V Praze se jedná o problémech s migrací do Evropy

25. 10. 202215:28
V Praze se jedná o problémech s migrací do Evropy
foto: Redakce PrahaIN.cz/Vít Rakušan

Ve dnech 24. a 25. října 2022 se v hlavním městě koná v rámci českého předsednictví v Radě EU dvoudenní ministerská konference zabývající se problémy souvisejícími s migrací. V Praze se sešli zástupci téměř padesáti států a institucí a navázali na tzv. Pražský proces, jehož počátky se datují do doby prvního českého předsednictví před 13 lety v roce 2009.

tiskové zprávě Ministerstva vnitra se uvádí, že v zahajovací den konference proběhla debata na aktuální téma zahrnující současné migrační výzvy v našem regionu. Otevřel ji ministr vnitra Vít Rakušan a hovořilo se o dopadech války na Ukrajině, problémech spojených s dramatickým nárůstem nelegální migrace a situaci na migrační trase vedoucí přes státy západního Balkánu, která je aktuálně hlavní trasou pro nelegální migraci do EU.

Zdroj: Twitter ministra vnitra Víta Rakušana

Konference se účastní ministři odpovědní za migraci ze zemí EU, schengenského prostoru, Východního partnerství, západního Balkánu, střední Asie, Turecka, unijních institucí a představitelé agentur EU.

„Pokud chceme něco udělat s aktuálním nárůstem migrace, musíme řešit situaci především na vnější hranici Unie a úzce spolupracovat nejen se zeměmi původu a tranzitu,“ doplnil Vít Rakušan.

 

Na závěr prvního dne konference přijali její účastníci společnou deklaraci a potvrdili posílení vzájemné spolupráce a partnerství. Podpořili například zřízení migračních center v zemích původu, která by měla informovat o rizicích spojených s nelegální migrací, pomáhat s odborným i jazykovým vzděláváním a spolupracovat s místními orgány na sdílení osvědčených postupů.

Pro období let 2023 až 2027 se pozornost a spolupráce v rámci Pražského procesu bude týkat hlavně prevence a boje proti nelegální migraci, dále podpoře readmisí a dobrovolných návratů a také legální pracovní migraci nebo posílení kapacit v oblasti azylu a mezinárodní ochrany. Spolupráce v uvedených šesti oblastech bude rozpracována do 53 konkrétních akcí, na které se zúčastněné státy v následujících pěti letech zaměří.

Vzájemná účastnická jednání budou na konfrenci Pražský proces pokračovat v úterý svým druhým dnem. 

Kontroly migrace na hranicích se Slovenskem

V průběhu celého října probíhají za účasti příslušníků Policie ČR a Celní správy kontroly osob na hraničních přechodech se Slovenskem. Zapojili se do nich také vojáci Armády ČR a v období od 29. září do 24. října zkontrolovali přes 670 tisíc osob.

 

Zadrželi celkem 4985 nelegálních migrantů, z nichž celkem 1111osob nesplnilo podmínky pro vstup do ČR.

Na dotaz redakce PrahaIN.cz sdělil policejní tiskový mluvčí, že se jedná o osoby, které se vůbec nedostali na území České republiky. „Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro vstup na naše území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, je takové osobě odepřen vstup na území České republiky, přičemž není nijak omezen na osobní svobodě,“ uvedl mluvčí cizinecké policie.

V rámci readmisního řízení dojde k předání migrantů na Slovensku v počtu 1589 migrantů. Dále bylo zadrženo celkem 72 převaděčů. V tomto případě se jedná o osoby, u kterých je podezření na protiprávní jednání a jejich zadržení je jedním z prostředků omezení osobní svobody pro účely trestního řízení.

V rámci readmisního řízení bude posláno na Slovensku 1589 migrantů.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných