Tomáš Vích (Piráti): Z Dostřednosti na Polycentričnost

14. 06. 202219:30
Tomáš Vích (Piráti): Z Dostřednosti na Polycentričnost
foto: Facebook Tomáš Vích/Tomáš Vích

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 1 za Piráty na svém Facebooku 13. června k Metropolitnímu plánu

Zásadní připomínka k Metropolitnímu plánu.

V rámci diskuze nad 10 tezemi Metropolitního plánu jsem sepsal návrh na změnu 1. teze z Dostřednosti na Polycentričnost. Otázka centričnosti / polycentričnosti se probírá desetiletí. Jsem zastáncem tzv. Nového urbanismu, který velká města nevidí jako jeden kompaktní celek, ale jako slepenec samostatných celků s 10-15 minutovou dostupností, jak ukazuje má oblíbená ilustrace od Léona Kriera z knihy „Architektura - volba nebo osud“ (1998). Je to dnes již klasika a něco jako bible udržitelného rozvoje měst.

Článek 10

Deset tezí Metropolitního plánu

{1} Dostřednost

a) Dostředný rozvoj umožní stabilizaci hranice mezi městem a jeho krajinným zázemím, rozvoj vnitřního potenciálu města a z environmentálních i ekonomických hledisek přiměřenou intenzitu zastavění. Rozšířením celoměstského centra a posílením subcenter dojde ke snížení tlaku na historické město.

nahradit

{1} Polycentričnost

a) Polycentrický rozvoj umožní posilování města krátkých vzdáleností včetně satelitů Prahy a rozvoj vnitřních potenciálů městských částí a z environmentálních, sociálních i ekonomických hledisek přiměřenou intenzitu zastavění. Posílením subcenter dojde ke snížení tlaku na historické město a zlepšení trvale udržitelného rozvoje pražské metropole včetně Středočeského kraje.

 

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných