Fakta: Nemocnice Na Homolce vyvrací nařčení

18. 10. 202311:11
Fakta: Nemocnice Na Homolce vyvrací nařčení
foto: Nemocnice Na Homolce, se svolením/Nemocnice Na Homolce

Nemocnice Na Homolce se rázně ohradila proti informacím, které se objevily v médiích a které vycházejí z reportáže televize Prima. Ta tvrdila, že Nemocnici Na Homolce zažalovalo několik zaměstnanců, protože nemají přestávky na jídlo. Tvrdili, že na ně prostě nemají čas. Média prý informace převzala, aniž by si ověřila pravdivost údajů. Nemocnice proto považuje na důležité, aby byla fakta uvedena na pravou míru.

Že zaměstnanci nemají přestávky na oběd, jsou podle nemocnice nepravdivé a zavádějící informace.

„Zatímco média uvádějí, že předmětem sporu mezi zdravotníky a nemocnicí je nemožnost čerpat přestávku na jídlo a oddech, ve skutečnosti jde podle Lékařské odborové organizace, která spor iniciovala, o situace, kdy zaměstnanci přestávky na jídlo a oddech sice prokazatelně čerpali, ale údajně museli být svému zaměstnavateli i během těchto přestávek neustále k dispozici,“ tvrdí nemocnice v prohlášení zaslaném redakci PrahaIN.cz.

Žalobu podle reportáž podaly převážně zdravotní sestry, ale také několik lékařů. Žalobci jsou podle nemocnice tři lékaři z celkového počtu 332, kteří Na Homolce pracují a 120 nelékařských zdravotnických pracovníků, kterých je celkem zaměstnáno 1.181.

Ti všichni požadují proplacení přestávek za poslední tři roky.

Záznam

Nemocnice Na Homolce také uvádí, že pokud nastane situace, kdy zaměstnanec nemocnice nemůže z objektivních důvodů čerpat přestávku na jídlo a oddech, což je například dlouhý operačního výkonu či z důvodu absence zástupu, je v nemocnici zaměstnanci nečerpaná přestávka na jídlo a oddech proplacena.

O tom ale musí existovat záznam ve výkazu práce, který nadřízený zaměstnance musí svým podpisem potvrdit.

„Možnost čerpat přestávky na jídlo a oddech jsme v Nemocnici Na Homolce ve spolupráci s primáři a vrchními sestrami důkladně analyzovali a můžeme konstatovat, že organizace práce na jednotlivých odděleních je nastavena v souladu se zákoníkem práce tak, aby bylo možné standardně čerpat přestávky na jídlo a oddech,“ uvedl náměstek pro léčebně preventivní péči Vladimír Mikulenka.

Proplacení jen individuálně

Vzhledem k tomu, že nemocnice primárně hospodaří s veřejným prostředky, nemůže na základě těchto nepodložených nároků na doplacení mzdy, se kterými se tito zaměstnanci na nemocnici obrátili, přistoupit na požadavky jejich právního zástupce či odborových organizací o uzavření jakékoliv dohody, jejímž předmětem má být mimosoudní narovnání.

Požadavky na proplácení přestávek je prý nutné posuzovat individuálně a vždy na základě evidence ve výkazech práce.

Nemocnice se také důrazně ohrazuje proti slovům předsedy Místní organizace Lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů při Nemocnici Na Homolce Tomáše Schifflera, který v reportáži tvrdil, že zdravotníci dostávají předvyplněné pracovní výkazy a je jejich povinností tyto výkazy podepsat, jinak nedostanou výplatu.

„Každý zaměstnanec si v souladu s vnitřními předpisy vyplňuje pracovní výkaz sám a údaje v něm obsažené potvrdí svým podpisem a podpisem svého nadřízeného,“ uzavírá za nemocnice tým lékařů oddělení všeobecné chirurgie.

Tagy

Speciály

Kudy kráčel zločin
Tajnosti slavných