Sportovní boss čelí exekucím

13. 01. 202312:33
Sportovní boss čelí exekucím
foto: Mgr. Zdeněk Paroulek, se svolením k užití/Petr Šveňha

KAUZA: Vloni v prosinci vyšel na stránkách veřejnoprávního ČRo materiál, který se věnoval Českému veslařskému svazu (ČVS). Přesněji řečeno tomu, zda svaz za dotace nekupoval předražené lodě. Oficiální stanovisko „sportovců“ obsah zpochybnilo. Jednalo se prý o zkreslené a nepravdivé informace.

Na dění uvnitř ČVS se protentokrát zaměřila i redakce PrahaIN.cz.

Konkrétně na místopředsedu pro oblast Vltavy Petra Šveňhu. Nepřehlédnutelný muž se kromě zmíněné funkce věnuje také veslařskému klubu pražských Bohemians. Už druhou dekádu stojí v jeho čele. A taky podniká. Je jednatelem společnosti MARKSPOT, společníkem ve firmě a. s. m - plus s.r.o. Je rovněž místopředsedou předsednictva Českého veslařského svazu a členem dozorčí rady v Českém veslování s.r.o.

O jeho podnikání se toho veřejně příliš neví.

Naše redakce mimo jiné zjistila, že předseda Šveňha má u některých sportovců velmi špatnou pověst.

Svědčit o tom má mimo jiné fakt, že čelí exekucím.

Tak například exekučním příkazem ze dne 8. října 2005 rozhodl soudní exekutor Vladimír Franc o provedení exekuce postižením obchodního podílu pro částku 354.983,40 korun ve firmě a. s. m - plus s.r.o. Petr Šveňha zde drží stoprocentní podíl. U zmíněné společnosti jsou hned čtyř položky týkající se exekuce, jimž se věnovali anebo stále věnují tři různí exekutoři.

Morálka?

„Soudní exekutor má zákonem stanovenou mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s vedením exekučního řízení. Exekutorský úřad tedy nemůže poskytnout žádnou informaci nad rámec skutečností zveřejněných v centrální evidenci exekucí," uvedl pro PrahaIN.cz jeden z nich.

„Svěřil jsem své dítě veslařskému klubu Bohemians, ale čekal jsem, že půjde mimo jiné o morální vzor. To se ovšem kvůli kontroverzní a zadlužené postavě předsedy Šveňhy nestalo. Díky exekucím, o kterých se už veřejně mluví, mám o morálce vedení veslařského klubu obavy,“ svěřil se pro PrahaIN.cz jeden z rodičů.

Konkrétně tento veslařský klub letos slaví stoleté výročí. Pyšní se více jak stovkou členů, vysokým renomé a hodnotnými výsledky. O financování tělovýchovné jednoty se stará zčásti magistrát formou účelových dotací, zčásti členské příspěvky nebo Národní sportovní agentura (NSA).

TJ Bohemians, pod jejíž patronaci veslařský oddíl patří, získala od Národní sportovní agentury v rámci výzvy Můj klub v letech 2021 a 2022 přes pět milionů korun. Redakci to potvrdil vedoucí kanceláře předsedy NSA Jakub Večerka. Příspěvky, které byl klub nucen od ledna 2023 zvýšit, činí sedm tisíc korun.

Proti klubu samotnému se nevyjádřil jediný z našich zdrojů. Ba naopak. Chvála šla zejména za trenéry.

Možným jádrem sporu se stává osobnost oddílového předsedy.

Předseda kritiku odmítá

Na jeho exekuce a její možné dopady jsme se zeptali člena Kontrolní a revizní komise tělovýchovné jednoty Jiřího Ryšavého. Nejprve se omluvil z časových důvodů. Ani následující den jsme plánovaný rozhovor neuskutečnili. Ozval se nám totiž předseda Petra Šveňha a Jiří Ryšavý spolu s Richardem Šachem, generálním sekretářem, byli v kopii.

Zajímali jsme se o dvě oblasti. Zdali předseda má, či nemá exekuce a zdali jeho společnosti fakturují na veslařský klub.

„Veškerá fakturace je na TJ Bohemians Praha. Faktury jsou vystavovány vždy po předběžné dohodě (objednávce) a v domluvené výši. Kontrola nejen mých faktur má třífázovou kontrolu. Hospodář oddílu, výbor oddílu a hospodář TJ, jenž fakturu proplácí,“ napsal Šveňha naší redakci.

Potvrdil, že za rok 2021 jeho firma fakturovala TJ celkem sedm faktur. Z toho byly tři za práce provedené přímo pro TJ, nikoli pro oddíl. „Všechny faktury byly za kvalitně odvedenou práci či za služby a byly ve výši odpovídající podprůměrné standardní ceně na českém trhu,“ vysvětlil.

Veslování, ilustrační foto. Foto: se souhlasem Adama Kapy

Řekněte jméno, zjednám nápravu

A poté doplnil, že „činnost, kterou firma provádí, je kromě oddílu (TJ Bohemians) využívána též mnohými ostatními veslařskými kluby a subjekty v mnoha dalších sportovních odvětvích. Spolupráce na této bázi se zmiňovanými sportovními subjekty trvá po celou dobu činnosti firmy, což je již více jak 20 let.“

Tyto poznatky PrahaIN.cz ověřila a souhlasí.

Dotaz týkající se exekucí přešel.

Součet exekucí, o kterých se bavíme, je podle registrů ve vyšších řádech stovek tisíc korun.

Předseda Šveňha se ale vyjádřil ke kritice své osoby a k možným dopadům na činnost veslařů. Sám se prý ptal několika trenérů a členů, „zda se k nim podobná stížnost dostala a zda s nimi někdo na toto téma diskutoval. Ve sto procentech mi byla sdělena negativní odpověď,“ přiblížil s tím, že by rád znal jméno kritika, aby „mohl učinit nápravu“.

Petr Šveňha také uvedl, že nedávno prošel těžkou léčbou. „Už máloco v životě mě nejen překvapí, ale i naštve.“

Tématu se budeme věnovat ještě v dalším materiálu.

S redakčním přispěním Jiřího Zemena.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných