Tomáš Murňák (Piráti): Praha směřuje k uhlíkové neutralitě v roce 2050

29. 01. 202211:30
Tomáš Murňák (Piráti): Praha směřuje k uhlíkové neutralitě v roce 2050
foto: Se svolením Tomáše Murňáka (stejně jako v článku)/Tomáš Murňák

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy za Piráty na svém Facebooku 28. ledna k strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo na svém jednání Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku.

Jedná se o klíčovou strategii vedoucí k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů.

Strategie a její cíle vychází ze schváleného Klimatického plánu hlavního města Prahy do roku 2030, jeho úkolů a postupů vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů.

Praha se touto strategií hlásí k průběžnému snižování své ekologické a uhlíkové stopy spotřeby a směřuje k uhlíkové neutralitě v roce 2050. Pro naplnění této vize chce Praha motivovat pražské aktéry, včetně soukromého sektoru a veřejnosti, k odpovědnému nakládání se zdroji a odpovědné spotřebě. V navržené strategii je 7 strategických cílů rozpracováno do 27 specifických cílů a ty následně do 73 opatření a 34 projektových karet. Inspirací pro návrhy řešení byla v mnoha případech dobrá zahraniční praxe, která je v materiálu uvedena formou rozpracovaných příkladů či uvedených odkazů.

Snižování uhlíkové stopy je velmi důležité z hlediska trvale udržitelného rozvoje města. Musíme si uvědomit, že žijeme v jednadvacátém století a že životní prostředí musí být pro nás, pro politiky, tématem na prvním místě. Musíme zachovat nejen město, ale i planetu dalším generacím a musíme si uvědomit, že to, co teď uděláme my, může oddálit klimatickou krizi. Přechod na cirkulární ekonomiku vítám nejen z pohledu šetření drahocenných zdrojů, ale i jako způsob snižování naší společné uhlíkové stopy. Cirkulární ekonomika, neboli oběhové hospodářství, totiž představuje nový přístup k zacházení se surovinami, materiály a výrobky.

Chtěl bych tímto poděkovat lidem z Pražského inovačního institutu za skvělou práci, která Prahu posune zase o kus dopředu.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných