Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet. Polepší si

18. 12. 202123:45
Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet. Polepší si
foto: Se svolením MČ Praha 13/Ještě před koncem roku Zastupitelstvo MČ Praha 13 schválilo rozpočet na rok 2022; snímek z jednání

Praha 13 má schválený vyrovnaný rozpočet pro příští rok, a vyhne se tak rozpočtovému provizoriu. Investice přesahují částku čtyřicet dva milionů a míří především do školství, revitalizací veřejného prostoru a péči o seniory.

Rozpočet na příští rok se letos podařilo schválit v dostatečném předstihu a to nám umožní zahájit jednotlivé projekty již začátkem roku a nebudeme muset čekat až do března, jak je při rozpočtovém provizoriu nutné,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Dlouhodobě se nám daří vše financovat bez jakýchkoliv úvěrů a městskou část nezadlužovat. Tohoto faktu si velmi cením, obzvlášť v současné době nechceme zatěžovat budoucí generace úvěry. Investovat se bude především do školských zařízení, veřejného prostoru a bytů pro seniory,“ dodal.

Výše objemu neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2022 celkem 405,8 milionu korun. Jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní správy. Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány například neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy (48,3 milionu), Dům dětí a mládeže (250 tisíc korun) a pro Středisko sociálních služeb (7,9 milionu). Mezi navrhované výdaje na rok 2022 byl také zařazen neinvestiční transfer Kulturnímu domu Mlejn ve výši 3,3 milionu.

Peněz bude víc

Celkové vlastní příjmy jsou plánovány ve výši zhruba šedesát pět a půl milionů korun, ze státního rozpočtu by mělo doputovat čtyřicet devět milionů a od Magistrátu necelých čtyři sta devadesát tři milionů.

Oproti letošnímu roku bude mít městská část k dispozici o více než pět milionů korun.

Kromě provozních výdajů na chod úřadu i jeho příspěvkových organizací plánuje radnice rekonstrukci výtahu v poliklinice Lípa, vybudování komunitní zahrady či modernizaci osvětlení v základních školách.

Finance by měly pokrýt také průběžnou renovaci dětských hřišť a sportovišť.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných