety 2017 - 2021 seděl jako člen Výboru pro bezpečnost a Zahraničního výboru. Že by byl v minulosti spojován s policí a její problematikou, se nestalo.

Jak z toho ven?

Na to redakci odpověděl jeden z citovaných zdrojů prezidia.

„Ať je výběrko otevřené. V útvarech je řada jmen, která by o to mohla usilovat. Abych jim neuškodil, protože jsem nic nekonzultoval, zmíním Honzu Koníře (pražský náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování, pozn. red.), zástupce Ředitelství služby cizinecké policie Milana Majera, Leoše Tržila z Jihomoravského kraje, Zbyňka Dvořáka (náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování, Ústecký kraj, pozn. red.) nebo Libora Schejoka ze severu Moravy (náměstek ředitele pro vnější službu, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, pozn. red.)."

Náš poslední dotaz nesouvisel s budoucím, ale tím končícím policejním prezidentem.

„Co bude dělat? On chce vést na východě Čech, odkud vlastně ustoupil Martinovi Červíčkovi, jeden policejní areál. Zná Hradec Králové, Pardubice (v letech 1993 - 2006 byl Švejdar velitel služby kriminální policie a vyšetřování Správy východočeského kraje v Hradci Králové, pozn. red.), tak proto,“ zavřel rozepsanou knihu s názvem Jan Švejdar policejní zdroj. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných