TOP 09 Praha 11: Podmínky dotace od hl. m. Prahy jsou svazující

10. 11. 202218:28
TOP 09 Praha 11: Podmínky dotace od hl. m. Prahy jsou svazující
foto: Facebook Jakuba Lepše/Jakub Lepš, předseda regionální organizace TOP 09 Praha 11

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY TOP 09 pro Prahu 11 na svém Facebooku 8. listopadu k ustavujícímu zastupitelstvu

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO

Dnes, 8.11.2022, proběhlo ustavující jednání zastupitelstva MČ Praha 11, na němž zastupitelé složili své sliby.

VOLBA NOVÉ RADY MČ

Na návrh Hnutí pro Prahu 11 byly z navrženého programu vyřazeny body, kterými se měl volit nový starosta a rada MČ a ustavit zákonem stanovené výbory zastupitelstva. To svědčí o tom, že dosud nebyla vyjednána žádná koalice, která by měla většinovou podporu zastupitelstva.

OMEZENÍ KOMPETENCÍ DOSAVADNÍ RADY MČ

Na návrh Hnutí pro Prahu 11 bylo přijato usnesení, kterým je stávající rada MČ vyzvána zastupitelstvem, aby do ustavení nového vedení MČ Praha 11 nevykonávala důležitá rozhodnutí a konala jen nezbytné úkony k zachování základního chodu MČ Praha 11. Náš klub TOP 09 – STAN se hlasování v tomto bodě zdržel, neboť stávající rada MČ žádná zásadní rozhodnutí fakticky nevykonává, vědoma si skutečnosti, že již nemá mandát z voleb. Podle zákona však plné kompetence má a ani ji není možné odvolat. Proto by se zejména Hnutí pro Prahu 11 jako vítěz voleb mělo spíše snažit sestavit novou koalici, než navrhovat takováto právně nevymahatelná usnesení. Dosud kromě několika fotografií ze sociálních sítí nemáme žádné informace, zda se tento úkol Hnutí pro Prahu 11 daří.

REKONSTRUKCE SANDRY – DEBATA O PODMÍNKÁCH PŘIJETÍ DOTACE

Delší debatu vzbudil návrh starosty Dohnala, kterým zastupitelstvo mělo přijmout dotaci od hl.m. Prahy na dokončení rekonstrukce ubytovny Sandra. Samo o sobě by přijmout dotaci 100mil. Kč do rozpočtu městské části nebyl samozřejmě problém, nicméně nevoli zastupitelstva vzbudily podmínky, které si magistrát k přijetí dotace klade. Těmito podmínkami je obsazení 40 bytů v ubytovně osobami, které vybere právě MHMP. O dalších 30 bytech z celkových 174, by magistrát rozhodoval po dobu deseti let. Magistrát by v tomto případě trvale rozhodoval o tom, kdo bude v těchto 40 bytech bydlet. Podle našeho klubu taková podmínka může znamenat riziko vzniku „ghetta“. Další, možná nejkontroverznější, podmínkou, bylo, že městská část nepožádá o žádnou další dotaci na dokončení rekonstrukce Sandry, a to ani na řešení parkování. Taková podmínka je pro nás v tuto chvíli nepřijatelná. Máme za to, že je třeba parkování v okolí Sandry urychleně řešit a nalézt dostatek finančních prostředků k zajištění, že místním obyvatelům nebude situace s parkováním zhoršena. Zvláštní nám připadal diskuzní příspěvek paní Zdeňkové, kandidátky HPP11 na starostku, která fakticky připustila, že uvedené podmínky nejsou vlastně problém, což je v přímém rozporu s rétorikou HPP11 z dřívějších období. Nakonec zastupitelstvo přijalo, i hlasy našeho klubu TOP 09 – STAN, usnesení pana Vrkoče (HPP11), aby odpovědný radní pro finance (Jiří Dohnal) jednal o změně podmínek poskytnutí dotace, s termínem do 30.11.2022.

OBLAST KULTURY - STABILIZACE

Radost nám pak udělalo zcela nekonfliktní přijetí návrhů našeho radního Jana Stárka v oblasti kultury, kterými bylo zejména zajištěno budoucí financování kultury, a to např. pro případy, kdy nebude včas schválen rozpočet. Toto se může stát, s ohledem na komplikovaná povolební vyjednávání na magistrátu, neboť rozpočty všech městských částí jsou odvislé od schválení rozpočtu hl.m. Prahy.

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ

Příští jednání zastupitelstva by se mělo konat zhruba v první polovině prosince. Uvidíme, zda do té doby bude již nová koalice vyjednána a v prosinci dojde k ustavení nového vedení MČ Praha 11.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných