Antibiotika nejsou léky proti covidu nebo nachlazení

16. 11. 202218:31
Antibiotika nejsou léky proti covidu nebo nachlazení
foto: antibiotickarezistence.cz / SZÚ/Antibiotika, ilustrační foto

Státní zdravotní ústav (SZÚ) spouští další vlnu edukační kampaně s názvem Antibiotickarezistence.cz, která má za cíl varovat proti nadužívání antibiotik a rozšířit mezi lidmi větší znalosti ohledně jejich správného způsobu užívání. Spuštění kampaně zaměřené na prevenci antibiotické rezistence je spojeno s konáním Evropského antibiotického dne, který připadá na 18. listopadu a bude probíhat do konce ledna 2023.

Jak uvádí SZÚ v tiskové zprávě, vzdělávací kampaň Antibiotickarezistence.cz reaguje mimo jiné na skutečnost, že mezi obyvatelstvem ohledně antibiotik stále panují mýty typu „antibiotika patří do domácí lékárničky“ či „třídenní antibiotika vyřeší obtíže, které by jinak trvaly týdny“.

Antibiotická rezistence je celosvětová záležitost

Tento jev se týká celého světa, na následky komplikací spojených s rezistentními bakteriemi zemřelo v roce 2019 odhadem přes 1,2 milionu lidí, proto na ni v listopadu tradičně upozorňují dvě iniciativy. Jednou je Světový antibiotický týden, který probíhá mezi 18. a 24. listopadem, a také Evropský antibiotický den připadající na 18. listopad.

V rámci aktivit probíhajících v letošním dvanáctém ročníku Antibiotického týdne se lékárny tematicky zaměřují převážně na antibiotika lokální, která jsou často a naprosto nesprávně užívána k samoléčbě a nadužívána. Škodlivé jsou ale naopak i nadměrné obavy z užívání antibiotik, které představují druhou stranu extrému.

„Na možnou ztrátu účinků antibiotik upozorňoval už jejich objevitel Alexander Fleming. Jeho obavy se bohužel naplnily a celý svět již několik let řeší situace, kdy antibiotika nejsou v léčbě efektivní. V ČR zemře dokonce více pacientů na důsledky antibiotické rezistence než na autonehody,“ uvádí Helena Žemličková,, vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ, přednostka Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚa odborná garantka kampaně Antibiotickarezistence.cz.

Dodává, že jednou z příčin je fakt, že s nimi lidé zachází neuvážlivě. „Cesta ke zlepšení spočívá i v edukaci společnosti. Je důležité, aby lidé věděli, že antibiotika ztrácí sílu, ale každý z nás může pomoci tuto nepříznivou situaci zvrátit,“ objasňuje Helena Žemličková.

Samoléčba antibiotiky není nikdy dobrý nápad

Antibiotika jsou léky, které působí pouze proti bakteriím a jsou lékařem předepisována jen pro léčbu bakteriální infekce. Jsou vázána na lékařský předpis a pacienti by je neměli v žádném případě užívat k samoléčbě, i když mají doma dříve předepsané antibiotikum například ve formě masti.

Prevence antibiotické rezistence

Na další omyly ohledně užívání antibiotik bude, v rámci osvěty související s Evropským antibiotickým dnem, upozorňovat několik videí vyvracející například mýty o tom, že antibiotika jsou účinná proti covidu, chřipce nebo běžnému nachlazení.

S edukací veřejnosti ohledně správného užívání antibiotik pomáhá už druhým rokem projekt Státního zdravotního ústavu nazvaný Prevence antibiotické rezistence. V rámci něj bude od listopadu 2022 do konce ledna 2023 realizovaná rozsáhlá kampaň ve sdělovacích prostředcích a na billboardech pro celé ČR. 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných