Čtrnáctka přispívá na zdraví svých obyvatel

24. 02. 202409:02
Čtrnáctka přispívá na zdraví svých obyvatel
foto: Vít Hassan pro PrahaIN.cz/Úřad městské části Praha 14

Městská část Praha 14 se pravidelně zapojuje do prevence v oblasti nádorových onemocnění. Na kvalifikované vyšetření prsou přispívá svým obyvatelům částkou přesahující 40 tisíc korun ročně. Žádat může každý s trvalým pobytem.

Cílem preventivního programu s názvem Program prevence nádorového onemocnění prsu je přispívat obyvatelům Prahy 14 na preventivní vyšetření prsou ve snaze předcházet nádorovým onemocněním. Každý občan může v rámci tohoto programu získat na kvalifikované mamografické nebo sonografické vyšetření až 650 korun.

Jak informuje web Prahy 14, příspěvek se týká všech vyšetření prsou provedených mezi 1. lednem a 11. prosincem 2024. Podmínkou pro získání je trvalý pobyt na území Prahy 14, věk v rozmezí 20 až 44,9 let a vyšetření absolvované ve zdravotnickém zařízení na území České republiky. Lidem nad 45 let hradí toto vyšetření pojišťovna.

Pro příspěvek je třeba navštívit úřad

O finance je možné požádat pouze jednou, a to osobní návštěvou sekretariátu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v rámci jeho úředních hodin. Tam je třeba donést doklad o provedeném vyšetření a vyplněnou žádosti, kterou je možné stáhnout v elektronické podobě nebo si ji vyzvednout v informační kanceláři. Částka bude vyplacena hotově na pokladně úřadu anebo převodem na účet.

Program už čtrnáctá městská část vyhlašuje od roku 2010 a standardně na něj ze svého rozpočtu vyčleňuje 65 tisíc korun. Podle statistické tabulky, kterou naší redakci poskytla Veronika Berná z odboru kultury a komunikace MČ Praha 14, dosahují vyplacené částky za poslední roky bezmála 50 tisíc korun.

Počet žádostí zbrzdil covid

Jak dále z tabulky vyplývá, v loňském roce požádalo o příspěvek na preventivní vyšetření prsou celkem 76 osob, kterým bylo dohromady vyplaceno rovných 49 tisíc. Rok předtím bylo přitom osob dokonce 93, ale součet vyplacených příspěvků se zastavil na částce 46.800 korun.

Počty žadatelů snížil také covid. Před ním se o finance běžně hlásilo přes 100 obyvatel Čtrnáctky ročně, v roce 2018 rekordních 149 osob. Od roku 2020 ale nebyla hranice stovky žádostí překročena.

Čtrnáctka pečuje o zuby nejmladších

Jak pro PrahaIN.cz dále přiblížila Veronika Berná, Praha 14 realizuje i další projekty týkající se zdraví a prevence: „Dlouhodobě realizujeme projekt Prevence výskytu zubního kazu u dětí v mateřských školkách. Aktivita je zaměřena na děti ve věku 3 - 6 let navštěvující mateřské školy městské části. Ta pro 1.600 dětí rozváží zubní kartáčky a pasty, následně dentální hygienisté v podzimních měsících navštěvují dle předem vytvořeného harmonogramu mateřské školy a učí děti správnému čištění zubů. Využívají předem vytvořené edukační materiály. Cílem aktivity je prevence vzniku zubního kazu u dětí a to, aby si osvojily správné hygienické návyky.“

Den zdraví jako prevence i motivace

Ani to ale není konec. Každoročně prý městská část pořádá také akci Den zdraví v budově Polikliniky Parník na Černém Mostě, kde se snaží dospěláky motivovat ke zdraví a prevenci. V dopoledních hodinách si mohou zájemci nechat provést odborné vyšetření z kapky krve, které prozradí hladinu cholesterolu a cukru, vyslechnout si lékaře specialisty či využít poradenství v oblastech prevence nádorového onemocnění prsou či prostaty.

„Účastníkům je rozdávána také „Karta života", která obsahuje důležité informace o správném postupu při poskytování první pomoci, kontakty (např. 155 atd.) a také osobní údaje držitele karty včetně nezbytných informací o jeho aktuálním zdravotním stavu (např. užívané léky, alergie apod.),“ doplnila Berná.

Na závěr připomněla také odborné zdravotnické přednášky, zejména v rámci první pomoci, které městská část hradí základním školám.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných