Tomáš Štampach (Svobodní): Advokáti to zvorali, tak dostanou zakázku znovu

01. 04. 202211:30
Tomáš Štampach (Svobodní): Advokáti to zvorali, tak dostanou zakázku znovu
foto: Se svolením Tomáše Štampacha/Tomáš Štampach

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Člen zastupitelstva hl. m. Prahy a Městské části Praha 3 za Svobodní na svém Facebooku 31. března k revitalizaci objektu č. 4 - Burza v Holešovické tržnici

Přesně před týdnem jsem touto dobou seděl na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jako tradičně jsme začínali v 8:30 hod., konec byl už bohužel také tradičně „popůlnoční“, tentokráte ve 2 hodiny ráno. Vzhledem k uvedenému časovému maratonu se již běžně stává, že většina bodů se projednává v pozdních nočních hodinách, a tudíž unikají pozornosti médií a veřejnosti.

Dovolím si tak alespoň na jeden materiál takto upozornit. Tentokráte jsem například vznášel dotazy na bod týkající se schválení záměru na revitalizaci objektu č. 4 - Burza v Holešovické tržnici. Příslušná veřejná zakázka byla již vypsána v loňském roce, viz níže v článku. Proto jsem při studiu materiálů na jednání zastupitelstva zpozorněl, že se nám opětovně vrací zahájení zakázky „na stůl“. Proč se tomu tak stalo, vás na základě svých zjištění seznámím na následujících řádcích.

Původně v loňském roce zahájená veřejná zakázka byla zrušena. Na tom by nebylo nic neobvyklého a zvláštního, ale... Veřejnou zakázku administrovala externí advokátní kancelář za cenu 400.000 Kč. Člověk by tak očekával, že kroky učiněné zadavatelem v zadávacím řízení budou bezproblémové, jenže tomu tak nebylo. V průběhu lhůty pro podání nabídek se vyskytla řada dodatečných dotazů na vysvětlení zadávací dokumentace, tak jak je u velkých stavebních zakázek běžné. Administrátor uveřejňoval na profilu zadavatele odpovědi a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek posouval lhůtu pro podání nabídek. Jenže jakýmsi nedopatřením, nebojím se napsat „šlendriánem“, již neposunul onu lhůtu pro podání nabídek v samotném elektronickém nástroji, přes který se nabídky podávaly. Tudíž vznikla situace, že lhůta pro podání nabídek v el. nástroji vypršela, ačkoliv dle zveřejněných informací zadavatele měla ještě běžet. Z tohoto důvodu tak nebylo jiné možnosti než zadávací řízení zrušit. Opravdu si takto někdo představuje profesionální práci odváděnou za 400.000 Kč? Já tedy nikoliv!

Když jsem na tento šlendrián okolo půlnoci upozornil příslušného náměstka primátora Vyhnánka, neměl o tomto ponětí. Po konzultaci s ředitelem odboru majetku Rakem mi bylo odpovězeno, že stejná advokátní kancelář bude opětovně zakázku administrovat, a to v rámci původní ceny, tj. že „zpackaný“ tendr byl vlastně zdarma.

No zdarma, u toho se trochu zastavme. Jak každý dobře ví, v současné chvíli zažíváme velký nárůst cen u stavebních materiálů. Takže předpokládaná hodnota zakázky vypsaná před rokem byla 185 mil. Kč, nyní je to již 225 mil. Kč. Tudíž tento renonc advokátní kanceláře bude stát hlavní město Prahu min. 40 mil. Kč a nikoho to nevzrušuje a nikdo se nemá k tomu, aby z toho vyvodil osobní odpovědnost. Nemluvě o nějakém vymáhání náhrady škody.

Na závěr uvádím, že v předkládaném materiálu se pak dočteme, že „Právní podpora externí advokátní kanceláře je účelná s ohledem na potřebu minimalizovat riziko pochybení při přípravě a realizaci zadávacího řízení“ - tato slova působí na člověka po zjištění skutečností jako špatný vtip či červený hadr na býka.

Publikováno se souhlasem autora

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných