Volební komise ve zkratce. Co musíte splnit a co za volební víkend dostanete

07. 06. 202415:12
Volební komise ve zkratce. Co musíte splnit a co za volební víkend dostanete
foto: Georgi Bidenko, PrahaIN.cz/Volební lístek

Volby do Evropského parlamentu proběhnou již tento pátek a sobotu, nedílnou součástí volebního procesu jsou i volební komise, bez nich by se žádné volby nemohly konat. Dohlíží na to, aby vše proběhlo hladce, sčítají hlasy, ale dbají i na pořádek a na to, aby nedocházelo k chybám.

Kde a jak si zajistit místo ve volební komisi?

 Členy komise jsou nejčastěji osoby delegované jednotlivými kandidujícím subjekty. Jedná se ale o nekandidující členy strany. Komise sčítá odevzdané hlasy a kandidující subjekty se tak vzájemně kontrolují.

Často to také funguje tak, že se „běžný” občan nahlásí přímo radnici a obsadí volné místo, které nezaplnili delegáti. V okresech s více jak 300 voliči musí komise sestávat alespoň z 5 osob.  Pokud není dosaženo minimálního počtu členů nutných pro řádný chod volební komise, tak další členy dosazuje starosta obce. 

Nejpozději do 21 dnů před volbami se koná první zasedání členů volební komise. Účast je povinná. Losováním se rozdělí funkce a členové složí slib. Neúčast se promítne na konečné finanční odměně. Oznámení o přijetí a pozvánku na první sezení můžete obdržet do datové schránky nebo poštou. Předseda a místopředseda se musí účastnit úvodního školení. I tady se neúčast trestá srážkou ze mzdy. 

Kdo si může nárokovat křeslo ve volební komisi? 

Pro to, abyste se mohli stát členem volební komise, musíte splňovat celou řadu podmínek. Základem je být plnoletý a svéprávný. V den voleb nesmíte mít omezení pohybu, které by vám bránilo ve výkonu funkce člena komise. Také nesmíte být zároveň kandidátem ve volbách a členem komise. 

„Zákon zakazuje, aby kandidát sčítal hlasy po něj odevzdané. Smyslem je zajistit v co nejvyšší možné míře nezávislost členů, a potažmo celé komise,“ uvádí stránky Ministerstva vnitra (MV). Poslední podmínkou je státní příslušnost. Členem komise se můžete stát jen tehdy, pokud jste občanem země, ve které volby probíhají. „Výjimkou jsou komunální volby a volby do Evropského parlamentu, kde mohou být členy i občané jiných členských států. Důvodem je, že v těchto volbách mohou občané jiných členských států volit a kandidovat, a je jim proto zaručena i možnost dohlížet na regulérnost sčítání hlasů,“ rozšiřuje MV na svém webu.

Co přesně člen volební komise dělá?

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a byla vybrána do volební komise, zodpovídá za hladký průběh voleb. Kromě udržování čistoty v místnosti, kde volby probíhají, je nutné počítat voliče, kontrolovat jejich totožnost a hlídat, zdali volby probíhají řádně. Dle zkušenosti člena redakce, který ve volební komisi pravidelně zasedá, mezi nejčastější omyly patří, že si lidé pletou urnu kvůli podobnosti s košem, popřípadě nerespektují anonymitu volby. Jedná se však zřejmě o lokální se specifika. Za největší výzvu považuje vydržet být klidný vůči voličům obviňujícím komisi z falšování voleb nebo radikálnějším voličům snažícím se na komisi přenést vlastní názory. Dle jeho slov je jednou z prvních zásad probíraných již na úvodním sezení apolitické chování volební komise. Ta si nesmí dovolit projevovat své volební preference.

Jaká je za účast ve volební komisi odměna? 

Členům volební komise musí být zajištěno občerstvení a přísun tekutin po celou dobu trvání voleb. Na dotaz okolo finanční odměny pro PrahaIN.cz uvedl Jan Krátoška z odboru komunikace MV, že: „Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Evropského parlamentu zvláštní odměna ve výši 2 200 korun, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 2 100 korun a ostatním členům okrskové volební komise odměna ve výši 1 800 korun.” 

Finanční odměna se dle zkušeností člena redakce však neliší ani u ostatních voleb. Web MV také uvádí, že: „Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.“

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných