„Vaše argumentace je naprosto zcestná,“ reaguje vodárenská společnost na výpočty SPD

06. 09. 202312:00
„Vaše argumentace je naprosto zcestná,“ reaguje vodárenská společnost na výpočty SPD
foto: PVK, se souhlasem/Petr Mrkos, místopředseda představenstva PVK

EXKLUZIVNĚ: Server PrahaIN.cz získal na konci srpna podklady k návrhu na vytvoření pracovní skupiny na dohled kvality pitné vody a budoucí vznik vodárenského holdingu v metropoli. Předkladatelem je magistrátní zastupitel Milan Urban (SPD), lídr společné kandidátky do obecních voleb v roce 2022. Urban je také bývalý předseda dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská.

V materiálu mimo jiné stálo, že:  „V letošním roce jsme konfrontováni s cenami vody, které jsou čtyřikrát vyšší, než by byly, pokud by se cena řídila pouze inflací. Toto dramatické zvýšení cen pitné vody v našem městě je značně alarmující a vyžaduje důkladné zkoumání a nápravu.“

Nyní naše redakce získala dopis generálního ředitele společnosti Pražské vodovody a kanalizace Petra Mrkose, který má být adresován všem zastupitelům magistrátu hlavního města v čele s Milan Urbanem.

Mrkos v něm vyvrací řadu informací, které jako první medializovala PrahaIN.cz.

„Obracím se na Vás v reakci na Vaše mediální prohlášení týkající se kvality pitné vody v Praze. Souhlasím s Vámi, že v částech Prahy, které jsou přímo zásobovány z úpravny vody Želivka, došlo dočasně ke změně senzorických vlastností pitné vody,“ píše Mrkos.

Celé znění dopisu zveřejňujeme níže.

Nejpodstatnější částí je bezesporu údajné čtyřnásobné zvýšení cen. Tomu se PVK brání.

Milan Urban (SPD) považuje zdražování vody za dramatické. foto: PrahaIN.cz

Dvanáct korun denně 

„Vaše argumentace čtyřnásobným nárůstem ceny vodného a stočného od vstupu skupiny Veolia do PVK mi přijde zcela zcestná. Mezi lety 1990 až 2001 (tedy před vstupem Veolia do PVK) se cena zvýšila z 0,8 Kč/m3 na 35,1 Kč/m3 – tedy čtyřicetinásobně! K této pokřivené úvaze pouze pro upřesnění doplňuji, že ceny základních nákladových vstupů ve vodárenství od roku 2001 vyrostly rovněž mnohonásobně. Pouze pro ilustraci – ceny základních chemikálií se zvýšily ve srovnání s rokem 2001 zhruba na pětinásobek, náklady na elektrickou energii se zvýšily 3,5 násobně, čtyřnásobně vzrostly náklady na likvidaci čistírenských kalů a tak bychom mohli pokračovat. Co je ovšem nejdůležitější, že v období mezi lety 2001 až 2023 vzrostly prostředky vynakládané na údržbu a obnovu vodohospodářského majetku (opravy a nájemné) z 1,4 miliardy na 5,1 miliardy korun,“ uvádí nejvyšší představil PVK.

Cena vodného a stočného podle něj ve spotřebním koši průměrného Pražana představuje 1,3 procenta výdajů a tento poměr má být dlouhodobě jeden z nejnižších v Česku. Denní náklady obyvatele hlavního města na služby spojené s dodávkou pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod jsou očima PVK zhruba dvanáct korun.

Otevřený dopis generálního ředitele společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Petra Mrkose zastupiteli hlavního města Prahy Milanu Urbanovi

Vážený pane zastupiteli,

obracím se na Vás v reakci na Vaše mediální prohlášení týkající se kvality pitné vody v Praze. Souhlasím s Vámi, že v částech Prahy, které jsou přímo zásobovány z úpravny vody Želivka, došlo dočasně ke změně senzorických vlastností pitné vody. Tato změna souvisí s plánovanou odstávkou části technologie na úpravně vody Želivka. Vodu z této úpravny nakupujeme od společnosti Želivská provozní, která je plně ovládaná společností Voda Želivka, ve které má hlavní město Praha 90ti procentní podíl. Přesto, že jsme se po dobu odstávky části technologie snažili navýšit výrobu vody na ostatních úpravnách pitné vody, abychom změnu senzorických vlastností pro Pražany minimalizovali, na části území hlavního města není technicky možné dodávat vodu z jiných úpraven. Jak naše společnost, tak kolegové z úpravny vody Želivka intenzivně spolupracujeme s orgány ochrany veřejného zdraví (Hygienická stanice hlavního města Prahy a Státní zdravotní ústav) a ubezpečuji Vás, že kromě senzorických změn voda dodávaná obyvatelům hlavního města vyhovuje ve všech sledovaných mikrobiologických i chemických ukazatelích požadavkům vyhlášky na pitnou vodu. Dle našich informací zahájila Želivská provozní od 21.8 používání práškového aktivního uhlí při procesu úpravy pitné vody a dle rozborů prováděných na nátoku do Prahy i v distribuční síti měl tento krok téměř okamžitý dopad na zlepšení senzorických vlastností pitné vody. Zdůrazňuji, vážený pane zastupiteli, že ani společnost PVK ani její majoritní akcionář společnost Veolia, nenesou odpovědnost za Vámi medializovanou dočasnou změnu senzorických vlastností vody dodávané z úpravny vody Želivka. Cílem probíhající rekonstrukce je zajistit v dlouhodobém horizontu dostatek kvalitní vody pro obyvatele hlavního města a tuto rekonstrukci bohužel není možné provést bez dočasného omezení komfortu.

Vaše argumentace čtyřnásobným nárůstem ceny vodného a stočného od vstupu skupiny Veolia do PVK mi přijde zcela zcestná. Mezi lety 1990 až 2001 (tedy před vstupem Veolia do PVK) se cena zvýšila z 0,8 Kč/m3 na 35,1 Kč/m3 – tedy čtyřicetinásobně! K této pokřivené úvaze pouze pro upřesnění doplňuji, že ceny základních nákladových vstupů ve vodárenství od roku 2001 vyrostly rovněž mnohonásobně. Pouze pro ilustraci – ceny základních chemikálií se zvýšily ve srovnání s rokem 2001 zhruba na pětinásobek, náklady na elektrickou energii se zvýšily 3,5 násobně, čtyřnásobně vzrostly náklady na likvidaci čistírenských kalů a tak bychom mohli pokračovat. Co je ovšem nejdůležitější, že v období mezi lety 2001 až 2023 vzrostly prostředky vynakládané na údržbu a obnovu vodohospodářského majetku (opravy a nájemné) z 1,4 miliardy na 5,1 miliardy Kč.

Cena vodného a stočného ve spotřebním koši průměrného Pražana představuje 1,3 % výdajů (zdroj ČSÚ) a tento poměr je dlouhodobě jeden z nejnižších v ČR! Denní náklady obyvatele hlavního města na služby spojené s dodávkou pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod jsou zhruba 12 Kč. Jsem bytostně přesvědčený, že běžný Pražan řeší jiné nákladové položky, než je vodné a stočné.

Cena vodného a stočného je cena věcně usměrňovaná a jako taková podléhá přísné regulaci a dohledu ze strany orgánů Ministerstva financí ČR. Od roku 2010 byly všechny kalkulace v jednotlivých letech podrobeny kontrole Specializovaného finančního úřadu jak z pohledu oprávněnosti nákladů, tak z pohledu výše zisku. Výši zisku navíc upravuje dohoda obou akcionářů PVK – tedy společnosti Veolia a Pražské vodohospodářské společnosti (100 % vlastněna Prahou). Tak zvaná Provozovatelská smlouva obsahuje jasný kalkulační model a přesně definuje, jak se mohou jednotlivé nákladové položky vyvíjet (indexy jsou navázány na odvětvové údaje ČSÚ).

Pokud budete mít zájem, vážený pane zastupiteli, jsem připravený poskytnout Vám podrobnější informace, případně se zúčastnit jednání Kontrolního výboru zastupitelstva HMP, abych zodpověděl veškeré dotazy týkající se fungování vodohospodářství v hlavním městě.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných