Vinen, vinen, vinen. Českokrumlovský místostarosta s falešným titulem byl v minulosti odsouzen

17. 08. 202315:01
Vinen, vinen, vinen. Českokrumlovský místostarosta s falešným titulem byl v minulosti odsouzen
foto: Archiv PrahaIN.cz/Dalibor Uhlíř

KAUZA: PrahaIN.cz publikovala dva články o českokrumlovském místostarostovi Daliborovi Uhlířovi. Jako i jiná média, také my si všimli jeho zvláštního přístupu k vlastnímu životopisu. Uhlíř v něm mylně uvedl titul inženýra, stejně jako školu, kterou ovšem nikdy nestudoval.

Na co naopak Uhlíř zapomněl, je rozsudek, jímž byl shledán vinným za úvěrový podvod. Dokumenty týkající se jeho minulosti se objevily na sociálních sítích, autenticitu ověřila také šéfredaktorka Českokrumlovského deníku Zuzana Gabajová. Svá zjištění publikovala ve čtvrtek (materiál je ZDE).

Rovněž naše redakce přináší pohled do útrob soudního líčení. Klíčový je v tomto ohledu výstup Nejvyššího soudu, který v neveřejném zasedání v roce 2007 rozhodoval o dovolání. Obvinění jej podali proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. Mezi obviněnými byl také Dalibor Uhlíř. Písemné podklady, které má PrahaIN.cz k dispozici, jej označují jako „Ing. D. U.“ Jeho partnera pak zkratkou M. T.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 3. 2007 nejprve zrušil napadený rozsudek nižší instance v celém jeho rozsahu a nově rozhodl tak, že obvinění byli uznáni vinnými trestným činem úvěrového podvodu.

Uhlířovi byl uložen trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let.

Soudní žádost o spolupůsobení, která mířila na adresu Jihočeské investiční a realitní, s.r.o. Dalibor Uhlíř zde byl člen statutárního orgánu. Firma byla později zrušena. Zdroj: Sbírka listin

Vinen

Obviněnému M. T. byl za uvedený trestný čin a za sbíhající se trestný čin podvodu, jímž byl uznán vinným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2006, uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání čtyř let a čtyř měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.

Proti původnímu rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích se oba obvinění odvolali. Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 3. 2007 rozhodl tak, „že obvinění Ing. D. U. a M. T. byli uznáni vinnými trestným činem úvěrového podvodu“.

I proti těmto závěrům se oba dovolali. Jak vyplývá z dokumentů, učinil tak za oba společný advokát. 

Z čeho vyšetřovatelé Uhlíře a jeho obchodního partnera vinily?

„Obviněný Ing. D. U. byl uznán vinným trestným činem úvěrového podvodu, který v podstatě spočíval v tom, že obviněný v rozporu se stanoveným způsobem čerpání úvěru ve výši 15 milion korun na stavební úpravy a přístavbu za účelem zřízení penzionu na daném pozemku, dal dne 6. 3. 2002 příkaz k úhradě patnácti faktur v celkové hodnotě 4.560.655 korun z úvěrového účtu, přičemž tyto faktury byly na jeho výzvu opětovně vystaveny a upraveny jednatelem společnosti D. , s. r. o., R. M.  (šlo o Domy 2000, pozn. red.), přestože faktury již byly dříve uhrazeny z úvěru čerpaného společností O. T. , a. s., od společnosti SMW, a. s. Finanční prostředky získané proplacením opětovně vystavených faktur byly dne 8. 3. 2002 poukázány R. M. bance SMW, a. s., a takto byly vlastně použity k předčasnému splacení úvěru poskytnutého tímto bankovním ústavem společnosti O. T. a. s."

Stejného trestného činu se měl obviněný M. T. dopustit tím, že jako jednatel společnosti nechal dne 20. listopadu 2001 vystavit pro dodavatele společnosti, u níž působil jako člen představenstva, fakturu na částku 1.004.882 korun za truhlářský materiál určený k výrobě interiérů s termínem splatnosti do 30. listopadu 2001 a zahrnující úhradu faktury subdodavatele obchodní společnosti D. z 29. listopadu 2001 na částku 630.525 korun, přičemž fakturovaný truhlářský materiál nebyl společnosti A., s. r. o., dodán, o čemž věděl.

Ústavní soudu rozhodl

Uhlíř si následně prostřednictvím advokáta Františka Klímy stěžoval proti usnesení Nejvyššího soudu také u Ústavního soudu.

Uhlíř byl podle svého advokáta přesvědčen o tom, že jeho jednání být úvěrovým podvodem nemůže. „Byl-li přesto odsouzen, stalo se tak na základě nesprávného právního posouzení věci, čímž byla porušena jeho ústavně zaručená práva,“ stojí ve stížnosti, kterou se PrahaIN.cz zabývala.

„Stěžovateli se zásah do ústavně zaručených základních práv nebo svobod doložit nezdařilo a tento závěr lze mít za zřejmý. Ústavní soud proto posoudil ústavní stížnost jako návrh zjevně neopodstatněný,“ konstatoval předseda senátu Jiří Mucha (plné znění).

Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Důležité je v tomto bodě podotknout, že Dalibor Uhlíř, místostarosta Českého Krumlova, má již trest zahlazen a je na něj potřeba pohlížet jako na osobu netrestanou.

Na dotazy už ovšem odmítá reagovat.

Vyjádření k tomuto článku odmítl i starosta města Český Krumlov Alexandr Nogrády (ANO).

V minulosti však uvedl, že Dalibor Uhlíř má jeho podporu.

Nejde ovšem o jedinou kaňku, jíž se Uhlíř dopustil. Další se redakce PrahaIN.cz bude věnovat v následujících dnech.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných