Vít Šolle (KDU-ČSL): Bilingvní výuka na Barrandově? Ano, za 78 tisíc ročně

16. 02. 202219:30
Vít Šolle (KDU-ČSL): Bilingvní výuka na Barrandově? Ano, za 78 tisíc ročně
foto: Facebook Víta Šolleho/Vít Šolle

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Zastupitel Prahy 5 za KDU-ČSL se na svém Facebooku 15. února k projektu bilingvní výuky na ZŠ Chaplinovo náměstí

Projekt bilingvní výuky zní jako velmi chvályhodný nápad. Bohužel je celá situace úplně jinak. Pod rouškou bilingvní výuky se chystá zavedení soukromého vyučování na ZŠ Chaplinovo náměstí. A roční školné bude 78 000 korun. Rodiče toto školné nebudou hradit škole, to by bylo jasné a prokazatelné porušení Školského zákona, ale soukromé společnosti Toscool za takzvané „fakultativní odpolední kroužky“. O přijetí žáka do této elitní třídy rozhodne sice paní ředitelka, ale pouze pokud bude zmíněné společnosti zaplaceno školné. Toto spojení obchází smysl §2 Školského zákona o rovném přístupu ke vzdělávání a je v rozporu s odstavcem d), který určuje bezplatné základní vzdělávání ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.

S takovými snahami již v minulém volebním období přišli zástupci TOP 09. Jako radní a místostarosta Prahy 5 pro oblast školství jsem záměr razantně odmítl. Stejnou věc nyní prosazuje paní starostka. Záměr nechala schválit v Radě bez projednání ve Školském výboru. Ten jen vzal záměr dodatečně na vědomí. Dva z členů jsme se postavili za mnou navržený protinávrh usnesení, aby se předseda Školského výboru obrátil na Českou školní inspekci k posouzení záměru v souvislosti s rovným přístupem ke vzdělávání.

Společně s kolegy z KDU-ČSL Praha 5 odmítáme zavedení školného na ZŠ Chaplinovo náměstí pod rouškou bilingvní výuky pro elitní třídu, zatímco ostatní třídy budou dál trpět nedostatkem učitelů cizích jazyků.

Nejsmutnější na tom je, že vedení radnice vystavuje trvalému mlžení a zamlčování vedení školy a ostatní pedagogy. Přitom u nás mohou vznikat soukromé školy a vybírat školné a třeba si pronajmout učebny na Barrandově. Věci jsou pak jasné a rodiče budou vědět, o co tady běží.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných