Zastupitelstvo Prahy 8 schválilo návrh na změnu územního plánu v Ďáblicích

19. 12. 202106:45
Zastupitelstvo Prahy 8 schválilo návrh na změnu územního plánu v Ďáblicích
foto: Se svolením Praha 8/Změny v územním plánu mají Ďáblice ochránit

S ohledem na protahující se projednávání územního plánu Magistrátem hlavního města Prahy MČ Praha 8 a spolek Krásné Kobylisy pořídily upřesnění návrhu územního plánu Ďáblic.

Zastupitelstvo Prahy 8 na svém zasedání dne 1. prosince schválilo návrh místostarosty a radního pro územní rozvoj Jiří Vítka (Patrioti) na pořízení změny územního plánu, konkrétně upřesnění tzv. transformačních ploch na sídlišti Ďáblice. Zároveň uložilo Úřadu MČ Prahy 8 podat tento návrh pražskému Magistrátu ke schválení.

Významná transformační území lze mj. charakterizovat velkým množstvím prázdných nebo neadekvátně využívaných ploch charakteru periferie, která se ovšem ocitají uvnitř města.

Zdroj: afarch.cz 2021


Studie nazvaná Vize sídliště,
na níž aktivně spolupracovali členové spolku Krásné Kobylisy, se zaobírá stanovením koeficientů využití jednotlivých ploch, aby nedošlo k nežádoucím změnám původní urbanistické koncepce Ďáblic. Dále mění plochy veřejných prostranství u metra Ládví. Navrhovaná změna žádným způsobem neomezí rekonstrukce a užívání stávajících staveb soukromým vlastníkem. V případě, že v budoucnu objekty občanské vybavenosti získá samospráva, umožní navrhovaná změna díky započtení okolních pozemků jejich rozvoj a mírné navýšení kapacity v intencích radou městské části schváleného návrhu.

Na tomto příkladu se ukazuje, jak je důležité propojení veřejnosti a zastupitelů. Tento důležitý materiál k ochraně Ďáblic a především hlasování na zastupitelstvu MČ Praha 8 ukazuje, že drtivá většina politických stran a hnutí je proti zahušťování Ďáblic a to je silný signál směrem k hlavnímu městu, které musí tento materiál ještě schválit na svém zastupitelstvu,“ uvedl radní pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (STAN).

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných