Zdeněk Doležal (ODS): Zásadně nesouhlasíme se zahušťováním Šmukýřky

03. 09. 202211:30
Zdeněk Doležal (ODS): Zásadně nesouhlasíme se zahušťováním Šmukýřky
foto: Facebook Zdeňka Doležala/Zdeněk Doležal

POLITICI VLASTNÍMI SLOVY Radní Městské části Praha 5 za ODS na svém Facebooku 30. srpna ke stavbě „Bytové domy v Ostružiní“ na Šmukýřce

Nová výstavba na Praze 5 nesmí zhoršovat kvalitu života stávajících obyvatel ani narušovat urbanistickou strukturu svého okolí.

Proto jsme podali námitky do územního řízení na stavbu „Bytové domy v Ostružiní“ - představený záměr naprosto nerespektuje okolní zastavěné území a to jak svojí předpokládanou velikostí, umístěním ve vnitrobloku, tak i tím, že je zamýšlen na pozemcích, které jsou koncepčně určeny pro veřejnou zeleň.

Šmukýřka je unikátní svým charakterem „zahradního města“, s rodinnými domy a zelení a jako takovou ji vnímáme jako dokončenou a nevidíme důvod k jejímu zahušťování další rozsáhlou stavební činností.

Podali jsme věcné námitky, na základě kterých důrazně požadujeme zamítnutí žádosti o umístění bytových domů, které by objektivně zhoršily životní úroveň obyvatel jinak klidné a zelené pětkové čtvrti.

 

Publikováno v rámci přehledu prohlášení i jiných mediálních výstupů jednotlivých volených zastupitelů v Praze

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných