Tomáš Portlík (ODS): Ohlédnutí za zápisy do škol

27. 05. 202421:33
Tomáš Portlík (ODS): Ohlédnutí za zápisy do škol
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Tomáš Portlík

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY: Starosta MČ Praha 9, člen zastupitelstva hl. m. Prahy za ODS na svém Facebooku 26. května k zápisům do škol.

V první řadě mnohokrát děkuji všem ředitelům škol a pedagogům, kteří se podíleli na procesu zápisů. Za nejdůležitější považuji, že všechny děti s trvalým bydlištěm na Praze 9 byly přijaty do školy ve školském obvodu Prahy 9. Naprostá většina dětí byla přijata na svou spádovou školu. Výjimku představuje 12-13 dětí, pro které, bohužel, není místo v ZŠ a MŠ Elektra, ale bylo jim zajištěno a nabídnuto místo v nejbližší základní škole – ZŠ Špitálská. Ředitelé obou škol komunikují se zákonnými zástupci nepřijatých dětí z Elektry, aby věděli, že pro děti místo v ZŠ Špitálská je, pokud budou mít zájem. Podle ředitelů všech základních škol na Praze 9 bylo nebo bude následně vyhověno také všem rodičům dětí z Prahy 9, kteří žádali o zápis dítěte na jinou než spádovou školu z důvodu sourozence v této (jiné než spádové) škole.

Atmosféra před zápisy byla poznamenaná nesouhlasem některých občanů s navrhovanou spádovou vyhláškou. Možná si vzpomínáte, že jsme dostali spoustu podnětů, bohužel i výhrůžek, doporučení, i otevřený dopis, na který jsme spolu s kolegy z Rady odpověděli. Odpověď byla ovšem tazateli zveřejněna až s několikaměsíčním zpožděním, a nikoliv stejnou formou, jako otevřený dopis. Čísla ukazují, že pokud by spádová vyhláška byla navržena tak, jak byla zpracována odborem školství, projednána s radní pro školství a následně odsouhlasena na Školské komisi, na Elektře by se nelosovalo. Je to poučení do dalších let, neboť počty předškoláků v registru obyvatel jsou pro následující roky téměř stejné. Jedinou legální možností (navzdory některým tvrzením), jak minimalizovat pravděpodobnost losování, je úprava spádové vyhlášky. S čím pravděpodobně bojovat nebudeme, pokud se tedy nezmění legislativa, je spádová turistika uvnitř školského obvodu Prahy 9. Bohužel nemohou celé Vysočany chodit do nové školy, ale jsou tu dvě další školy, jejichž kapacita zatím společně rozvojové území pokrývá. Do škol se průběžně investuje, všechny naše školy jsou velmi dobře vybavené.

Praha 9 je dnes díky své „průmyslové“ historii největší rozvojovou čtvrtí. Přes veškeré černé scénáře, příspěvky na sociálních sítích a vyvolávání nervozity mezi rodiči před zápisy, se na Devítce opět podařilo umístit všechny děti s trvalým bydlištěm na Praze 9 do základních škol. Na všech ZŠ (s výjimkou Špitálské) bude pro zájem otevřena přípravná třída, na ZŠ a MŠ Balabenka budou tyto třídy 2.

Krom toho Praha 9 byla v uplynulých letech schopna splnit to, co jí uložil stát – umístit děti ukrajinských uprchlíků. To jsou čísla, která nikdo nemohl počítat, které nešla vyčíst z žádného registru obyvatel, z žádné demografické studie, a se kterými bojuje mnoho pražských městských částí. Od začátku invaze Ruska na Ukrajinu jsme umístili přibližně 650 žáků do ZŠ, což je kapacita jedné středně velké základní školy. Také pro příští školní rok do našich škol podle posledních zpráv ředitelů přijímáme kolem 80 dětí z Ukrajiny. Plníme tím svou povinnost, kterou nám ukládá stát, přesto, že MČ jako zřizovatel nedostává navýšené příspěvky na školství. Asi 7 dětí cizinců bez trvalého pobytu se do prvních tříd našich škol, přes jejich zájem, umístit nepodařilo. S tímto číslem se obracíme na MHMP, aby zajistil dětem místo v jiných školách na Praze. Příliv uprchlíků z Ukrajiny extrémně zatížil pražské školství, třídy jsou naplněny na maximální kapacity, losovalo se letos na větším počtu pražských škol než v předchozích letech. Tato situace je pro městské části dále neudržitelná, obracíme se proto na MHMP i na MŠMT s žádostmi o systematičtější postup při zařazování dětí s dočasnou ochranou do českých škol.

Nicméně – znovu opakuji – krom 7-8 dětí bez trvalého pobytu v naší MČ a dětí z jiných MČ byly letos do základních škol opět umístěny všechny děti, které přišly k zápisu do škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9. Pracujeme intenzivně na přípravě další základní školy - Elektra 2, věřím, že se podaří získat finance stejně tak, jako se podařilo získat finance pro Elektru I. V nejistotě financování celopražského školství má MČ Praha 9 jako jediná z velkých MČ za sebou jistý výsledek – novou ZŠ a MŠ Elektra. Děláme s kolegy maximum pro to, aby k Elektře brzy přibyly další školské kapacity.

Pokud jde o zápisy do mateřských škol, nejsou ještě uzavřeny. Paní ředitelky a MČ mají letos ztíženou situaci, neboť i u mateřských škol MŠMT spojilo zápisy pro české a ukrajinské děti, čímž vznikl větší přetlak než v předchozích letech. Současně s tím spoustu zákonných zástupců hlásí děti na velký počet školek na Praze 9. Prosím o Vaši shovívavost a trpělivost, může se stát, že v první fázi nebude Vaše dítě přijato do MŠ, nicméně pracujeme na tom, aby k následnému přijetí dětí starších 3 let (+ dvě třídy dětí mladších) došlo. Současně průběžně navyšujeme kapacity v MŠ, nejblíže kolaudaci jsou nyní třídy MŠ v areálu Tesla (na přelomu roku), další školky jsou připravené k žádosti o stavební povolení. Situaci nám výrazně zkomplikovala válka na Ukrajině a následná uprchlická krize, kdy tyto děti, které musíme ze zákona přijmout, tvoří mnohdy až 1/3 ze všech přihlášených. Domnívám se, že v tomto směru bude muset zasáhnout stát.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných