Tomáš Murňák (Piráti): Bioplynka pro zpracování gastroodpadu

22. 06. 202211:30
Tomáš Murňák (Piráti): Bioplynka pro zpracování gastroodpadu
foto: Se svolením Tomáše Murňáka/Tomáš Murňák

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty na svém Facebooku 20. června k bioplynové stanici pro zpracování gastroodpadu

Praha bude mít vlastní bioplynovou stanici pro zpracování gastroodpadu.

Vznikne přebudováním bývalé bioplynové stanice určené pro zpracování zemědělských produktů v obci Chrást u Poříčan.

Zastupitelé hlavního města koupi bývalé bioplynové stanice a předělání na zpracvání gastroodpadu schválili na svém čtvrtečním jednání.

Získání či vybudování vlastní bioplynové stanice je tedy možné vnímat jako strategický krok, který povede ke zvýšení míry sběru a využívání gastroodpadu, s tím spojené potřeby obce plnit cíle stanovené v odpadové legislativě, jakož i ke zvýšení produkce vlastního plynu v České republice a naplňování Klimatického plánu HMP.

Jsem velmi rád, že se hlavní město posunuje směrem šetrným k životnímu prostředí. Nejen, že se rozšíří svoz gastroodpadu, ale taky z něj bude vyroben produkt v podobě bioplynu pro potřeby Pražanů na vlastní bioplynové stanici, protože tuto stanici mají vlastnit Pražské služby, jehož vlastníkem je ze 100 % hlavní město. Přestane se tak sponzorovat soukromý sektor a celá výroba bioplynu bude ekonomicky pro Prahu mnohem výhodnější. Zároveň se zvýší podíl vytříděnosti odpadu v souladu s novou odpadovou legislativou a ubude podíl skládkovaného či spalovaného směsného komunálního odpadu. Pro gastroodpad tudíž přestane být spalovna posledním bodem a gastroodpad nalezne své smysluplné využití.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných