Dvojková městská část má v rámci Prahy nejvyšší index stárnutí populace. Vedení se na budoucnost připravuje již nyní

03. 11. 202116:30
Dvojková městská část má v rámci Prahy nejvyšší index stárnutí populace. Vedení se na budoucnost připravuje již nyní
foto: Se svolením Praha 2/Konference na téma Alzheimerova choroba nebo demence ve velké posluchárně Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Městská část Praha 2 uspořádala spolu s Všobecnou fakultní nemocnicí v Praze odborný seminář na téma „Komplexní přístupy v léčbě a péči u lidí s Alzheimerovou chorobou“. Podle odborníků je třeba se na budoucnost připravit již nyní. A to nejen včasnou diagnostikou, ale také počtem lůžek v domovech pro lidi s touto vážnou nemocí.

Alzheimerovou chorobou v Česku trpí zhruba 160 tisíc pacientů, v budoucnu se však jejich počet rapidně zvýší. Kapacita stávajích domovů pro lidi s touto nemocí již dnes není dostatečná, a to ani v Praze ani dalších regionech. Abychom předešli katastrofě, musí se postupně zvyšovat nejen počet lůžek, ale je třeba dále rozvíjet včasnou diagnostiku. 

Praha 2 dlouhodobě trpí nedostatkem lůžek v domovech seniorů. Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 dlouhodobě vykazuje vysoký převis poptávky občanů Prahy 2 po volných kapacitách v domově seniorů a nedisponuje lůžkovou kapacitou pro klienty, kteří potřebují péči se zvláštním režimem.

Místostarostka pro sociální oblast Alexandra Udženija (ODS) na semináři představila nový projekt unikátního centra Nový domov, který bude fungovat na základě principu domácností. Podle ní koncept péče vychází ze špičkových západoevropských modelů.

„Praha 2 je v rámci hlavního města Prahy územím s nejvyšším indexem stárnutí. Očekává se, že během příštích dvaceti let vzroste počet seniorů nad 75 let dvojnásobně a bude nezbytné pro ně zajistit dlouhodobou péči. Dlouhodobou celodenní péči o seniora s demencí totiž není ve většině případů možné zajistit vlastními silami rodin, a to ani se zapojením širších terénních služeb. Jsem ráda, že jsme tímto seminářem otevřeli odbornou diskuzi o naléhavosti problému,“ uvedla  Udženija.

Tento trend potvrdil i přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha doc. Martin Anders. Podle informací, které na semináři sdělil, byl v posledních pěti letech zaznamenán průměrný meziroční nárůst počtu pacientů s Alzheimerovou nemocí o 4,8 %. Stejný vývoj bude zřejmě následovat i v dalších letech. Podíl případů v populaci výrazně narůstá s věkem, kdy většina pacientů s diady většina pacientů s diagnostikovanou Alzeimerovou nemocí je ve věku od 75 do 89 let.

Docent Roman Jirák, taktéž z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha,  se ve svém příspěvku věnoval terapii, léčbě a výzkumu onemocnění. Připomněl, že většina typů demence je dnes nevyléčitelná. I přesto se však odborníci tyto nemoci snáží léčit a prodloužit lehká stádia demencí na úkor těžky. Celkově se pak alespoň snaží proces deteorirace zpomalit. Dokonce představil novinky v léčbě Alzheimerovy nemoci, která byla nedávno schválena k terapii ve Spojených státech amerických. Jedná se o lék Aducanumab. 

Docentka Iva Holmerová, která je předsedkyní Alzheimer Europe, předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti a ředitelkou Gerontologického centra, uvedla stejně jako její předřečníci, že s trendem rychlého stánutí populace dojde ke zvýšenému počtu lidí s demencí. 

Viceprezident pro pobytové služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Procházka poukázal na důležitost propojení sociální a zdravotní péče. Mimo jiné představil návrh reformy dlouhodobé péče v ČR, který reaguje na aktuální problémy sociálně-zdravotních služeb v ČR a hledá způsoby nastavení udržitelného systému dlouhodobé péče. 

Seminář také poukázal na úskalí domácí péče a rizika vzniku syndromu vyhoření u pečující osoby. Tuto problematiku odborné veřejnosti představila ředitelka společnosti A DOMA Jitka Zachariášová, neziskové organizace, která se zaměřuje na poskytování osobní asistence a pomoci osobám, které o své blízké pečují.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných