Středočeský kraj nechal prověřit desítky osob. Mezi nimi politika ODS a jeho rodinu

27. 07. 202312:00
Středočeský kraj nechal prověřit desítky osob. Mezi nimi politika ODS a jeho rodinu
foto: Marek Jindra, PrahaIN.cz/Pražský volební štáb koalice SPOLU

EXKLUZIVNĚ: PrahaIN.cz pravidelně informovala o dění kolem Krajské správy a údržby silnic (KSÚS), která spadá pod správu Středočeského kraje. Jako první jsme psali například o zásahu kriminalistů v domě bývalého ředitele Jana Lichtnegera, stejně tak jsme upozornili na řadu smluv a pozemkových machinací.

Nejinak tomu bylo v případě auditu, který kraj nařídil.

Pod ním je podepsána společnost Ernst & Young Audit. Nabídková cena činila 1.950.000 bez DPH. Auditované období začíná 1. lednem 2018 a končí 30. červnem 2022. Zpráva by měla postihnout především funkční období ředitelů Zdeňka Dvořáka a Jana Lichtnegera.

„Považujeme za nutné mít srovnání, k jakým změnám došlo po odchodu ředitelů Zdeňka Dvořáka a Jana Lichtnegera. Chceme posoudit změny, ke kterým došlo při řízení KSÚS a zdali se některá možná pochybení opakovala, či nikoliv. Tedy zda jde o možnou systémovou chybu, anebo selhání jednotlivce,“ konstatoval pro PrahaIN.cz už dříve Karel Bendl (ODS), radní pro oblast silniční dopravy.

Redakci se před několika dny ozval zdroj z vysokého vedení kraje. Uvedl, že je znepokojen postupem společnosti Ernst & Young Audit. Ta totiž ve svém návrhu auditní zprávy z května letošního roku pracovala se seznamem prověřovaných osob. Jednat se mělo o soubor desítek jednotlivců i firem. Zmíněný zdroj nám ovšem odmítal poskytnout detaily. Ty se nám i přesto nakonec podařilo získat. V návrhu je skutečně „seznam relevantních osob v rámci prověřovaných společností“.

Pozice v prověřovaných společnostech

Namátkou můžeme zmínit podnikatele Aloise Holíka (SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s.), Zdeňka Štefka (GRID a.s.), Alenu Holíkovou (KLOPFEN a.s.), Otta Zacha (POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.) nebo Františka Lukeše (PUDIS a.s., GMtech s.r.o.). U každého jména je rovněž vysvětlení. Například Zdeněk Škarvada je stoprocentní vlastník firem Tannaco a ZKP Kladno a třetinový podílník firmy GOLF Czech s.r.o.

Drtivá většina jmen z inkriminovaného seznamu patří podnikatelům v oboru stavebnictví. Další jsou zaměstnanci KSÚS (Lukáš Balog). Jedno jméno ovšem upoutalo naši pozornost ještě víc. Jedná se o Tomáše Havlíčka. O koho jde v byznysu, návrh auditu zmiňuje. Je to nepřímý skutečný majitel firmy GOLF Czech a manžel Hany Havlíčkové, vedoucí oddělení správy majitel KSÚS. Co zpráva vynechává? Že Tomáš Havlíček na kraji reprezentuje koaličního partnera ODS, je člen finančního výboru a současně předsedou klubu. Rozhodně nejde o marginální práci. Proč je prověřován, neví.

„S činností KSÚS nemám nic společného a nikdy jsem neměl jakýkoli obchodní či jiný vztah s touto organizací. Zadání auditu jsem neviděl, ale dle mých informací se měl týkat činnosti KSÚS v období před zásahem policie. Na konkrétní zadání se musíte zeptat osob, které byly ze smlouvy oprávněny jednat za kraj,“ uvedl pro PrahaIN.cz. Ani GOLF Czech s.r.o. podle něj nemá žádné vztahy s KSÚS. „Nehledě na to, že to jsou věci veřejně dostupné v obchodním rejstříku, na to si kraj nemusel platit audit,“ dodal.

Havlíčkovi

Jenomže audit existuje a Havlíček na něm figuruje. A také jeho manželka. A jak se nám podařilo zjistit, v pavučině vztahů je zařazen i Richard Havlíček, podle auditorů „další příbuzný“.

Zastupitel Havlíček o prověřování své osoby nevěděl.

Podobně jako řada dalších oslovených. „O žádném auditu nic nevím,“ uvedl Pavel Míka (Atelier PROMIKA s.r.o., 4roads s.r.o.). Stejně se vyjádřil i výše uvedený Zdeněk Škarvada. „O žádném takovém šetření nic nevím, nebyl jsem nikým kontaktován,“ řekl redakci. „Nikdo se na nás ve Vámi zmíněné věci neobrátil,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva PUDIS a.s. Martin Höfler.

Server PrahaIN.cz proto zajímalo, kdo seznam vytvořil, kdo se na něm podílel.

Zdroj ze Středočeského kraje to nejprve hodil na současného ředitele KSÚS Aleše Čermáka. „Asi on, možná se na tom podílel,“ uvedl.

Aleš Čermák to ovšem odmítl, ačkoli zprvu vůbec odpovídat nechtěl a odkazoval nás pouze na svou tiskovou mluvčí. „Nepodílel,“ napsal nakonec v SMS zprávě.

Středočeský kraj, zadavatel auditu, se vyjádření nebránil. Že by šlo o jakékoli prověřování, však popírá.

Auditoři zkoumali zakázky, osoby i firmy. Foto: Pixabay, licence

Špatně jste to pochopili

„Mám za to, že jde z Vaší strany o nepochopení. V návrhu zprávy z května – i v konečné zprávě – byl skutečně seznam. Nicméně šlo o rejstřík, o vysvětlivky ve smyslu „kdo je kdo“ v návrhu zprávy. Nešlo tedy o seznam, který by nějakým způsobem vymezoval okruh prověřovaných osob nebo firem. V návrhu auditu byla samozřejmě popsána zjištění, takže je logické, že ne všichni (dodavatelé a zaměstnanci KSÚS) byli a mohli být v tomto rejstříku uvedeni. Středočeský kraj konkrétní seznam jmen lidí nezadal,“ řekl krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák (ODS).

Auditor je podle jeho slov nezávislý subjekt a jako takový prováděl audit podle svých vnitřních standardů a postupů, případně podle nastavených počítačových skriptů určených k hlubšímu prověřování v určeném auditovaném období. „Pokud tedy hovoříme o osobách či firmách, určil si je auditor sám,“ dodal.

Metr půdy za tři koruny. Úředník Středočeského kraje získal extrémně lukrativní parcely:

Mimo to jsme informovali o smlouvách mezi společností DATOU, kterou vlastní Lichtneger a Dopravním podnikem hlavního města Prahy, ale také o smlouvě s hlavním městem Prahou. Jednalo se o prodej pozemků.

Společnost Lichtneger převzal v roce 2016, následující roku došlo k prvnímu prodeji pozemku dopravnímu podniku. Ten se promítl na výsledcích hospodaření společnosti. V roce 2018 byla podepsána smlouva s Prahou. DATOU tehdy prodala pozemky ve Strašnicích za 11,122 milionů korun. Obrat společnosti v tomto roce činil 11,972 milionu. Další smlouvy mezi DATOU a veřejnými institucemi nedohledáme. Tomu odpovídá i výsledek hospodaření DATOU za rok 2019. Obrat společnosti byl na nule a výsledek hospodaření po zdanění činil mínus 187 tisíc korun. Co se dělo v následujících letech, nevíme, protože Lichtneger na server justice.cz nedodal povinné údaje, tedy závěrky.

Z poslední rozvahy DATOU ale zjistíme, že aktiva společnosti činí celkem 2,732 milionů korun. Z toho je 702 tisíc ve stálých aktivech a 2,030 milionu v oběžných aktivech (stálými aktivy myslíme dlouhodobý majetek, například nemovitosti, pozemky, automobily, stroje apod.). V katastru nemovitostí lze dohledat, že společnost DATOU stále vlastní nebo spoluvlastní několik pozemků.

(z článku serveru PrahaIN.cz, červen 2022)

Mapy a další podklady jsme publikovali ZDE.

 

V tomto směru je důležité ještě jedno svědectví. Také pochází z řad koalice kraje. Tento politik nám totiž řekl, že vedení kraje o seznamu vědělo. Znát mělo jak právnické, tak fyzické osoby. „Mělo možnost doplnit, škrtnout, auditoři nám to sami nabízeli,“ konstatoval.

Společnost Ernst & Young Audit odpovědět odmítá.

Celkem překvapivé ovšem je, že v květnovém návrhu auditní zprávy absentuje jedna z podstatných figur kauzy Dozimetr, bývalý ředitel Jan Lichtneger, úzce propojený s obviněným podnikatelem Nemrahem a také Janem Mračkem (ODS), regionálním politikem a manželem poslankyně Mračkové Vildumetzové (ANO).

Ve finální zprávě už by figurovat měl, ovšem jinak ho prý text nezmiňuje. Z jeho období se auditoři věnovali devíti zakázkám, z působení Zdeňka Dvořáka devětadvaceti.

Seznam osob, o němž hovoříme, není a nebude k nahlédnutí. Výsledky auditu jsou zatím anonymizované. O zveřejnění bude krajská rada jednat.

Vyjádření zastupitele Tomáše Havlíčka, které redakce obdržela po vydání materiálu:

„Vyžádal jsem si znění auditní zprávy a asi by bylo fér vůči mně a mojí rodině doplnit informaci, že nájemní smlouva na areál Voděrádky byla se ZKP Kladno podepsána v roce 2016, kdy moje paní nebyla vedoucí správy majetku a nebyla ani členkou komise, která otevírala a hodnotila nabídky.

Pan Škarvada koupil ZKP Kladno až v roce 2018 a společníkem Golf Czech se stal až v roce 2021. Smlouvy na údržbu byly soutěženy dokonce výrazně dříve, než byla moje manželka zaměstnancem KSÚS a než já byl dokonce zastupitelem.

Společnost EY tedy zcela pominula časovou osu událostí a nechápu, jak se společnost, která tvrdí, že je špičkou mezi auditory, může pod takový materiál podepsat. Nehledě k tomu, že správa majetku se opravdu nepíše ´zpráva´, jak uvádí EY.“

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných