„Fakt mám vzpomínat na chvíli, kdy nastal ten nejhorší možný scénář?" Hovoří šéf prestižní Homolky

15. 01. 202206:56
„Fakt mám vzpomínat na chvíli, kdy nastal ten nejhorší možný scénář?” Hovoří šéf prestižní Homolky
foto: Nemocnice Na Homolce/Petr Polouček, ředitel Nemocnice Na Homolce

ROZHOVOR Petr Polouček působí jako ředitel Nemocnice Na Homolce, kam do funkce nastoupil dne 15.listopadu 2018. Má respekt laické i odborné veřejnosti. My s ním hovořili o uplynulém roce a plánech pro ten letošní. „Velice mě těší, že se nám v roce 2021 podařilo nejen zahájit, ale také dokončit řadu náročných provozních projektů, které přispějí ke zvýšení úrovně péče o naše pacienty a rovněž k zlepšení komfortu našich zaměstnanců.,“ uvedl pro PrahaIN.cz.

Co, pane řediteli, říct z uplynulému roku 2021?

Mnozí z nás si minulý rok představovali už klidnější, bez přísných režimových opatření a bez vysokého počtu hospitalizovaných pacientů s onemocněním covid-19. Bohužel nastal ten horší scénář...

Co následovalo?

Byli jsme nuceni opět zavést rychlé provozní změny a úpravy, abychom mohli poskytovat péči pacientům pozitivních na covid.

Měla opatření vynucená pandemií zásadní dopad na rozsah poskytované péče?

Jsem moc rád, že jsme při podzimní vlně pandemie nemuseli zcela zastavit provoz žádného oddělení, mohli jsme zajistit péči pacientům s covid-19 a zároveň zachovat „necovidovou“ péči o ostatní pacienty. Současně jsme znovu spustili provoz očkovacího centra a nově jsme vybudovali centrum pro aplikaci monoklonálních protilátek.

Co dalšího se v roce 2021 podařilo?

Velice mě těší, že se nám v roce 2021 podařilo nejen zahájit, ale také dokončit řadu náročných provozních projektů, které přispějí ke zvýšení úrovně péče o naše pacienty a rovněž k zlepšení komfortu našich zaměstnanců. V prosinci jsme dokončili první a hlavní etapu rozšíření a přestavby endoskopického centra ve 4. patře. Velkou rekonstrukci má za sebou PET centrum. Navýšili jsme počty parkovacích míst a v dalším navyšování budeme pokračovat.

Mohu říci, že v letošním roce jsme uskutečnili první kroky v rozsáhlém projektu strategického rozvoje Nemocnice Na Homolce, které zlepší zázemí pacientům i zdravotníkům. Cesta k rozvoji nemocnice vede výhradně přes ekonomickou prosperitu, a proto jsem velmi rád, že se nám podařilo ukotvit nastavené procesní změny a opětovně dosáhnout skvělého hospodářského výsledku, který nám umožní realizovat naše rozvojové plány.

Co vás jako nemocnici čeká v letošním roce?

Z větších akcí nás čeká realizace projektu zateplení budov naší nemocnice. Naše nemocnice potřebuje po více než 30 letech provozu obnovit kabát, což nám při dnešních cenách energií bude přinášet dlouhodobě vysoké úspory v provozním rozpočtu nemocnice. Jedná se však o logisticky i provozně velice náročnou akci, která si vynutí i nějaká dočasná provozní omezení. Další významnou stavební akcí v příštím roce bude dlouho očekávaná rekonstrukce našeho stravovacího provozu, především kuchyně.

Ještě nějaké další plány?

Koncem roku 2022 bychom se chtěli pustit do výstavby přístavku pro nové PET/MR, zařízení, které významně doplní náš špičkový diagnostický program o vyšetření kombinací metod magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie. Současně budeme i nadále pokračovat v navyšování kapacit parkovacích míst, kterých stále není dostatek a s obnovou strategické zdravotnické techniky – moderní angiolinky pro oddělení kardiologie nebo nový moderní CT přístroj pro oddělení radiodiagnostiky a další zdravotnickou technologii v řádech desítek milionů korun za účelem modernizace a zvýšení komfortu našich zdravotnických provozů.

Dalším zásadním milníkem v příštím roce bude kompletní nasazení nového moderního informačního systému HooD do celé nemocnice a zároveň propojení nemocnice do systému e-Health v rámci České republiky.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných