Zbavíme Prahu závislosti na ruském plynu. Slibují na magistrátu

14. 06. 202208:59
Zbavíme Prahu závislosti na ruském plynu. Slibují na magistrátu
foto: Hans Štembera / PrahaIN.cz/Uzavírací ventily, ilustrační foto

Je tomu už celý rok, co byl vedením metropole schválen dokument Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030. Přes pokračující posun plnění v rámci jednotlivých opatření dochází pod vlivem vnějších vlivů ke změnám v prioritách plánu. Způsobeny jsou zejména energetickou krizí spojenou s růstem cen a také ruskou agresí na Ukrajině, pod jejímž vlivem dochází ke změně v pohledu na plyn jako přechodného ekologického zdroje energie.

Hlavní motivací pro přijetí pražského Klimatického plánu v loňském roce byla idea klimatické zodpovědnosti, která zavázala město, aby do roku 2050 dosáhlo nulových emisí CO2.

Jak uvádí pražský magistrát ve své tiskové zprávě, dochází po roce v uvedeném dokumentu k podstatným změnám, jež mají za cíl maximálně vyvázat Prahu ze závislosti na ruském plynu.

Praha využívá pro svoje potřeby zhruba jednu desetinu roční národní spotřeby zemního plynu, která činí asi 800 miliónů metrů krychlových.

Do Klimatického plánu byly zahrnuty nové prioritní projekty. Mění se díky tomu dlouhodobá koncepce rozvoje teplárenství. Ta má být od teď zaměřena hlavně na využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Představitelé města mají záměr, že ve svých budovách budou zemní plyn ve velkém nahrazovat tepelnými čerpadly a posléze je napojovat na soustavu zásobování teplem.

Podobně i pro oblast nové bytové i nebytové výstavby budou přijata pravidla, která mají za cíl určit jako hlavní energetický zdroj tepelná čerpadla nebo připojení k soustavě zásobování teplem.

V současné době Praha také činí finální kroky k nákupu vlastní bioplynové stanice na zpracování gastroodpadu z hnědých popelnic.

Dalším krokem k naplnění Klimatického plánu je využití tzv. Energocentra. Hlavním smyslem jeho založení je maximalizace potenciálu tepla produkovaného Ústřední čistírnou odpadních vod Praha, především pro lokality v blízkém okolí.

Magistrát dále spolupracuje s Pražským společenstvím obnovitelné energie na projektu budování Pražské sluneční elektrárny a Kontaktního místa pro čistou energii v Praze, které má fungovat jako centrum odborného poradenství pro Pražany, jak by mohli efektivně snižovat vysoké náklady na energie. Podle představitelů metropole se počítá se zapojením do projektu i s dalšími městskými organizacemi, jedná se zejména o Pražskou energetiku, Pražskou plynárenskou a Pražskou teplárenskou.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných