Vazební harmonogram: Hlubuček a spol. se koupou jen 2x týdně. V 6:15 musí uklízet

26. 06. 202205:41
Vazební harmonogram: Hlubuček a spol. se koupou jen 2x týdně. V 6:15 musí uklízet
foto: Vazební věznice Pankrác/Autentická fotografie pankrácké cely

HARMONOGRAM ČINNOSTI I PŘEHLED PO HODINÁCH Život ve vazbě je pro všechny obviněné šokem. Tvrdý režim, dodržování vnitřních řádů, pevně stanovený harmonogram. To vše na vlastní kůži zažívají někteří členové organizované zločinecké skupiny, spojení s bývalým náměstkem primátora Petrem Hlubučkem. Redakce PrahaIN.cz získala prakticky všechny dostupné podklady pro exaktní vykreslení jejich současných životů

První, co podnikatele Redla nebo politika Hlubučka čekalo, bylo přijímání. V rámci toho se obviněný podrobí potřebným hygienickým a protiepidemickým opatřením a výměně hygienicky závadného ošacení za nezávadné. Věci, které nemůže mít obviněný u sebe, jsou zapsány do stanovených tiskopisů a převzaty do úschovy věznice. 

Poté se přesouvají do cely. Obviněný má na cele nebo na volně přístupném místě k dispozici vnitřní řád, který vymezuje jeho práva, ale i povinnosti.

Například zámek k uzamykatelné osobní skříňce si může obviněný zakoupit v kantýně nebo nechat zaslat v balíčku či mu může být předán při návštěvě. Zámek k uzamykatelné osobní skříňce musí obsahovat alespoň dva klíče, z nichž jeden si obviněný ponechá u sebe a druhý je povinen odevzdat k uložení vrchnímu dozorci. V případě, že obviněný nemá vlastní zámek, je mu zapůjčen věznicí.

Přesný hamonogram. Zdroj: resort spravedlnosti

V denní době, od budíčku do večerky, jsou lůžka upravena dle vzoru na obrázku. Osobní věci, prádlo a oděv jsou uloženy ve skříňce. Nábytek a další vybavení cely nesmí bránit vizuální kontrole realizované průzorem dveří cely. Po vyhlášení večerky obviněný dodržuje noční klid.

Samostatnou kapitolou je strava.

Obviněnému je v souladu s časovým rozvrhem dne vydávána do stanoveného jídelního nádobí. Stravu obviněný odebírá osobně, pokud mu v tom nebrání zvláštní okolnosti. Obviněnému, který o to požádá, se předloží k nahlédnutí aktuální jídelní lístek. Po konzumaci stravy se jídelní nádobí odebírá, přičemž se kontroluje jeho úplnost a neporušenost.  Připomínky k množství a kvalitě stravy, jakož i další podněty nebo připomínky ke stravování, může obviněný uplatňovat prostřednictvím vrchního dozorce u příslušného zaměstnance věznice.

Vězni si na sprchy stěžují dlouho

„V případě nesplnění termínu výměny, zákonem o výkonu vazby a řádem výkonu vazby stanovených podmínek pro používání vlastního oděvu, prádla a obuvi rozhodne vedoucí oddělení výkonu vazby o převléknutí obviněného do vězeňského oděvu, prádla a obuvi," uvádí se v řádu pankrácké věznice v Praze.

Ve vazbě je samozřejmě k dispozici i lékař či stomatolog. Dochází v předem dané době.

Obviněný může požádat formou písemné žádosti na stanoveném tiskopisu o vydání telefonní karty k umožnění telefonního hovoru. Telefonní karta je obviněnému vydána proti podpisu.

Vazebně stíhaní mohou nakupovat potraviny, pakliže zůstaneme na půdě pankrácké věznice. Jedná se o pečivo, sladkosti, ovesné vločky, spodní prádlo, ale taky obálky, propisky, fixy.

Asi nejpalčivější rozdíl vůči svobodě je osobní hygiena. Koupání vězňů totiž probíhá jen dvakrát týdně v turnusech úterý / pátek nebo pondělí / čtvrtek.

„Když mě vzali na celu, chtěl jsem se hned mýt, to se mi vysmáli,“ prozradil redakci Karel V., který na Pankráci strávil přibližně tři týdny letos v dubnu, než byl propuštěn. Obviněn byl z ublížení na zdraví.

Minutový rozpis činnosti nabízíme také.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných