Bulovka se pochlubila léčbou chronické obstrukční plicní nemoci. Třetí nejčastější příčina smrti

17. 11. 202114:00
Bulovka se pochlubila léčbou chronické obstrukční plicní nemoci. Třetí nejčastější příčina smrti
foto: Se svolením FN Bulovka (stejně jako ostatní snímky v článku)/Spirometrie

Mezi nejčastěji diagnostikované onemocnění plic patří chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Veřejnost si připomíná problematiku tohoto onemocnění mezinárodně uznávaným dnem, který celosvětově připadá na 17. listopadu. Klinika pneumologie FNB a 3. LF UK disponuje speciální poradnou pro CHOPN, kde jsou pacienti diagnostikováni a léčeni všemi moderními dostupnými postupy léčby.

Na celém světě trpí CHOPN celkem 384 milionů lidí. Jde o třetí nejčastější příčinu smrti po onemocnění srdce a cévních mozkových příhodách. Podle dostupných statistických údajů žije v ČR s touto nemocí přibližně 700–800 tisíc lidí. Pouze třetina z nich však o své nemoci ví, léčí se s ní a navštěvuje plicní ambulanci. Kromě toho se jedná o jednu z mála nemocí, kterou se v naší společnosti zatím nedaří potlačovat: počty pacientů narůstají u nás i ve světě, především v důsledku epidemie kouření. Na CHOPN se u nás také stále častěji umírá – statistiky z posledních let uvádějí dokonce okolo 3 500 úmrtí ročně.

Pacient, který podstoupí diagnostiku v poradně pro CHOPN na Klinice pneumologie FNB, je vyšetřen pomocí spirometrie. Ta se provádí před a po inhalaci léku rozšiřujícího průdušky. V případě, že pacient trpí CHOPN, dochází u něj k výraznému zúžení průdušek. Pro určení správné a přesné diagnózy následuje podrobnější vyšetření plicních funkcí, odběr krve a hlenů, rentgenové vyšetření hrudníku, šestiminutový test chůzí, případně další zátěžové testy. 

 

Plicní lékaři tradičně organizují pro širokou veřejnost přednáškovou konferenci s názvem Den pro zdravé plíce. Letos se koná 19. listopadu od 9.00 do 13.00 hodin a lidé ji mohou sledovat online.

„Na naší klinice disponujeme všemi možnostmi léčby. Jedná se o farmakoterapii, máme poradnu pro léčbu závislosti na tabáku, disponujeme ambulancí pro indikaci dlouhodobé domácí oxygenoterapie u nemocných s pokročilým stádiem CHOPN. Dále máme poradnu pro nastavení pacientů s CHOPN při selhání plic, kdy nemocní potřebují domů přístroj neinvazivní ventilace, a také poradnu pro vyšetření poruch spánku jako významné komorbidity CHOPN,“ řekl přednosta Kliniky pneumologie a člen výboru Českého občanského spolku pro plicní nemoci Norbert Pauk.

Chronická obstrukční plicní nemoc může vzniknout taky u dosud zdravých, geneticky nezatížených lidí, kteří si onemocnění přivodí kouřením nebo dlouhodobým pobytem ve znečištěném prostředí. Těm, kteří mají k nemoci předpoklady z dětství, jsou tato vyjmenovaná rizika o to více nebezpečná. Postup nebo rozvoj onemocnění však lze zastavit či oddálit, pokud se člověk z rizikových faktorů co možná nejdříve vymaní. Průměrný věk pacientů, u nichž lékař nemoc potvrdí, se v Česku pohybuje mezi 66 a 67 lety.

 

Při diagnostice se používá mezinárodně uznávaná pětistupňová škála dušnosti:

  • Dušnost jen při velké tělesné námaze.
  • Obtížné dýchání při rychlé chůzi po rovině nebo při chůzi do kopce.
  • Pomalejší pohyb po rovině pro dušnost v porovnání s lidmi stejného věku.
  • Nutnost zastavení pro dušnost po cca 100 metrech nebo po několikaminutové chůzi po rovině.
  • Dušnost při běžných denních činnostech (např. oblékání/svlékání).

 

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných