Vít Šimral (Piráti): Na evropském kontinentu vypukla válka

25. 02. 202211:30
Vít Šimral (Piráti): Na evropském kontinentu vypukla válka
foto: Se svolením Víta Šimrala/Vít Šimral

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Dopis radního hl. m. Prahy pro školství, sport, vědu a podporu podnikání za Piráty adresovaný ředitelům pražských škol ohledně ruské agrese na Ukrajině zveřejněný na jeho Facebooku 24. února

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

stěží sám dokáži uvěřit tomu, co nyní píšu: na evropském kontinentu dnes vypukla válka a pouhých 600 kilometrů od našich hranic, na území Ukrajiny, dopadají rakety ozbrojených sil Ruské federace.

Je nyní velmi obtížné odhadnout, jak dlouho a s jakou silou bude ozbrojený konflikt pokračovat; můžeme jen podpořit evropské a světové politiky a diplomaty, aby co nejdříve nalezli řešení, jež povede k zastavení této agrese vůči ukrajinskému státu.

Ať už se bude situace na Ukrajině vyvíjet jakkoliv, je jasné, že bude hojně diskutována i na našich školách; a věřím, že hlavně v hodinách společenskovědních, dějepisných a humanitních oborů by diskutována být měla.

V online prostoru, ale i u svých kolegů a kolegyň jistě naleznete dostatek zdrojů a podnětů, jak tuto náročnou tematiku co nejlépe uchopit. Asi nikdo z nás nechce, aby mezi našimi žáky vzplál radikalismus a xenofobie vedoucí třeba k odmítání studia ruských autorů a jejich děl. Zároveň jim stěží můžeme bránit v tom, aby vyjádřili solidaritu s ukrajinským národem, jehož práva dnes byla bezprecedentně pošlapána.

Sám jsem za katedrou na střední škole stál naposledy pouze krátce při vysokoškolských studiích před 15 lety a nejsem proto v pozici, abych Vám mohl poskytnout ozkoušené postupy a rady seniorních kolegyň a kolegů.

Nadále ale učím na vysoké škole a můj výklad studentům bude v těchto dnech následující: agrese Ruska a Běloruska vůči Ukrajině ukazuje, do jaké míry jsou nedemokratické autoritářské režimy nebezpečné nejen vůči vlastním občanům, ale i vůči svým sousedům. Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko dnes potvrdili, že pro zachování osobní moci jsou schopni udělat cokoliv. Chtějí-li státy Evropské unie i nadále reprezentovat ideály demokracie, svobody a lidských práv, musí oba diktátory co nejdříve politicky i ekonomicky omezit a pomoci ruské a běloruské opozici v jejich snaze o svobodné volby. Bez demokracie v Rusku a Bělorusku budou nadále trpět nejen Rusové a Bělorusové, ale i zbytek Evropy.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, děkuji Vám i Vašemu pedagogickému sboru za vše, co jste zvládli v době pandemie; na základě této zkušenosti věřím, že naše školy zvládnou i tuto další náročnou výzvu.

Se srdečným pozdravem

Vít Šimral

Publikováno se souhlasem autora

 

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných