Vítězství PrahaIN.cz. Vazebně stíhaný Hlubuček stáhl žalobu, okolnosti neuvedl, napsal soud

26. 07. 202221:01
Vítězství PrahaIN.cz. Vazebně stíhaný Hlubuček stáhl žalobu, okolnosti neuvedl, napsal soud
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Ze zadržení Petra Hlubučka

Soudní exekutor na základě pověření, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 24.března 2022, zastavil už minulý týden prováděnou exekuci vůči provozovateli serveru PrahaIN.cz. Tím je společnost Flowee. Nyní nás tentýž soud vyrozuměl o zpětvzetí žalobního návrhu ze strany Petra Hlubučka.

Stalo se to poté, co jsme na začátku roku uvedli, že jej policie označila za člena organizované zločinecké skupiny. Následné události, kdy bylo proti Hlubučkovi zahájeno trestní stíhání ze strany NCOZ a kdy byl vzat do vazby, nám dávají za pravdu.

S Petrem Hlubučkem bylo nařízeno jednání na 20. září. Už v květnu jsme ve vyjádření k žalobě proti našemu serveru navrhnuli vyslechnout jak podnikatele Redla, tak například Pavla Dovhomilju i konkrétní zástupce DP. O jejich propojení s Petrem Hlubučkem se v době, kdy jsme o nich informovali, nikde nepsalo.

Hlubuček podal k soudu návrh na ochranu svých osobnostních práv, neboť se cítil zasažen jednáním serveru PrahaIN.cz v důsledku uveřejnění článků s údajně falešnými či nepravdivými informacemi o své osobě. Konkrétně se domáhal ochrany proti uveřejňování informací, a to o své osobě, kdy požadoval, aby soud uložil žalované straně povinnost, aby uveřejnila omluvu, žalobci poskytla také přiměřené zadostiučinění 2 000 000 korun, dále se zdržela šíření jakýchkoli, pro žalobce nežádoucích, v žalobě vyjmenovaných informací a zdržela se opětovné zveřejňování obdobných informací.

Zdroj: Vyjádření k žalobě na Flowee s.r.o - několik týdnů před spuštěním akce Dozimetr. Flowee s.r.o. je provozovatelem serveru PrahaIN.cz. Jan Holoubek je zde jednatelem. 

PrahaIN.cz se zřejmě odvolá

Dříve, než soud začal ve věci samé jednat, vzal Hlubuček prostřednictvím svého advokáta žalobní návrh zpět. Neuvedl, jaké okolnosti ho k tomu vedou, a k dotazu soudu dodatečně sdělil, že se rozhodl ve sporu dále nepokračovat.

„Od první chvíle jsme si byli jistí validitou informací. Se soudním projednáváním za přítomnosti pánů Redla, Hlubučka a dalších jsme počítali a chtěli jsme osobní konfrontaci. Pravda se ovšem ukázala už nyní, za což jsme rádi. I nadále trvá, že ctíme presumpci neviny a konkrétně na Petra Hlubučka jako na předem odsouzeného nepohlížíme," sdělil k výsledku šéfredaktor serveru PrahaIN.cz Jan Holoubek.

PrahaIN.cz rovněž zvažuje podání odvolání ve věci nákladů.

„Považujeme za nepatřičné, aby někdo podával nesmyslné žaloby a nutil ho k placení nákladů na advokáty. Po panu Hlubučkovi budeme tyto náklady s největší pravděpodobností požadovat, případně je vymáhat,“ uzavřel Holoubek.

Zdroj: Vyjádření k žalobě na Flowee s.r.o - několik týdnů před spuštěním akce Dozimetr. Flowee s.r.o. je provozovatelem serveru PrahaIN.cz.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných