Vladimíra Ludková (ODS): Hlavně doma, pokud to zdraví dovolí

14. 09. 202206:30
Vladimíra Ludková (ODS): Hlavně doma, pokud to zdraví dovolí
foto: Facebook Vladimíry Ludkové/Vladimíra Ludková

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Místostarostka Městské části Praha 8 za ODS na webových stránkách ODS pro Prahu 8 ke zdravotní péči v domácnosti

Zdravotní péče v domácnosti

Zeptejte se vašich blízkých, kde chtějí prožít stáří. Hlavně doma, pokud to zdraví dovolí. Ve 20, 30, možná ještě 40 letech o tom příliš nepřemýšlíme, ale jednou to přijde.

Pokud sami pečujeme o rodiče, vidíme, jak důležitá je lokální pomoc ze strany sociálních služeb. Pobytová zařízení se nenafouknou, budovat další nová velká je ekonomický i sociální nesmysl, soukromá zařízení jsou finančně pro mnohé nedostupná, a obávám se, že tato nedostupnost se může dále zvyšovat. Nicméně na druhé straně znám obrovské množství lidí, kteří odmítají i v pokročilém věku a s velkými zdravotními problémy byť jen uvažovat o stěhování do domova pro seniory. Doma je doma. Budoucnost proto vidím v ještě větší podpoře všech typů sociálních služeb, které za vámi přijdou domů.

Pečovatelská služba Prahy 8 prošla v posledních čtyřech letech velkou proměnou. Ač se to nezdá, ale posunout čas jejího fungování ze 17 do 21 hodin byl během na dlouhou trať. Vážím si proto osmičkového pečovatelského týmu, včetně koordinátorek a sociálních pracovnic, které s námi touto změnu prošly. Jejich práce je nesmírně záslužná, psychicky i fyzicky náročná. Prodloužení pracovní doby přivedlo spolu s dalšími vnitřními změnami do pečovatelské služby nové klienty, kteří potřebují velkou míru pomoci, a kteří by tou dobou byli již v zařízeních sociálních služeb. Dnes umíme v osmičkové pečovatelské službě pečovat i o zcela imobilní občany. A o tom, že v naší pečovatelské službě pracují srdcaři a srdcařky, svědčí i fakt, že si sami vyžádali účast v půlročním kurzu znakové řeči.

Aby byla pomoc v domácnosti funkční, musí být provázaná. Proto nesmí chybět zapojení domácí ošetřovatelské péče. Praha 8 zřizuje hned dva týmy zdravotních sester, které za lidmi jezdí domů na základě péče předepsané lékařem. Ta je hrazena zdravotní pojišťovnou. A i v tomto ohledu je třeba vyzdvihnout velkou snahu o zvyšování kvality, která jde ruku v ruce se zvyšováním profesního vzdělávání. Novinkou je proto možnost domácího cévkování mužů, což je jinak úkon, který smí provádět pouze lékař, nabízíme paliativní doprovázení z pohledu zdravotní péče a dlouhodobě máme vysokou úspěšnost v péči o nehojící se rány. Tato služba ušetří pacienta od náročného převozu za lékařem, rizika nákazy a někdy i dlouhého čekání.

Třetím stavebním kamenem domácí podpory jsou aktivity pro volný čas a zde nastupuje služba osobní asistence u osob s onemocněním demencí nebo stále se rozšiřující domácí aktivizace pod Centrem aktivizačních programů v Burešově a Mazurské ulici. To netřeba představovat, je tady pro vás již 13 let a sama až nevěřím, kam dospěl můj tehdejší nápad začít s rukodělnými aktivitami se seniory ve větším měřítku. Od září se právě domácí aktivizace posílí o nové kolegyně, abychom mohli ještě více zejména méně pohyblivým seniorům zpříjemnit doma trávený čas.

Stále je pro vás k dispozici i seniorská linka (601 263 294), kterou jsme zřídili za covidové pandemie. Nejenže jsme ji nezrušili, ale nabízíme na ní sociálně zdravotnické poradenství obyvatelům Prahy 8.

A samozřejmě vždy všem říkám, máte-li jakýkoliv dotaz, prosím, napište mi na: vladimira.ludkova@praha8.cz.

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných