Vrší se pochybnosti kolem dalšího jména v kauze. Zaměřeno na kraj

19. 06. 202217:37
Vrší se pochybnosti kolem dalšího jména v kauze. Zaměřeno na kraj
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Ze zadržení Petra Hlubučka

Stávající ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) Jan Lichtneger byl do funkce vybrán na základě tříkolového výběrového řízení. Vybralo ho dokonce jedenáct členů výběrové komise. Z pohledu událostí posledních dní, a vzhledem k jeho možnému napojení na zločineckou organizovanou skupinu pánů Redla a Hlubučka, se objevují pochybnosti, zda šlo o správnou volbu.

„Komise doporučila Radě Středočeského kraje jako nejvhodnějšího kandidáta pana inženýra Lichtnegera, na kterého čeká důležitý úkol, jímž je zlepšit vnímání KSÚS veřejností, zajistit financování staveb a též co nejlepší správu a údržbu nejrozlehlejší sítě silnic druhé a třetí třídy v celé České republice,“ řekl současný ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který v té době byl náměstkem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy.

Jak se novému řediteli podařilo zlepšit vnímání KSÚS od svého nástupu do funkce v březnu 2021, se lze jen dohadovat, kroky vedení Středočeského kraje spíše než cokoli jiného připomínají veletoč.

„Poté, co dne 2.6.2022 Rada Středočeského kraje pod vedením hejtmanky Petry Peckové (STAN) schválila řediteli Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Ing. Janu Lichtnegerovi udělení mimořádné finanční odměny, jej po dvou týdnech preventivně postavila mimo výkon funkce ředitele. Pan Ing. Jan Lichtneger tak i nadále bude brát náhradu svého platu ve výši jeho průměrného výdělku, a to se započtením všech jemu poskytnutých odměn za jeho mimořádné výsledky,“ píše šéf Kontrolního výboru Středočeského kraje Robert Bezděk (ANO).

Jeho slova potvrzuje prohlášení vedení Středočeského kraje.

„Rada Středočeského kraje se do doby získání oficiálních informací a zasedání dozorčí rady KSÚS rozhodla využít paragrafu 208 zákoníku práce a z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele postavit pana ředitele v současné situaci mimo výkon funkce,“ praví se v prohlášení na stránkách Středočeského kraje. 

Samotné vedení Středočeského kraje své rozhodnutí označuje jako preventivní opatření.

„To je ale vzhledem k postavení pana Jana Lichtnegera jakožto ředitele organizace zcela absurdní. Je přitom otázkou, zda vůbec jde o zákonný postup,“ řekl k tomu námi oslovený právník.

Janu Lichtnegerovi však nic chybět nebude, bude i nadále pobírat peníze, na které byl zvyklý a nebude tak ani mít důvod toto rozhodnutí zpochybňovat.

„Ředitel Lichtneger nám nemůže ani cokoliv k případu říct, nemůže nám ukázat ani povolení k prohlídce, protože podepsal policii mlčenlivost,“ říká hejtmanka Petra Pecková (STAN).

„Proto oslovím příslušné orgány, aby mi takové informace také poskytly a my se mohli odpovědně rozhodovat. Postavení ředitele dočasně mimo službu z důvodu předběžné opatrnosti nás totiž z hlediska zákoníku práce staví do nestandardní situace,“ sdělila dále hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Námi oslovený právník věnující se trestnímu právu kategoricky vyvrátil možnost, že v tomto stádiu trestního stíhání by policie či státní zastupitelství poskytovaly komukoli jakékoli informace ohledně svých poznatků.

V tomto směru lze tedy jednání hejtmanky Petry Peckové (STAN) označit za nereálnou snahu. Mnozí zainteresovaní mluví v této souvislosti o snaze zříci se odpovědnosti za přijetí vlastního rozhodnutí.

O dalším postupu se bude jednat na zasedání dozorčí rady KSÚS. „Na příští týden bude svoláno zasedání dozorčí rady KSÚK, aby doporučila Radě kraje další postup,” doplňuje radní pro oblast silniční dopravy Karel Bendl (ODS).

To potvrzuje i člen dozorčí rady KSÚS a krajský zastupitel Martin Herman (ANO), který ke svolání mimořádné dozorčí rady vyzval: „Je to tak. Jsem velmi rád, že mne kolegové vyslyšeli a dozorčí rada byla skutečně svolána. Věřím, že nám pan Lichtneger vše objasní. Pokud ne, jsou samozřejmě ve hře i další kroky.“

Za svého ředitele se ihned po domovní prohlídce, která u něj proběhla, postavila i dosud jím řízená organizace.

„Ředitel Krajské správy a údržby silnic Jan Lichtneger ani nikdo jiný z naší organizace nebyl v kauze kolem náměstka pražského primátora Hlubučka ani v žádné jiné kauze obviněn. Naše ředitelství dnes již opět funguje ve standardním režimu v čele s panem ředitelem,“ napsali.

„Důrazně vyvracíme spekulace o tom, že by Jan Lichtneger byl jakýmkoli způsobem napojen na stíhanou skupinu lidí, Dopravní podnik hlavního města Prahy a další organizace,“ uvedli.

Dodejme, že jméno ředitele KSÚS je v souvislosti s kauzou okolo Hlubučka, Redla a spol. nejčastěji spojováno s dalším obviněným. Tím je Nemrah Zakaria, kterému měl Lichtneger podle našeho zdroje poskytovat interní informace z KSÚS. O tom jsme psali zde.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných