Vít Šimral (Piráti): Stali jsme se konzultanty Partnerství pro vzdělávání 2030+

06. 07. 202208:30
Vít Šimral (Piráti): Stali jsme se konzultanty Partnerství pro vzdělávání 2030+
foto: Se svolením Víta Šimrala/Vít Šimral

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní hl. m. Prahy pro školství, sport, vědu a podporu podnikání za Piráty na svém Facebooku 4. července k projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+

Mám radost, že jsem mohl jménem Komise Rady Asociace krajů pro školství podepsat naší dohodu s Partnerstvím a AKČR je tak nyní ještě aktivněji zapojená do praktické realizace vybraných cílů Strategie 2030+.

Partnerství pro vzdělávání vzniklo právě proto, aby mohla být národní vzdělávací Strategie 2030+ implementována nejen svrchu, ale i zespodu.

Zakládajícími členy Partnerství byla skupina významných českých vzdělávacích a výchovných organizací a další se k nim postupně připojují. Pokud se podaří Strategii 2030+ naplnit, posuneme se více ke vzdělávacímu systému zaměřenému na získávání kompetencí a schopnosti pracovat s informacemi a taky lépe vybavenému pro práci s dětmi z různých prostředí a různými předpoklady a vzdělávacími potřebami.

Děkujeme za přijetí!

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných