Ukrajina: Nejhorší je to na linii dotyku

27. 02. 202215:30
Ukrajina: Nejhorší je to na linii dotyku
foto: ADRA/ADRA již dlouho působí na Ukrajině

Jak jsme již avizovali, oslovili jsme všechny vybrané organizace, jež vybírají na Ukrajinu a jejichž seznam najdete v našem článku, kde je i popsáno, na co jsme kladli důraz. V krátkosti, je to důvěryhodnost dané organizace, dále pak její možnosti, zda třeba má svůj výsadek, či logického partnera přímo na Ukrajině.

Nepochybujeme totiž, že na „velké české srdce“, které se v neštěstí vždy projeví (jen vzpomeňme naposledy na tornáda na Moravě), se mohou nabalit různé hyeny, jež si chtějí namastit kapsu… A takřka všechny tyto důvěryhodné organizace nám také obratem odpověděly. Co jsme nečekali, je, kolik našich charit je již přímo přítomno na Ukrajině a jak již teď – v totálně nepřehledné situaci – pomáhají. 

Ptali jsme se nejprve, kolik dosud vybrali, maily odešly v pátek časně odpoledne, tudíž jsme stanovili datum 24. února 15:00. Mgr. Tereza Melišová z Armády spásy ČR sdělila, že mají na kontě cca 1.000.000 korun. „Prostředky budou využity jak na humanitární pomoc v místě, tak na území České republiky, a to pro potřeby lidí prchajících před válkou do naší země. O konkrétních možnostech pomoci aktuálně jednáme s naší sesterskou organizací Armáda spásy Ukrajina,“ dodala.

Adra dosud vybrala 8 milionů

Jak nám sdělila Renáta Chlebková a připojila další informace: „V první fázi budou finance využity na podporu při evakuaci a zajištění základních potřeb vysídlených a evakuovaných obyvatel. První část finančních prostředků jsme odeslali již včera večer. Na místě spolupracujeme s místní kanceláří ADRA Ukrajina, která situaci monitoruje a nejlépe ví, kde je potřeba aktuálně pomoci. Zde v České republice se s našimi 15 dobrovolnickými centry připravujeme na pomoc lidem přicházející k nám do republiky.“ 

Pomoc budou potřebovat až 3 miliony lidí

Krize na Ukrajině očima humanitární organizace Adra, píší na svých stránkách 25. února s tím, že lidé v oblastech zasažených konfliktem budou nyní potřebovat humanitární pomoc, tedy zajištění základních životních potřeb – vody, potravin, hygienické a zdravotnické péče. První odhady hovoří o tom, že v roce 2022 budou tuto pomoc potřebovat téměř tři miliony lidí. Nejvíce ohroženi jsou dlouhodobě ti, kteří žijí na území nekontrolovaném ukrajinskou vládou (NGCA) blízko tzv. linie doteku. Zdejší obyvatelé byli již dříve zasaženi omezením pohybu přes linii doteku v souvislosti s  COVID-19 a byli tak odkázáni na humanitární pomoc. A potřeba pomoci zde bude narůstat. Mimořádně zranitelní jsou pak zejména starší lidé a domácnosti složené pouze z žen a dětí, kteří žijí v izolovaných vesnicích. Mnoho z nich je sociálně slabších a ať už z ekonomických nebo jiných důvodů mají omezenou mobilitu.

„Nemáme prostředky na to, abychom se dostali na bezpečnější místo. Nikdo na nás nečeká ani nás nepodporuje. Zůstaneme tady. Je to sice velmi nebezpečné, ale nemůžeme nic jiného dělat,“ říkají. Téměř 2,5 milionu lidí se již nyní potýká s problémy v oblastech WASH (voda, sanitace, hygiena). Nevyhovující podmínky panují ve zdravotnických a sociálních zařízeních, školách, sirotčincích a v nespočtu domácností. Vodovodní zařízení, stejně tak jako jejich obsluha, se dostávají do velkého nebezpečí. V některých městech bylo kvůli ostřelování zcela přerušeno zásobování vodou, na místě jsou tak potřeba cisterny.

Není pitná voda

Ani v oblastech dosud kontrolovaných ukrajinskou vládou není situace nijak růžová. 33 procent domácností potřebuje zajistit přístup k pitné vodě. Pokud vůbec nějakou vodu mají, pak často není bezpečná a zdraví prospěšná. Statisíce lidí také potřebují zajistit přístup k sanitaci. Obyvatelé žijí v nehygienických podmínkách.  Ceny hygienických produktů stouply o 20 procent a chudí obyvatelé si je často nemohou dovolit.

„Pokud vím, přečerpávací stanice byla ostřelována, takže vodu doma nemáme. Voda v Marince a Krasnohorivce byla nekvalitní, ale teď nemáme nic. Čas od času dostáváme od obce vodu, ale není pitná. Před pitím a vařením ji musíte převařit a zkusit přefiltrovat,” cituje Adra místní obyvatelku.

Skoro 500 kilometrů hrůzy

Ozbrojený konflikt samozřejmě ještě zhorší současnou humanitární krizi. Až 2 miliony lidí na východě Ukrajiny, kteří žijí podél kontaktní linie dlouhé 427 km, bude ohroženo vysídlením a násilím. Velkou část z nich tvoří starší lidé. „Válka ještě více prohloubí problémy s poškozenou infrastrukturou, omezí pohyb lidí, zablokuje přístup ke komunitám v nouzi, zhorší přístup k lékařské péči, veřejné dopravě, bankovním službám…,“ vypočítává možné důsledky Andrej Arvensis, projektový a finanční manažer Oddělení zahraničních projektů ADRA. „Již nyní je problém s přístupem k základním potravinám, hygienickým potřebám. Také je potřeba brát v úvahu, že jsme uprostřed zimního období a kvůli zhoršeným dodávkám plynu a elektřiny nemají lidé často čím topit.“ A dodává: „Kancelář ADRA Ukrajina působí přímo na místě, od ní také čerpáme informace ‚z první ruky‘. Její projekty v posledních letech směřovaly ke zmírnění výše popsaných problémů. ADRA Ukrajina zajišťovala přístup k pitné vodě, distribuovala topivo či hygienické potřeby atd. Prozatím jsou předchozí projekty vzhledem k nebezpečné situaci pozastaveny. ADRA Ukrajina poskytuje v tuto chvíli lidem psychosociální pomoc online, situaci monitoruje a připravuje se na humanitární pomoc, která bude v následujících dnech, týdnech a měsících potřeba ve zvýšené míře."

Za první vybrané peníze monitorovací drony

„Za Paměť národa je přislíbeno na darovací platformě přes 18 milionů, asi 2 miliony nám zatím přišly na přímo na účet, sdělila nám Kristýna Bardová z organizace Post Bellum. A dodala: „Kromě organizace Повернись живим/Come Back Alive jsme v kontaktu s ukrajinskou ambasádou, která nám dává zprávy o tom, co právě obránci Ukrajiny potřebují a my to obratem sháníme a posíláme na Ukrajinu. Nyní se zaměřujeme především na obranu, později plánujeme podpořit i humanitární pomoct. V týdnu se za první finance pořídili monitorovací drony. Během dneška a zítřka odvážíme přílby, neprůstřelné vesty, vojenské rukavice atd.“ 

UNICEF pro ukrajinské děti

„Do pátku 15:00  se do sbírky na Ukrajinu vybralo 1 027 611 Kč,“ upřesnila Lenka Čtvrtečková za UNICEF. „Humanitární potřeby na Ukrajině se zvyšují s každou hodinou. Peníze dárců budou použity na zajištění nezbytných potřeb zasažených dětí a jejich rodin, které zasáhla válka. Konkrétně se jedná o rozvážení pitné vody do oblastí zasažených konfliktem, teplé deky, zajišťování zdravotnických a hygienických zásob komunitám a rodinám s dětmi prchajícím před válkou. Prostředky budou také využity na zajištění nezbytné zdravotnické péče a ochranu dětí. Prioritou je také co nejdříve obnovit školní výuku,“ dodala.

Dále vysvětlila: „UNICEF je již na místě a pomáhá. Na Ukrajině máme 4 regionální pobočky a celkem 130 pracovníků v oblasti Doněcku, Luhansku, Kramatorsku, Mariupolu a v Kyjevě, všichni zůstávají v terénu a nadále pomáhají. V oblastech Kramatorsku, Novohrodivky, Marupolu, Mariinky a Bakhmutu fungují mobilní týmy, které poskytují nezbytnou zdravotnickou pomoc. Současně spolupracujeme s místními autoritami a umisťujeme humanitární zásoby do devíti strategických oblastí na východě, západě a centrální části země. Ty budou pokrývat akutní potřeby lidí bezprostředně prchajících před konfliktem. V rámci spolupráce s jednotlivými obcemi UNICEF také zajišťuje, aby děti s rodinami na útěku před válkou měly kam jít a byla jim okamžitě poskytnuta neodkladná pomoc.“

Diakonie eviduje přes milion

Vedoucí komunikace a fundraisingu Diakonie ČCE Ivana Dingová sdělila pro Krajské listy.cz a PrahaIN.cz: „Na naší sbírce evidujeme 1 150 tisíc Kč.“ Dále vysvětlila: „Máme dvě partnerské organizace, které působí v Kyjevě. Otcův dům – nestátní dětský domov, který poskytuje náhradní rodinnou péči opuštěným dětem, a Dům milosrdenství, který se stará o lidi bez domova. Otcův dům potřebuje pomoci se zajištěním bezpečnosti svých dětí a obě jsou připraveny pomáhat lidem na Ukrajině, kteří v důsledku konfliktu opustí své domovy. Vytvářejí zásobu léků, trvanlivých potravin, spacáků a dalších potřeb. Plánují evakuaci dětí a žen.“

Na otázku, jaké mají aktuální informace z Ukrajiny, řekla: „Máme aktuální informaci od kolegů z Otcova domu.  Hovořili jsme s nimi ve čtvrtek ráno, jelikož jsme chtěli co nejdříve zjistit, jak bychom mohli dětem z Otcova domu pomoci. Organizace měla naštěstí promyšlený plán, jak v případě nebezpečí všechny dostat co nejdříve pryč ze zasažených oblastí. Nikdo z nás však nečekal, že k přesunu bude muset dojít ještě během večera 24. února. Všechny děti jsou tak v současné době na cestě za hranice na bezpečnější místo. Nikdo z nás zatím nemůže v současné chvíli tušit, jak se situace nadále vyvine. Otcův dům je připraven svoje zázemí poskytnout lidem, kteří přijdou v důsledku konfliktu o svůj domov. Těžko však předpokládat jaká bude bezpečnostní situace v Kyjevě.“ 

Znepokojující zprávy, říká Charita ČR

Charita Česká republika ústy své zástupkyně MUDr. Lenky Pipkové nejen zodpověděla naše otázky, také upozornila na aktuální rozhovor s jejich kolegou, který je v Mariupolu, ten publikujeme zvlášť. „V současné situaci je na účtu sbírky cca 5,5 milionu korun,“ sdělila MUDr. Pipková a dodala: „Úzce spolupracujeme s naším dlouholetým partnerem Charitou Ukrajina a společně se podílíme na humanitární pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou. V rámci bezprostřední pomoci se zaměřujeme na pomoc lidem, kteří museli kvůli válce opustit svoje domovy. Je zapotřebí zajistit jim základní životní potřeby, jako je pitná voda, potraviny, přístřeší, hygienické pomůcky. Součástí pomoci je i psychosociální podpora. Připravujeme zřízení uprchlických center, kde budou lidem poskytnuty základní potřeby, ale také se přístup k informacím a registrace. Zajišťovat budeme také transport do bezpečnějších lokalit především na západě Ukrajiny. Pomoc se bude týkat i dětí v péči státu. Charita Česká republika se ve spolupráci se státními orgány také připravuje na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přicestují do České republiky.“

„Máme informace z jednotlivých lokálních Charit na Ukrajině a zprávy jsou velmi znepokojující. Většina míst, se kterými jsme v kontaktu, byla přímo či nepřímo zasažena boji. V jejich bezprostřední blízkosti probíhá ostřelování, jsou slyšet výbuchy. Lidé se schovávají ve sklepech, krytech, metru. Na řadě míst zavládla panika, kdy lidé stojí nekonečné fronty u bankomatů, čerpacích stanic, skupují potraviny. Mnoho lidí také muselo opustit svoje domovy a jsou na útěku. Situace je opravdu velmi dramatická,“ zakončila doktorka Pipková.

Zdroj: PrahaIN.cz a Krajské listy.cz

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných