Tomáš Murňák: Jde o komplexní přístup k odvodňování obydlených území

16. 11. 202118:30
Tomáš Murňák: Jde o komplexní přístup k odvodňování obydlených území
foto: Se svolením Tomáše Murňáka/Tomáš Murňák

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty na svém Facebooku 10. listopadu k hospodaření se srážkovými vodami

Rada hlavního města Prahy na svém pondělním jednání schválila novou metodiku pro hospodaření se srážkovými vodami. Metodika vychází ze Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, kterou hlavní město přijalo v roce 2017 s hlavním cílem zvyšování dlouhodobé odolnosti hl. m. Prahy vůči projevům klimatické změny.

Hospodaření se srážkovými vodami je komplexní přístup k odvodňování obydlených území, který klade důraz na zachování přirozeného vodního režimu, to znamená maximalizaci vsaku, výparu a minimalizaci povrchového odtoku. Standardy hospodaření s dešťovými vodami stanoví možnosti realizace přírodě blízkých řešení v oblasti hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy. Jejich cílem je dále inspirovat a motivovat stavebníky (soukromé i veřejné investory), aby navrhovaná řešení hospodaření s dešťovými vodami realizovali v co největší možné míře, a snažili se o maximální využívání srážek v místě spadu na veřejných i soukromých pozemcích.

Praze tato metodika velmi chyběla. Sami jsme svědky toho, co dokáže způsobit jeden, ne-li více přívalových dešťů. Nebo naopak situace, kdy několik po sobě jdoucích týdnů nezaprší vůbec. A následky jak dlouhodobého sucha, tak velkého množství srážek jsou nejen pro obyvatele, ale i pro životní prostředí v Praze velmi zatěžující. Je potřeba se s těmito situacemi naučit pracovat a tyto standardy dále předat i soukromému sektoru, zejména developerům, kteří zde staví nová sídliště, aby je do svých projektů implementovali.

Základním prostředkem hospodaření s dešťovými vodami je modrozelená infrastruktura, která podporuje adaptaci města v širším kontextu ekosystémových služeb. Novému pohledu na nakládání se srážkovou vodou v urbanizovaných územích je nutno aktivně přizpůsobit stavební procesy týkající se nejenom nových staveb, ale také změn odvodnění v zástavbě stávající. Nové zásady pro pozemní stavby, komunikace, pokládku a obnovu inženýrských sítí, zeleň a vodohospodářské stavby musí respektovat prioritu synergického spojení vody a zeleně do komplexního systému, nenáročného na provoz a údržbu. Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy určují pravidla jak pro vznik, tak pro přestavbu staveb na území Prahy.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných